Registreren en of certificeren als arbeidsdeskundige zonder HBO-diploma toch mogelijk

Voor het registreren en / of certificeren als arbeidsdeskundige was tot voor kort een bachelor HBO-diploma of een diploma welke als HBO vermeld staat op de CROHO, een eis. Een andere toegang om geregistreerd of gecertificeerd te worden was tot voor kort niet (meer) mogelijk. Daarmee was er voor een kleine groep arbeidsdeskundigen een knelpunt ontstaan: Mensen die jarenlang functies op of boven HBO-niveau hebben uitgevoerd of een post-HBO opleidingen hebben gevolgd en het werk van arbeidsdeskundigen goed beheersen. Echter certificeren of registreren was niet mogelijk, vanwege het ontbreken van het bachelor HBO-papiertje.

Samen met andere opleiders, de NVvA en het SRA heeft IVA Opleidingen gezocht naar een oplossing. Inmiddels is er een eenduidige en inzichtelijke eis, waarmee alle arbeidsdeskundigen zonder bachelor HBO-diploma zich als nog kunnen registreren en certificeren.

Voor mensen die niet beschikken over het bachelor HBO-diploma, is gekozen om het HBO-werk- en denkniveau vast te stellen volgens de Europese norm EQF6. Arbeidsdeskundigen kunnen zich bij een officieel EQF6 toetsende instelling laten toetsen en deze met een positief resultaat af te ronden, waarna ze als nog de registratie en / of certificatie kunnen aanvragen.

NVvA en SRA hebben hiervoor met een aantal partijen een overeenkomst gesloten. Klik hier voor die partijen.