Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons! In onderstaande privacy statement lees je over de wijze waarop IVA Opleidingen zich inzet om de privacy van jouw persoonlijke data te waarborgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven verwerkt IVA Opleidingen de volgende gegevens:

 • Je naam
 • Je mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van digitale e-mails voor informatie-, inspiratie- en marketingdoeleinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma MailChimp.

Je kunt je gegevens op ieder moment wijzigen en je ten alle tijden afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven via de link onderaan elke digitale nieuwsbrief.

Voor haar zakelijke dienstverlening verwerkt IVA Opleidingen de volgende gegevens:

 • Je naam
 • Naam van je bedrijf/werkgever (indien van toepassing)
 • Je adres en/of het adres van je bedrijf/werkgever
 • Je mailadres
 • Je telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening; om contact met je te kunnen onderhouden en te kunnen factureren.

Voor de post-HBO opleidingen verwerkt IVA Opleidingen de volgende gegevens:

 • Je naam
 • Naam van je bedrijf/werkgever (indien van toepassing)
 • Je adres en/of het adres van je bedrijf/werkgever
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • Je mailadres
 • Je telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig voor het verstrekken van een diploma; wij weten daarmee of we aan de juiste persoon een diploma uitreiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Via Google worden gegevens verzameld. Je (zakelijke) gegevens worden handmatig door ons verwerkt.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard?

IVA Opleidingen bewaart je gegevens zolang wij een zakelijke relatie met je onderhouden. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, verwijderen we je gegevens uit onze administratie.

De gegevens over de gevolgde scholing en het resultaat daarvan, bewaren wij voor vijf jaar, in verband met de vastgestelde bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

IVA Opleidingen deelt je gegevens niet met derden. De enige uitzondering hierop zijn overheidsinstanties wanneer IVA Opleidingen daar wettelijk toe verplicht is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door IVA Opleidingen.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de bij IVA Opleidingen bekende persoonsgegevens naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ivaopleidingen.nl.

We reageren dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen

IVA Opleidingen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ivaopleidingen.nl.

Laatste update: oktober 2021