Positief audit voor IVA Opleidingen

Hobeon SKO heeft tijdens de audit de opleiding tot arbeidsdeskundige opnieuw positief beoordeeld, waarmee IVA Opleidingen tot 31 december 2019 verlenging heeft gekregen om als gecertificeerd opleider deelnemers op te leiden tot arbeidsdeskundigen. Hobeon SKO is een onafhankelijke instantie die opleidingen toets aan de hand van – door de beroepsvereniging – vastgestelde kwaliteitsmaatstaven.  

Hobeon SKO schrijft over IVA Opleidingen:

  • De opleiding heeft een goed doordacht didactisch model, passend bij de wensen en behoeften van de studenten.
  • Het panel is van oordeel dat de opleiding kwalificeert voor beginnend beroepsbeoefenaar. De resultaten van het eindassessment en de alumni die het panel sprak ondersteunen deze constatering.
  • Het werkveld is positief over de afgestudeerde arbeidsdeskundige.
  • Resultaten van enquêtes onder alumni en werkveldvertegenwoordigers laten zien dat deze tevreden zijn over het gerealiseerd niveau.
  • Na het eerste assessment is 89% van de studenten van IVA Opleidingen geslaagd voor de opleiding. Na de tweede ronde is het slagingspercentage 93%. Het panel vindt dit een voortreffelijk resultaat.

De samenvattende conclusie door Hobeon SKO:

IVA Opleidingen en Elabo hebben een nauwe samenwerking. Dit komt positief tot uiting in de nabijheid van stage en werkplekervaringen die studenten opdoen bij Elabo en ketenpartners.

IVA Opleidingen is een relatief kleine opleiding. Rollen als mentor en opleidingsmanager zijn bij één persoon belegd. Doordat de mentor/opleidingsmanager iedere student kent en met iedere student drie keer een gesprek heeft wordt de  arbeidsdeskundige opleiding bij IVA Opleidingen voor iedere student een opleiding op maat.

IVA Opleidingen heeft de invoering van CADO+ als een kans gezien om een nieuw lesprogramma neer te zetten. IVA Opleidingen heeft haar visie aangescherpt en vanuit deze visie het modulaire lesprogramma gecreëerd. Hierbij heeft de opleiding gekozen  voor het verder uitdiepen van de facultatieve deler Arbeidsdeskundig Leiderschap.

Het nieuwe programma bestaat uit drie modules. Iedere module beslaat één van de kerntaken van de arbeidsdeskundige; beoordelaar, begeleider of adviseur. De modulen zijn los te volgen waardoor bij de start van elke module nieuwe studenten kunnen instromen en er een mix van nieuwe en gevorderde studenten ontstaat. Zij helpen elkaar met de lesstof, opdrachten en de digitale leeromgeving. Rapporteren vormt een doorlopende leerlijn en wordt afhankelijk van het aantal gevolgde modules beoordeeld.

Het auditpanel heeft gezien dat IVA Opleidingen de studenten veel praktijk ervaring biedt. Iedere module begint met een stukje theorie en daaropvolgend praktijk. Hierin zit de stage verweven.

Het panel spreekt zijn waardering uit voor de opzet en inhoud van dit lesprogramma.