Passievol opleiden, intensief begeleiden

Gebruik de kennis en energie binnen IVA Opleidingen

Over IVA Opleidingen

IVA Opleidingen verzorgt opleidingen en bijscholingen voor arbeidsdeskundigen, casemanagers en professionals binnen verzuim en re-integratie. De post-HBO opleidingen zijn gecertificeerd door Hobeon-SKO en CPION en erkend door het SRA, NVvA en RNVC.  

Onze visie op arbeidsdeskundigheid

Betekenisvol arbeidsdeskundig leiderschap

De functie van arbeidsdeskundige is boeiend door de grote mate van differentiatie op de terreinen van mens-werk-inkomen: geen casus is gelijk. Ook kent de functie een grote variëteit: in taken, werkterreinen en in de planning van de uitvoering en biedt daarmee goede kansen in het vinden van de optimale balans tussen werk en privé.

Onze visie op casemanagement

Waarde gedreven casemanagement

Casemanagers opgeleid door IVA Opleidingen leren anders te kijken en te handelen. Traditioneel casemanagement is vooral gericht zijn op de ‘proceskant’ en op de kennis van wet- en regelgeving. IVA Opleidingen gelooft in een geheel andere aanpak die leidt tot duurzame en rendementvolle verzuimoplossingen.


Wat is IVA Opleidingen?

IVA Opleidingen verzorgt opleidingen voor verzuimprofessionals, zoals arbeidsdeskundigen, casemanagers en taakgedelegeerden en geeft trainingen voor bij- en nascholing. De post-HBO opleidingen zijn Hobeon-SBO gecertificeerd en erkend door NVvA en RNVC. 

Daarnaast is IVA Opleidingen aangesloten bij het NRTO: de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus.


Maak kennis met onze vakidioten 


Wat zeggen ons deelnemers?

“Ik heb het opleidingsjaar ervaren als zeer leerzaam.”

Marlies Prins

Er is een uitstekende theoretische basis gelegd voor het vak van arbeidsdeskundige met voldoende aandacht voor de diverse praktische werkgebieden. De docenten met hun verschillende achtergronden beschikken over ruime ervaring en bovenal veel vakinhoudelijke kennis.

“De opleiding heeft voor mij een verdieping in diverse soorten kennis gebracht en een verbreding in mijn functie als projectmanager.”

Marianne Schalk

Als generalist heb ik nu een concreet vak geleerd waarin ik mij blijvend kan ontwikkelen en waarmee de mogelijkheden in de markt legio zijn. De meest bijzondere aspecten aan de opleiding vond ik de stageplekken die vooraf geregeld waren, de grote diversiteit aan vakken en het vergroten van mijn netwerk zowel met medestudenten als met docenten.

“De opleiding heb ik als zeer zinvol en heerlijk praktisch ervaren. De structuur van de opleiding maakte dat ik me vooraf steeds goed kon voorbereiden op de stof door de vooropdrachten.”

Baukje de Groot

Door werkopdrachten achteraf werd vervolgens steeds getoetst of ik de behandelde stof voldoende had begrepen. Een bijzonder prettige manier van leren. De stages en excursies heb ik als geweldig leerzaam en daardoor zinvol ervaren. Een echte kijk in de praktijk. De opleiding heeft me professioneel ontzettend veel gebracht, ook door de prachtige gegarandeerde stages.

“Verdieping, praktijkgericht, interessant en goed benaderbare docenten.”

Lindy Armkreutz

IVA heeft mij meer kennis en inzicht gegeven in het behandelen van complexe individuele verzuimcases. Vooral het sparren met medestudenten heb ik als nuttig ervaren tijdens de praktijkgerichte opdrachten. Inmiddels ben ik ook gestart met de RCCM opleiding bij IVA, deze opleiding bevalt heel goed waardoor ik hierna ook de opleiding tot Arbeidsdeskundige wil volgen.

“Vooraf heb ik geprobeerd de verschillende opleidingen te vergelijken maar dat is lastig. Toen ik hoorde dat oud studenten en hun collega's goede ervaringen hadden heb ik voor IVA Opleidingen gekozen.”

Brit van Rijssen

De groepsvorming was belangrijk door samen te ondernemen en meters te maken door oefening. De persoonlijke aanpak en de korte lijnen zijn een grote pré. Met een duidelijk resultaat voor ogen is het een jaar vol afwisseling tussen kennis en praktijk waardoor je aan het eind van deze opleiding echt klaar bent om aan de slag te gaan als arbeidsdeskundige.

“Door de opleiding ben ik echt klaar om te starten als arbeidsdeskundige. Door de theorie en het aanleren van een professionele houding.”

Jessika Basten

De persoonlijke manier van het begeleiden heb ik als erg prettig ervaren. De persoonsgerichte benadering is voor mij een van de belangrijkste redenen om opnieuw voor IVA Opleidingen te kiezen. Daarnaast is de organisatie van lessen en de materialen erg goed geregeld. Als er al iets ontbrak of niet klopte was een mailtje genoeg om het te regelen. Samengevat zijn ze: professioneel, uitdagend en vakkundig.

"De opleiding heeft mij meer kennis en vertrouwen gegeven. Ik voel mij sterker in mijn adviesrol en spar op een meer inhoudelijke manier met andere professionals zoals de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige"

Rosalie van Zalen

"Bij IVA Opleidingen is persoonlijk leiderschap belangrijk. Ook al krijgen alle casemanagers dezelfde opleiding, toch zal iedereen het werk straks op een andere manier gaan inkleden. De reden daarvoor is duidelijk: je neemt jezelf mee & iedereen is anders. In mijn huidige functie als HR medewerker lukt het mij nu het belastbaarheidsprofiel te vertalen naar mogelijkheden voor opbouw in werk en de leidinggevende en werknemer hierover te adviseren. Ook maak ik functie-taakanalyses rekening houdend met functiebelasting en belastbaarheid, en adviseer vervolgens over de loonwaarde. Op dit moment heb ik een bezwaar op een loonsanctie lopen bij het UWV. Dit had ik een half jaar terug nog niet aangedurfd."


Certificeringen van IVA Opleidingen

Hobeon SKO gecertificeerd

Hobeon SKO is een onafhankelijke instantie die opleidingen toetst aan de hand van - door de beroepsvereniging - vastgestelde kwaliteitsmaatstaven.  

Tijdens de audit op 2 november 2017 is de opleiding tot arbeidsdeskundige opnieuw positief beoordeeld, waarmee IVA Opleidingen als gecertificeerd opleider deelnemers mag opleiden tot arbeidsdeskundigen.

Image

CPION geregistreerd

CPION heeft op 18 januari 2019 een positef advies afgegeven tot registratie voor de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager. CPION staat voor Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is de overkoepelende organisatie voor de regulering van onder meer opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs. 

Image

Lid NRTO

NRTO heeft op 5 januari 2022 een positief advies afgegeven voor het lidmaatschap. Op 17 mei 2022 is de audit positief doorlopen. Met dit lidmaatschap onderschrijft en confirmeert IVA Opleidingen zich aan de gedragscode van NRTO.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

IVA Opleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat IVA Opleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054.

Image

Lid van Kwaliteit op Maat

Kwaliteit op Maat is een belangenbehartiger voor alle professionals op het gebied van arbo, verzuim en preventie. Het belangrijkste doel: het bevorderen van gezond werken en een gezonde werkomgeving dankzij kwalitatief hoogwaardige arbeidsgerelateerde zorg op maat. Benieuwd wat zij doen? Lees meer op Kwaliteitopmaat.com. 

Image