Passievol opleiden,

intensief begeleiden

Gebruik de kennis en energie binnen IVA Opleidingen 

Wil je graag persoonlijk advies?

IVA Opleidingen biedt jou een unieke leer- en ontwikkelomgeving waar (toekomstig) arbeidsdeskundigen en casemanagers een volledig nieuw arbeidsperspectief krijgen aangeboden. 

Onze visie op arbeidsdeskundigheid

Betekenisvol arbeidsdeskundig leiderschap

Te komen tot arbeidsdeskundig leiderschap reikt veel verder dan het leren van alleen een vak. Het gaat over jouw ontwikkeling, over jouw authentiek leiderschap, over de rol die jou krachtig en onderscheidend maakt. Jouw rol in een werkveld dat vraagt om mensen die zelfverzekerd de regie in handen durven nemen. Dat verstaan wij onder arbeidsdeskundig leiderschap!

Lees meer

Dit speelveld vraagt om arbeidsdeskundigen die opgeleid zijn om leiderschap te tonen. Professionals die opgeleid zijn om de kennis vanuit belasting die het werk van mensen vraagt te koppelen aan beleid van duurzame inzetbaarheid. Maar boven alles professionals die de regie in handen nemen, die heldere keuzes durven maken op basis van hun ontwikkeld analytisch, empathisch en leiderschapsvermogen. En op die manier naar alle belanghebbenden maximaal waarde toevoegen en draagvlak creëren. En juist dat maakt leiderschap noodzakelijk en tegelijkertijd zo betekenisvol.

Onze visie op casemanagement

Waarde gedreven casemanagement

Casemanagers opgeleid door IVA Opleidingen leren anders te kijken en te handelen. Traditioneel casemanagement is vooral gericht zijn op de ‘proceskant’ en op de kennis van wet- en regelgeving. IVA Opleidingen gelooft in een geheel andere aanpak die leidt tot duurzame en rendementvolle verzuimoplossingen.

Lees meer

Onze casemanagement opleidingen zijn erop gericht dat jij als casemanager met maximale effectiviteit in staat bent je eigen markante meerwaarde in het proces toe te voegen. Die meerwaarde leidt ertoe dat je werknemers gemotiveerd in beweging krijgt. Het is volgens IVA Opleidingen cruciaal dat zijzelf de verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) voelen voor het verloop van het verzuim of het werkproces.  

Jouw toegevoegde waarde naar werkgevers en bedrijfsartsen zal significant groeien. De meerwaarde in extra informatievoorziening en creatieve oplossingen stelt de werkgever en/of bedrijfsarts in staat om op veel meer gefundeerde gronden besluiten te nemen. De kwaliteit van de besluitvorming groeit en de effectiviteit van het proces wordt sterk vergroot zonder in de medische wereld te stappen. Waarde gedreven casemanagement wordt jouw manier van denken en handelen waarbij je enerzijds optimaal rendeert in schadelastbeheersing en anderzijds maximaal betekenisvol bent naar werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen.

Deze visie op casemanagement ligt opgesloten in het curriculum van de opleidingen waarde gedreven casemanagement.

Jouw meerwaarde naar de werknemer

Samengevat betekent jouw aanpak dat er optimale effectiviteit in het proces ontstaat omdat de werknemer actief taken gaat overnemen. De waarde is erop gericht dat jij in staat bent de werknemer gemotiveerd in beweging te krijgen. Het is namelijk in onze visie cruciaal dat de werknemer (en werkgever) zelf de verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) voelen voor het verloop van het verzuim of het werkproces. Om dit als casemanager te kunnen realiseren wordt jouw gereedschapskist tijdens de opleiding rijk gevuld. Denk daarbij aan zaken als:

  • We leren jou de wet- en regelgeving op caseniveau te interpreteren in plaats van alleen maar te volgen. Je leert de regels en het proces te vertalen naar de situatie van de werknemer en je weet op een onderscheidende manier in te leven in zijn/haar situatie. De werknemer voelt zich daarbij gehoord waardoor er motivatie ontstaat. De waartoe-vraag leidt daarbij tot antwoorden op de daadwerkelijke knelpunten. Op deze wijze ontstaat er ruimte voor de noodzakelijke creativiteit en daarmee alternatieve oplossingen binnen de bestaande wet- en regelgeving;
  • We leren je specifieke handvatten toe te passen naar de werknemer die door hem of haar gebruikt kan worden om zelf de omstandigheden positief te beïnvloeden;
  • Je gaat leren een visie op caseniveau te ontwikkelen en te beschrijven op basis van de informatie die je hebt vergaard. Om daarna vanuit die visie concrete besluitvorming voor te leggen aan werkgever en/of bedrijfsarts. Jouw visie op caseniveau biedt de werknemer het inzicht hoe jij naar zijn of haar situatie kijkt en welke oplossingen je voorstelt. Dat inzicht voor de werknemer leidt uiteindelijk tot draagvlag voor de besluitvorming.

Jouw meerwaarde naar werkgever/bedrijfsarts

Onze methode en aanpak stelt jou in staat een echte visie op caseniveau te ontwikkelen, te beschrijven en deze te vertalen naar concreet besluitvormingsadvies. Deze meerwaarde in informatie en creatieve oplossingen stelt de werkgever en/of bedrijfsarts in staat om op veel beter gefundeerde gronden besluiten te nemen. De kwaliteit van de besluitvorming groeit daardoor, de effectiviteit van het proces wordt sterk vergroot, waardoor schadelastbeheersing wordt gerealiseerd.

De praktijk laat zien dat deze aanpak naar werknemer en werkgever en/of bedrijfsarts leidt tot duurzame en rendementvolle verzuimoplossingen.

Wat is

IVA Opleidingen

IVA Opleidingen verzorgt de arbeidsdeskundige opleiding en geeft trainingen voor bij- en nascholing. De post-HBO opleiding is Hobeon-SBO gecertificeerd en erkend door SRA. IVA Opleidingen werkt nauw samen met onder meer Elabo: een specialistisch bureau op het gebied van arbeidsdeskundig advies en onderzoek.
Daarnaast is IVA Opleidingen Cedeo gecertificeerd voor maatwerk incompany opleidingen, opleidingen met open inschrijving en voor bij- en nascholing.

Maak kennis

Met onze docenten

Wat zeggen

Onze deelnemers

Baukje de Groot - 2017

“De opleiding heb ik als zeer zinvol en heerlijk praktisch ervaren. De structuur van de opleiding maakte dat ik me vooraf steeds goed kon voorbereiden op de stof door de vooropdrachten.”
Lees meer
Door werkopdrachten achteraf werd vervolgens steeds getoetst of ik de behandelde stof voldoende had begrepen. Een bijzonder prettige manier van leren. De stages en excursies heb ik als geweldig leerzaam en daardoor zinvol ervaren. Een echte kijk in de praktijk. Tijdens de opleiding is er veel aandacht besteed aan persoonlijk zelfinzicht door o.a. het schrijven van je persoonlijke competentie dossier. De persoonlijke studiebegeleiding heb ik daarbij als erg prettig ondervonden. De docenten waren toegankelijk in hun benadering en enorm praktijkgericht. De opleiding heeft me professioneel ontzettend veel gebracht, ook door de prachtige gegarandeerde stages. Ik heb het volle vertrouwen dat zich dat in de praktijk gaat uitwijzen. 

Brit van Rijssen - 2016

“Vooraf heb ik geprobeerd de verschillende opleidingen te vergelijken maar dat is lastig. Toen ik hoorde dat oud studenten en hun collega's goede ervaringen hadden heb ik voor IVA Opleidingen gekozen.”
Lees meer
 Ze hebben een zeer goed lesprogramma met gekwalificeerde docenten uit uiteenlopende werkvelden die je veel energie geven. Je gaat met zoveel nieuws steeds weer de deur uit. De manier waarop theorie en praktijk werden verweven gaf een duidelijke koers naar het assessment. Ik vond dat wij daarop ook echt goed voorbereid waren. Ook de groepsvorming was belangrijk door samen te ondernemen en meters te maken door oefening. De persoonlijke aanpak en de korte lijnen zijn een grote pré. Met een duidelijk resultaat voor ogen is het een jaar vol afwisseling tussen kennis en praktijk waardoor je aan het eind van deze opleiding echt klaar bent om aan de slag te gaan als arbeidsdeskundige.

Marianne Schalk - 2016

“De opleiding heeft voor mij een verdieping in diverse soorten kennis gebracht en een verbreding in mijn functie als projectmanager. ”
Lees meer
Als generalist heb ik nu een concreet vak geleerd waarin ik mij blijvend kan ontwikkelen en waarmee de mogelijkheden in de markt legio zijn. Daarnaast heb ik het genoegen gehad om met en van leuke mensen te mogen leren over de enorme diverse werkvelden in het vak. De meest bijzondere aspecten aan de opleiding vond ik de stageplekken die vooraf geregeld waren (zodat je je tijdens de opleiding kunt focussen op de inhoud), de grote diversiteit aan vakken en het vergroten van mijn netwerk zowel met medestudenten als met docenten. IVA Opleidingen staat voor mij voor deskundigheid met een brede diversiteit in vakken en voor toegankelijkheid. Ik heb ze beleefd als open minded, flexibel en bijzonder dienstverlenend.

Marlies Prins - 2016

“Ik heb het opleidingsjaar ervaren als zeer leerzaam.”
Lees meer
Er is een uitstekende theoretische basis gelegd voor het vak van arbeidsdeskundige met voldoende aandacht voor de diverse praktische werkgebieden. De docenten met hun verschillende achtergronden beschikken over ruime ervaring en bovenal veel vakinhoudelijke kennis.

Jessika Basten - 2016

“Door de opleiding ben ik echt klaar om te starten als arbeidsdeskundige. Door de theorie en het aanleren van een professionele houding. ”
Lees meer
De persoonlijke manier van het begeleiden heb ik als erg prettig ervaren. Geen enkele situatie is niet op een bevredigende manier opgelost. De persoonsgerichte benadering is voor mij een van de belangrijkste redenen om opnieuw voor IVA Opleidingen te kiezen. Daarnaast is de organisatie van lessen en de materialen erg goed geregeld. Als er al iets ontbrak of niet klopte was een mailtje genoeg om het te regelen. Ook de kennis van de docenten van het arbeidsdeskundige vak had grote toegevoegde waarde. Samengevat zijn ze: professioneel, uitdagend en vakkundig.

IVA Opleidingen

Hobeon SKO gecertificeerd

Hobeon SKO heeft tijdens de audit op 2 november 2017 de opleiding tot arbeidsdeskundige opnieuw positief beoordeeld, waarmee IVA Opleidingen tot 31 december 2019 verlenging heeft gekregen om als gecertificeerd opleider deelnemers op te leiden tot arbeidsdeskundigen. Het panel heeft zijn waardering uitgesproken voor de opzet en inhoud van dit lesprogramma.
Hobeon SKO is een onafhankelijke instantie die opleidingen toetst aan de hand van - door de beroepsvereniging - vastgestelde kwaliteitsmaatstaven.  

Lees meer

Hobeon SKO schrijft over IVA Opleidingen:

  • De opleiding heeft een goed doordacht didactisch model, passend bij de wensen en behoeften van de studenten. 
  • Het panel is van oordeel dat de opleiding kwalificeert voor beginnend beroepsbeoefenaar. De resultaten van het eindassessment en de alumni die het panel sprak ondersteunen deze constatering.
  • Het werkveld is positief over de afgestudeerde arbeidsdeskundige.
  • Resultaten van enquêtes onder alumni en werkveldvertegenwoordigers laten zien dat deze tevreden zijn over het gerealiseerd niveau.
  • Na het eerste assessment is 89% van de studenten van IVA Opleidingen geslaagd voor de opleiding. Na de tweede ronde is het slagingspercentage 93%. Het panel vindt dit een voortreffelijk resultaat.

De samenvattende conclusie door Hobeon SKO:

IVA Opleidingen en Elabo hebben een nauwe samenwerking. Dit komt positief tot uiting in de nabijheid van stage en werkplekervaringen die studenten opdoen bij Elabo en ketenpartners.

IVA Opleidingen is een relatief kleine opleiding. Rollen als mentor en opleidingsmanager zijn bij één persoon belegd. Doordat de mentor/opleidingsmanager iedere student kent en met iedere student drie keer een gesprek heeft wordt de  arbeidsdeskundige opleiding bij IVA Opleidingen voor iedere student een opleiding op maat.

IVA Opleidingen heeft de invoering van CADO+ als een kans gezien om een nieuw lesprogramma neer te zetten. IVA Opleidingen heeft haar visie aangescherpt en vanuit deze visie het modulaire lesprogramma gecreëerd. Hierbij heeft de opleiding gekozen  voor het verder uitdiepen van de facultatieve deler Arbeidsdeskundig Leiderschap.

Het nieuwe programma bestaat uit drie modules. Iedere module beslaat één van de kerntaken van de arbeidsdeskundige; beoordelaar, begeleider of adviseur. De modulen zijn los te volgen waardoor bij de start van elke module nieuwe studenten kunnen instromen en er een mix van nieuwe en gevorderde studenten ontstaat. Zij helpen elkaar met de lesstof, opdrachten en de digitale leeromgeving. Rapporteren vormt een doorlopende leerlijn en wordt afhankelijk van het aantal gevolgde modules beoordeeld.

Het auditpanel heeft gezien dat IVA Opleidingen de studenten veel praktijk ervaring biedt. Iedere module begint met een stukje theorie en daaropvolgend praktijk. Hierin zit de stage verweven.

Het panel spreekt zijn waardering uit voor de opzet en inhoud van dit lesprogramma.

IVA Opleidingen

CPION geregistreerd

CPION heeft op 18 januari 2019 een positef advies afgegeven tot registratie voor de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager. CPION staat voor Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is de overkoepelende organisatie voor de regulering van onder meer opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs. 

De samenvattende conclusie door CPION:
"Naar het oordeel van de toetsingscommissie is er sprake van een professionele opleiding waarbij het opleidingskader, de opbouw en de structuur en de algehele vormgeving adequaat zijn afgestemd op de doelgroep."

Iva opleidingen

Cedeo gecertificeerd

IVA Opleidingen is Cedeo gecertificeerd voor maatwerk incompany opleidingen, opleidingen met open inschrijving en voor bij- en nascholing. Het Cedeo is een onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder de klanten en deelnemers van opleidingsinstituten. In mei 2018 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden met voor IVA Opleidingen een gemiddelde score van 96% tevreden/zeer tevreden.

Lees meer

De samenvattende conclusie door Cedeo
Opleidingsprogramma
Men is uiterst tevreden over de opleidingsprogramma’s van IVA Opleidingen. Referenten noemen het aanbod voldoende breed. Een citaat over de opleidingsprogramma’s: “De onderwerpen sluiten goed aan bij het vakgebied en zijn actueel. Sommige trainingen gaan iets verder dan het vakgebied zodat je je breder inzetbaar kunt maken. Je kunt ook zelf onderwerpen aandragen. IVA Opleidingen onderhoudt goed contact met ex-leerlingen en luistert naar de input die zij leveren. Zij volgen de ontwikkelingen in het vakgebied en haken daar goed op in”.

Uitvoering
Vijftig procent zegt “tevreden” te zijn over de uitvoering van opleiding en trainingen. Veertig procent is zelfs “zeer tevreden”. De referenten geven aan dat IVA Opleidingen zorgt voor goede docenten die specialisten zijn op hun vakgebied. De diversiteit aan opleiders brengt een afwisseling in werkvormen met zich mee. 

Opleiders
Over de opleiders zijn de referenten zeer positief. Men vertelt dat er gastdocenten worden ingehuurd die allen specialisten zijn op hun vakgebied.
Ter illustratie enkele uitspraken: “IVA Opleidingen doet haar best om goede docenten aan te trekken met kennis van zaken. Sommige schieten echt naar boven toe uit. Zij weten een leuke interactie met de deelnemers te bewerkstelligen en de lessen zijn echt de moeite waard”, “Enkele docenten zijn ook verbonden aan de opleidingen tot arbeidsdeskundige. Dat zijn echt vakspecialisten. Zij geven goede feedback”.

Natraject
Ook over het natraject is men (zeer) tevreden. Referenten geven aan dat IVA Opleidingen zich beschikbaar stelt voor hulp en begeleiding. Dit wordt gewaardeerd. Een ander geeft juist aan dat IVA Opleidingen initiatief neemt om in gesprek met deelnemers te blijven zodat een goede aansluiting met het werkveld blijft bestaan. Alle referenten geven aan voldoende rendement uit de trainingen te halen. Zij vinden dat hun kennis up to date wordt gehouden en dat zij met een bredere blik naar het werkveld leren te kijken. 

Organisatie en Administratie
De organisatie en administratie is dik in orde. De geïnterviewden vertellen dat de organisatie goed bereikbaar is en dat zij vriendelijk worden geholpen. Alle zaken worden vlot en op tijd geregeld. De referenten die de trainingen in-company hebben laten uitvoeren zeggen dat zij goed en klantvriendelijk zijn geholpen. De reactietijden zijn kort. Veertig procent is dan ook “tevreden” over de organisatie en administratie; zestig procent is “zeer tevreden”.

Relatiebeheer
Men is (zeer) tevreden over de wijze waarop IVA Opleidingen het relatiebeheer voert. Referenten vinden dat zij voldoende op de hoogte worden gehouden van het opleidingsaanbod via de website. 

Prijs-kwaliteitverhouding 
De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de trainingen vindt men in orde. Enkele uitspraken hierover: “De trainingen zijn zeker niet te duur. Zij bieden kwalitatief goede trainingen. Voor ons is dat belangrijker dan de prijs”, “Juist om de goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit heb ik voor IVA Opleidingen gekozen” en “De kwaliteit van de trainingen is goed."

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
Alle geïnterviewden zijn (zeer) tevreden over de opleidingen en trainingen van IVA Opleidingen en hun samenwerking met hen. Als pluspunten worden vooral de actuele kennis van het vakgebied en de goede manier van overdragen van deze kennis genoemd. Ter toelichting: “IVA Opleidingen weet goede docenten aan zich te binden. Ze zijn allen afkomstig uit het vak en zijn gepokt en gemazeld. Zij richten zich specifiek op arbeidsdeskundigen en bieden hen een zeer gericht cursusaanbod. Dat doen zij goed!” Er worden geen verbeterpunten genoemd. Alle referenten zijn van harte bereid om IVA en haar trainingen aan anderen aan te bevelen of hebben dit al eens gedaan. Tot slot een uitspraak van een zeer tevreden referent: “IVA Opleidingen is een fijne partij. Zij verdienen meer dan lof!”

 

 

© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment