10 lesdagen

€ 4.799,- BTW-vrij

Inschrijven

Bekijk de startdata, locatie en beschikbaarheid op ons opleidingsportaal.


Geriët van de Vis – Meijer
Stuur een mail

Algemene vragen: 085-0773610
Opleidingsvragen: 06-81089782

Opleiding taakgedelegeerde bedrijfsarts

De opleiding taakgedelegeerde bedrijfsarts bij IVA Opleidingen wordt ook wel casemanager taakdelegatie of praktijkondersteuner bedrijfsarts genoemd:

Afnemen van anamneses ✓
Procesondersteuning verzuimbegeleiding ✓
Oordeelvorming en advisering✓

Taakdelegatie is het proces, waarbij de bedrijfsarts een aantal taken binnen de verzuimbegeleiding delegeert. Dit kan zijn aan een arts, casemanager, arbeidsdeskundige of aan een “taakgedelegeerde”, zonder verder te noemen titel of achtergrond. Om taken te kunnen delegeren moet de taakgedelegeerde “aantoonbaar bekwaam” zijn. Deze opleiding kent naast kennisdoelen, heel duidelijk praktijkleerdoelen, zodat aangetoond kan worden over welke kwaliteiten jij als taakgedelegeerde beschikt, bij de samenwerking met de bedrijfsarts.

Post-hbo opleiding

De opleiding heeft het niveau van een post-hbo opleiding. Na een geslaagde afronding ontvang je het diploma van IVA Opleidingen.

Taakgedelegeerde bedrijfsarts volgen bij IVA Opleidingen

De opleiding tot taakgedelegeerde bij IVA Opleidingen bestaat uit drie modules met tien lesdagen en een examendag, die ingaan op de belangrijkste processen binnen taakdelegatie. Voor het diploma taakgedelegeerde bedrijfsarts dienen alle modules doorlopen te worden.

 1. Afnemen van anamneses
 2. Procesondersteuning
 3. Oordeelsvorming en advisering

Goed om te weten: voor deze opleiding heb je een relevante stage- of werkplek nodig, waar je begeleid wordt door een bedrijfsarts en je je praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Heb je dit niet? Dan helpen we graag bij het vinden van een geschikte plek.

IVA Opleidingen als opleider

IVA Opleidingen is sinds 2000 een post-HBO opleider voor professionals die werkzaam zijn in het verzuim. Wij zijn trots op ons vak en dragen met plezier onze kennis over aan onze studenten, zodat ook zij dit mooie vak met enthousiasme kunnen uitvoeren. Dit doen we met vakidioten, voor vakidioten.

Ons uitgangspunt is dat iedereen talent heeft. We maken het talent van onze studenten inzichtelijk én leren het talent van zijn cliënt te ontdekken en te benutten. Wij geloven dat het benutten van talent leidt tot duurzame re-integratie.

Taakgedelegeerde-opleiding volgen bij IVA Opleidingen

Als taakgedelegeerde begeleid je samen met de bedrijfsarts, de arbeidsongeschikte werknemer en zijn of haar werkgever.

Tijdens de opleiding leer je:

 1. Afnemen van aanames
  Om te weten wat er speelt binnen het verzuim maak je een inventarisatie van de mogelijke knelpunten die er spelen. Dit kan op het gebied van werk, gezondheid, maar ook factoren die de re-integratie beïnvloeden zijn. Denk daarbij aan competenties/ vaardigheden, normen en motivatie, bedrijfscultuur en stijl van leidinggevende, werk-privé balans. Naast het in kaart brengen van een duidelijke anamnese ben jij in staat een helder gesprek te voeren met werkgever en werknemer, om bespreekbaar te maken wat zij nodig hebben om re-integratie te kunnen realiseren.
 2. Procesondersteuning:
  Het proces binnen de Wet verbetering Poortwachter is duidelijk omschreven. In deze module leer je om de stappen binnen de verzuimbegeleiding uit te gaan voeren, dit kan zijn het bespreken van de probleemanalyse, begeleiden en ondersteunen van werkgevers en werknemers bij inzet in eigen of ander werk en het begeleiden van het verzuimproces, met alle daarbij horende vragen. Belangrijk onderdeel is het kunnen signaleren en ondernemen van acties bij zo genoemde “rode vlaggen” binnen het verzuim.
 3. Oordeelsvorming en advisering
  Veel oorzaken van het verzuim vragen om protocol overstijgend nadenken en protocol overstijgende taken. Binnen de module oordeelsvorming en advisering ben je bezig om de visie van de werkgever en werknemer te verwoorden, dusdanig dat zij samen het plan van aanpak kunnen opstellen of bijstellen.

  In deze module leer je om weg te blijven van interpretatie van medische gegevens en tegelijkertijd op basis van goede communicatietechnieken werkgever en/ of werknemer te stimuleren om een actieplan op te stellen: Wat hebben zij nodig om tot re-integratie te komen.

  Om dit te realiseren voer je naast begeleiding ook adviserende taken uit en bevorder je de deskundigheid van werknemer, werkgever of leidinggevende.

Programma
Wij bieden tien lesdagen en een examendag aan, verdeeld over tien maanden.
Goed om te weten: voor deze opleiding heb je een relevante stage- of werkplek nodig, waar je begeleid wordt door een bedrijfsarts en je je praktijkopdrachten kunt uitvoeren. Heb je dit niet? Dan helpen we graag bij het vinden van een geschikte plek.

De toetsing
De opleiding taakgedelegeerde bedrijfsarts wordt als volgt getoetst

 • Werkopdrachten: beoordeling of je de theorie kan vertalen naar een casus
 • Mondelinge en schriftelijke eindopdracht:
  Mondeling assessment met een acteur aan de hand van een door IVA Opleidingen aangeleverde casus
  Schriftelijk assessment met een advies, aan de hand van de casus en het gevoerde gesprek.

Leren bij IVA Opleidingen
Leren bij IVA Opleidingen wordt ervaren als: intensief, persoonlijk, zelf ontwikkelend, diepgaand en praktijkgericht. Om de hoge kwaliteit van de opleiding voor elk individu te waarborgen werkt IVA Opleidingen tijdens de gehele opleiding volgens de bijzondere methode van het Persoonlijk Competentie Leer Dossier (PCLD). Opleiden volgens deze methode betekent dat elke deelnemer maatwerk, ontwikkeling en optimaal persoonlijke aandacht ontvangt. Ons idee daarbij is dat het team van docenten, praktijkbegeleiders en je mentor alles uit de kast halen om maximaal betekenisvol voor jou te zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid die we dagelijks voelen. Dit kunnen wij waarmaken door onze intrinsieke motivatie en het feit dat onze ervaren teamleden didactisch zeer vaardig zijn en dagelijks werkzaam zijn in de praktijk.