Opleiding casemanager verzuim

Verbeter het verzuimbeleid en bevorder de duurzame inzetbaarheid

Als casemanager verzuim vervul je de regiefunctie in het verzuimproces. Je draagt actief bij  aan het voorkomen of beperken van schadelast. Je bent de spin in het web in het verzuimproces op casusniveau: daarbij heb je het doel de zieke werknemer zo snel en duurzaam mogelijk te laten integreren. Je zorgt voor een goede informatievoorziening naar en optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en mogelijk andere betrokkenen, waarbij soms uiteenlopende belangen spelen. Tot slot draag je bij aan het verbeteren van verzuimbeleid en bevorder je de duurzame inzetbaarheid.

Waarom kiezen voor IVA Opleidingen

  • Wij zijn als enige HOBEON SKO als CPION erkend post-HBO opleider voor zowel CROV als RCCM
  • Wij bieden de meeste contacturen: zowel lesdagen als praktijkdagen
  • Wij voegen arbeidsdeskundige expertise toe aan CROV- en RCCM-opleiding

Ons aanbod – casemanager verzuim

IVA Opleidingen biedt drie opleidingen voor casemanagers

Een tweedaagse opleiding om inzicht te krijgen in de re-integratie inspanningen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, het deskundigenoordeel en WIA. Bedoelt voor leidinggevenden en HR-medewerkers die te maken hebben met verzuim.

Meer over de basistraining

Deze opleiding richt zich op het individuele werknemersniveau. Je leert de processtappen uitvoeren, adviezen van de bedrijfsarts interpreteren en werkgever en werknemer ondersteunen bij het vertalen naar concrete en zinvolle acties.

Meer over CROV

Deze opleiding richt zich op bedrijfs- en organisatieniveau. Je wordt expert en gesprekspartner voor het management op het gebied van sociale wet- en regelgeving, - duurzame - inzetbaarheid en re-integratie vraagstukken.

Meer over RCCM
Wil je de volledige opleiding tot casemanager ervaren? Dan kan je bovenstaande modules aaneengesloten volgen, tegen gunstige voorwaarden. Interesse? Neem contact op.