Opleiding casemanager verzuim

Verbeter het verzuimbeleid en bevorder de duurzame inzetbaarheid

Als casemanager verzuim vervul je de regiefunctie in het verzuimproces. Je draagt actief bij  aan het voorkomen of beperken van schadelast. Je bent de spin in het web in het verzuimproces op casusniveau: daarbij heb je het doel de zieke werknemer zo snel en duurzaam mogelijk te laten integreren. Je zorgt voor een goede informatievoorziening naar en optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en mogelijk andere betrokkenen, waarbij soms uiteenlopende belangen spelen. Tot slot draag je bij aan het verbeteren van verzuimbeleid en bevorder je de duurzame inzetbaarheid

Waarom kiezen voor IVA Opleidingen

  • Wij zijn als enige HOBEON SKO als CPION erkend post-HBO opleider voor zowel CROV als RCCM
  • Wij bieden de meeste contacturen: zowel lesdagen als praktijkdagen
  • Wij voegen arbeidsdeskundige expertise toe aan CROV- en RCCM-opleiding

Ons aanbod – casemanager verzuim

IVA Opleidingen biedt drie opleidingen voor casemanagers

Basistraining: tweedaagse casemanagement
Een tweedaagse opleiding om inzicht te krijgen in de re-integratie inspanningen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, het deskundigenoordeel en WIA. Bedoelt voor leidinggevenden en HR-medewerkers die te maken hebben met verzuim
Meer over de basistraining
Opleiding: Casemanager regie op verzuim (CROV)
Deze opleiding richt zich op het individuele werknemersniveau. Je leert de processtappen uitvoeren, adviezen van de bedrijfsarts interpreteren en werkgever en werknemer ondersteunen bij het vertalen naar concrete en zinvolle acties.
Meer over CROV
Opleiding: Register care en casemanager (RCCM)
Deze opleiding richt zich op bedrijfs- en organisatieniveau. Naast de expert en gesprekspartner op het gebied van wet- en regelgeving rondom verzuim, leer je beleid te ontwikkelen en implementeren om verzuim te beïnvloeden en te voorkomen.
Meer over RCCM

Wil je de volledige opleiding tot casemanager ervaren? Dan kan je bovenstaande modules aaneengesloten volgen, tegen gunstige voorwaarden. Interesse? Neem contact op

Bij- en nascholing

IVA Opleidingen biedt exclusieve bij- en nascholing voor casemanagers en professionals die werkzaam zijn binnen de driehoek mens, werk en inkomen. Zo blijf je na de opleiding casemanager verzuim, altijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Stress, nieuwe inzichten over een eeuwenoud systeem.
Steeds meer medewerkers vallen uit met stressklachten. Volgens het CBS heeft één op de zeven medewerkers last van stressklachten en in sommige beroepsgroepen, zoals de zorg en het onderwijs ligt dit hoger. Wat is stress eigenlijk? Wat doet het zowel fysiek, emotioneel en mentaal met een mens?
Bekijk deze trainingBekijk het bij- en nascholingsoverzicht
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment