3 maanden

Zakelijk: €3.710,- 
Particulier: € 3.375,- 
Tarief is vrijgesteld van BTW

Inschrijven

Bekijk de startdata, locatie en beschikbaarheid op ons opleidingsportaal.


Geriët van de Vis–Meijer
Tel: 085-0773610
Stuur een mail

Module Arbeidsdeskundige als beoordelaar

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de drie module-opleidingen. De drie module-opleidingen samen vormen de jaaropleiding tot arbeidsdeskundige.

De opbouw van de jaaropleiding in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is. Elke fase is als aparte module-opleiding te volgen en bestaan uit:

In de beschrijving van de Opleiding Arbeidsdeskundige wordt toegelicht hoe IVA Opleiding en Training inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en stage, de motivatie van het team en de faciliteiten.

De module-opleiding is sterk praktijkgericht. De jarenlange ervaring van IVA Opleiding en Training in het opleiden van verschillende rollen van arbeidsdeskundigen heeft geleidt tot een curriculum waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten en versterken.

Programma

Als beoordelaar geeft de arbeidsdeskundige advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van de uitkering en de mogelijkheden voor de inzet in alternatief werk. Tijdens deze module-opleiding wordt de belastbaarheid van de cliënt vertaalt naar potentiele perspectieven. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij het in kaart brengen van de belasting in het werk, de functie en de taken. Belangrijk onderdeel van deze module-opleiding is om op basis van protocollen en methoden de arbeidsmogelijkheden en loonwaarde te beoordelen. Het is echter onze visie dat arbeidsdeskundig leiderschap veel meer vraagt dan alleen deze beoordeling. Als deelnemers aan de module-opleiding word je constant geleerd te denken in alternatieve oplossingen. Het onderscheidend verschil maken. Je wordt bij de werk- en praktijkopdrachten sterk gestimuleerd om steeds weer creatieve ideeën aan te dragen.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Inzicht te krijgen welk effect beperkingen en ervaren belemmeringen kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een werknemer of ondernemer;
 • Inzichtelijk te maken wat de belasting in de functie en de taken is en in welke mate dit van invloed is op het functioneren;
 • Aan de hand van de kaders van de sociale wetgeving tot een gefundeerd en werkbaar advies te komen voor de vaststelling van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Bewustwording van de invloed van organisatieculturen op verzuim en re-integratie en de alternatieve manieren hoe hiermee om te gaan;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en de fysieke en mentale belastbaarheid;
 • Het kennisniveau van mensen vaststellen;
 • Sociale wetgeving;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Systeemkunde en jobcarving (opsplitsen van bestaande functies);
 • Analyse functie en belasting in de taken;
 • Belasting - Belastbaarheid in de praktijk;
 • Professioneel rapporteren.
 • De startkwalificaties en het diploma

De startkwalificaties en het diploma
Om deel te nemen aan de module-opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.
 • Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau middels een HBO-diploma of een erkend EQF-6 assesment.

Na een geslaagde afronding van de module-opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleiding is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Bij afronding van alle 3 module-opleidingen ontvangt je een door het NVvA erkend diploma tot arbeidsdeskundige. Een HBO-diploma is daarbij vereist voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige.