3 maanden

Zakelijk: €3.710,- 
Particulier: € 3.375,- 
Tarief is vrijgesteld van BTW

Inschrijven

Bekijk de startdata, locatie en beschikbaarheid op ons opleidingsportaal.


Geriët van de Vis–Meijer
Tel: 085-0773610
Stuur een mail

Module Arbeidsdeskundige als begeleider

De module-opleiding: Arbeidsdeskundige in de rol van begeleider bij verzuim en re-integratie

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de drie module-opleidingen. De drie module-opleidingen samen vormen de jaaropleiding tot arbeidsdeskundige.

De opbouw van de jaaropleiding in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is. Elke fase is als aparte module-opleiding te volgen en bestaan uit:

Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie

In de beschrijving van de Opleiding Arbeidsdeskundige wordt toegelicht hoe IVA Opleiding en Training inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en stage, de motivatie van het team en de faciliteiten.

Programma

Het is voor een arbeidsdeskundige binnen het werkveld van verzuim en re-integratie van grote betekenis om optimale waarde toe te voegen in belasting van het werk in relatie tot de individuele belastbaarheid. Daarom leert de deelnemer in deze module-opleiding het proces van casemanagement en re-integratiebegeleiding, en deze toe te passen. Er wordt concreet inzicht verschaft en geholpen hoe aan de slag te gaan met verzuim en re-integratie en hoe de loonwaarde daarvan vast te stellen. Re-integratie en verzuim zijn uiteraard sterk verweven met de kaders en richtlijnen vanuit de wetgeving.

De toepassing van alleen deze kaders en richtlijnen staan volgens IVA Opleidingen niet garant voor succesvol verzuimbeleid en re-integratie. Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt meer. Daarom leert IVA Opleidingen haar deelnemers professionele beïnvloeding- en interventietechnieken succesvol toe te passen. Dat maakt een arbeidsdeskundige in de praktijk krachtig en onderscheidend. Op die manier wordt maximale waarde toegevoegd en draagvlak gecreëerd naar de verschillende belanghebbenden. De diepgaande ervaring van onze docenten en praktijkbegeleiders zijn daarbij cruciale voorwaarden.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Een re-integratieplan vormgeven en uitvoeren;
 • Het proces van re-integratie regisseren op basis van de kennis van de lokale arbeidsmarkt en overige relevante invloeden en omgevingsfactoren;
 • Kennis en inzicht over hoe de sociale wetgeving zowel een doel als een middel kan zijn bij de bevordering van verzuim en re-integratie voor werknemer en werkgever;
 • Een advies te geven over de mogelijkheden voor inzet in passend werk;
 • Het vaststellen van de loonwaarde;
 • Op basis van arbeidsongeschiktheidspolissen komen tot een werkbaar advies voor re-integratie en daarmee de beïnvloeding van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ethiek en richtlijnen privacy;
 • Tijdscontingent versus klachtencontingent re-integreren;
 • Re-integratie in spoor 1, 2 en 3;
 • Sociale zekerheid;
 • Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Passende arbeid en loonwaarde;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Professioneel rapporteren.

De startkwalificaties en het diploma
Om deel te nemen aan de module-opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.
 • Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau middels een HBO-diploma of een erkend EQF-6 assesment.

Na een geslaagde afronding van de module-opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleiding is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Bij afronding van alle 3 module-opleidingen ontvangt je een door het NVvA erkend diploma tot arbeidsdeskundige. Een HBO-diploma is daarbij vereist voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige.