3 maanden

Zakelijk: €3.710,- 
Particulier: € 3.375,- 
Tarief is vrijgesteld van BTW

Inschrijven

Bekijk de startdata, locatie en beschikbaarheid op ons opleidingsportaal.


Geriët van de Vis–Meijer
Tel: 085-0773610
Stuur een mail

Module Arbeidsdeskundige als adviseur

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de drie module-opleidingen. De drie module-opleidingen samen vormen de jaaropleiding tot arbeidsdeskundige.

De opbouw van de jaaropleiding in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is. Elke fase is als aparte module-opleiding te volgen en bestaan uit:

Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als adviseur in werk

In de beschrijving van de Opleiding Arbeidsdeskundige wordt toegelicht hoe IVA Opleiding en Training inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en stage, de motivatie van het team en de faciliteiten.

Programma

De arbeidsdeskundige in de rol van adviseur heeft als doel om toekomstige problemen bij werknemers te voorkomen. Duurzame continuering van werk om uitval te voorkomen staat centraal. Dit wordt gerealiseerd door de kenmerken van overbelasting vanuit het individu te vertalen naar de consequenties voor een bredere doelgroep. Ook leert de deelnemer om aan de hand van de methodiek van de Werkscan individuele werknemers te screenen die tot een mogelijke risicogroep behoren.

Om werknemers en werkgevers optimaal te kunnen ondersteunen is arbeidsdeskundig leiderschap noodzakelijk. Dit wordt inhoud gegeven door verregaande professionalisering van de adviesvaardigheden en inzicht in individuele kenmerken van mensen. Op die manier is de arbeidsdeskundige in staat om creatief, weloverwogen en professioneel onderbouwd te adviseren. Daarbij wordt actief geleerd de samenwerking te zoeken met andere professionals.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Leren wat de normaalwaarde is voor gezond werken en de manieren hoe opdrachtgevers daarover te informeren en te adviseren;
 • Inzicht verschaffen in de kennis en het werkterrein van arbeidsdeskundige en de verrijking ervan door samenwerking met overige deskundigen;
 • Vanuit preventief oogpunt duurzame inzetbaarheid realiseren en behouden;
 • Hoe klachten kunnen worden voorkomen door op alternatieve wijze om te gaan met de arbeidsomstandigheden of belastbaarheid van het individu;
 • De daadwerkelijke problematiek analyseren en rapporteren om van daaruit oplossingsgericht te kunnen werken;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Arbowetgeving;
 • Beïnvloeden van de financiële aspecten van het verzuim;
 • Werkscans;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Fysieke belasting en ergonomie;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Professioneel rapporteren;
 • Intervisie.

De startkwalificaties en het diploma
Om deel te nemen aan de module-opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.
 • Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau middels een HBO-diploma of een erkend EQF-6 assesment.

Na een geslaagde afronding van de module-opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleiding is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Bij afronding van alle 3 module-opleidingen ontvangt je een door het NVvA erkend diploma tot arbeidsdeskundige. Een HBO-diploma is daarbij vereist voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige.