Positief audit voor IVA Opleidingen

Hobeon SKO heeft tijdens de audit de opleiding tot arbeidsdeskundige opnieuw positief beoordeeld, waarmee IVA Opleidingen tot 31 december 2019 verlenging heeft gekregen om als gecertificeerd opleider deelnemers op te leiden tot arbeidsdeskundigen. Hobeon SKO is een onafhankelijke instantie die opleidingen toets aan de hand van – door de beroepsvereniging – vastgestelde kwaliteitsmaatstaven.   Hobeon SKO schrijft over IVA Opleidingen: De opleiding …

Nieuwsbrief sociale wetgeving november 2017

Nieuwsbrief sociale wetgeving november 2017, met als onderwerpen: Wijziging wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1.1.2018 Aanpassing hoogte transitievergoeding 2018 Quotumheffing overheid geactiveerd per 1.1.2018 Aanzegging bij voorbaat mag maar let op tijdige herroeping Gemeenten krijgen mogelijkheid landelijk doelgroepregister te vullen Aanpassing regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar Wijziging wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1.1.2018 De WML wijzigt per …

Registreren en of certificeren als arbeidsdeskundige zonder HBO-diploma toch mogelijk

Voor het registreren en / of certificeren als arbeidsdeskundige was tot voor kort een bachelor HBO-diploma of een diploma welke als HBO vermeld staat op de CROHO, een eis. Een andere toegang om geregistreerd of gecertificeerd te worden was tot voor kort niet (meer) mogelijk. Daarmee was er voor een kleine groep arbeidsdeskundigen een knelpunt ontstaan: Mensen die jarenlang functies …