IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Uitkeringen WIA/WAO dalen, instroom flexwerkers blijft hoog

Het ministerie van SZW heeft de in- en uitstroomcijfers in de WIA en WAO van 2014 bekendgemaakt. Zoals verwacht blijft het aantal WAO-uitkeringen dalen, terwijl het aantal WIA-uitkeringen toeneemt. Per saldo valt dit positief uit: het totale aantal WIA- en WAO-uitkeringen daalt. Daar staat tegenover dat het aandeel ex-werknemers dat vanuit de Ziektewet instroomt in de WIA, blijft stijgen. De BeZaVa moest de instroom van flexwerkers in de WIA juist terugdringen.

Twee in mei gepubliceerde documenten van het ministerie van SZW bieden inzicht in de WIA- en WAO-cijfers van 2014. Aangezien de instroom in de WAO nihil is, blijft het aantal WAO-uitkeringen dalen. Daar staat tegenover dat het aantal WIA-uitkeringen stijgt. Uit het Jaaroverzicht Beleidsinformatie van SZW blijkt dat de IVA-uitkeringen in aantal stegen van 51.000 in 2013 naar 61.000 in 2014. Het aantal WGA-uitkeringen steeg van 135.000 naar 148.000. Het totale aantal WAO-/WIA-uitkeringen daalde met 7.000 naar 553.000 in 2014.

Aandeel flexwerkers stijgt

De begroting, die is opgenomen in het Rijksjaarverslag van SZW, laat zien dat het aantal uitkeringen iets langzamer daalde dan verwacht. Zowel de kosten van de IVA als de WAO waren hoger dan begroot. De kosten van de WGA vielen echter mee: de overheid gaf € 93 miljoen minder uit aan de WGA (inclusief eigenrisicodragers) dan begroot. Dit duidt erop dat de WGA werkt om de instroom te beperken. Er is echter één tegenvaller: het aandeel van flexwerkers in de WGA-instroom is juist toegenomen in 2014.

WIA-adviseur maakt het verschil

De op 1 januari 2014 ingevoerde Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) had juist als doel om de instroom van ex-werknemers in de WGA te beperken. (Middel)grote werkgevers betalen nu een individueel gedifferentieerde premie ZW-flex en WGA-flex, om ze te stimuleren meer werk te maken van preventie en re-integratie voor deze doelgroep. Dat heeft in 2014 nog weinig opgeleverd. Het aandeel van werknemers in de WGA die waren ingestroomd vanuit de ZW, steeg van 51% in 2013 naar 54% in 2014. Aangezien grotere werkgevers nu direct de kosten dragen van de instroom van flexwerkers in de ZW en WGA, is het belangrijk om dit percentage terug te dringen. WIA-adviseurs kunnen het verschil maken voor werkgevers, met een goede risicoanalyse en gericht doelgroepenbeleid.

Meer weten

– Meer informatie over de instroomcijfers is te vinden in het Jaaroverzicht Beleidsinformatie 2014 van SZW en het Rijksjaarverslag 2014 van SZW.
– Lees alles over de nieuwe uitdagingen voor WIA-adviseurs in ons whitepaper Maak van risico’s nieuwe kansen.

Geplaatst op Dinsdag 16 juni 2015© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment