IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Private WGA-verzekeraars moeten meerwaarde aantonen

Bedrijven die in zee gaan met een private verzekeraar voor hun verzuim- en WGA-risico, zijn niet beter af dan bedrijven die WGA-risico bij UWV onderbrengen. Private verzekeraars scoren niet beter dan UWV. Minister Asscher wil dat verzekeraars hun toegevoegde waarde in de WGA-markt gaan bewijzen.

Werkgevers kunnen hun WGA-risico onderbrengen bij UWV of bij een private verzekeraar. Het was de verwachting dat private verzekeraars meer moeite zouden doen om werknemers uit de WGA te houden. Daar hadden ze zelf veel financieel belang bij. Bovendien hadden zij één groot voordeel vergeleken bij UWV: zij konden als verzuimverzekeraar al gedurende de eerste twee ziektejaren van de werknemer ingrijpen in het re-integratieproces. Juist interventies in de eerste twee ziektejaren zijn het meest succesvol om werknemers uit de WGA te houden.

Geen geïntegreerde markt

Verzekeraars hebben hun WGA-markt echter niet geïntegreerd met de markt voor loondoorbetaling bij ziekte. Het blijven vooralsnog gescheiden domeinen. In de praktijk blijken private verzekeraars daardoor niet veel beter te scoren dan UWV. Bedrijven die privaat verzekerd zijn, behalen geen betere resultaten als het gaat om verzuimpreventie en re-integratie dan bedrijven die onder UWV vallen.

Meer schadelastbeheersing

Volgens het Centraal Planbureau (CPB), dat hier onderzoek naar deed, hebben verzekeraars werkgevers niet aangezet tot meer inspanningen op het gebied van verzuimpreventie en re-integratie. Daardoor hebben ze hun toegevoegde waarde nog niet bewezen. Minister Asscher (SZW) gaat daarom met verzekeraars en UWV in gesprek om prestaties op deze markt inzichtelijk te maken. Hij hoopt dat de verzekeraars zich meer op schadelastbeheersing gaan richten en zo hun toegevoegde waarde aantonen. Daarbij moeten verzekeraars focussen op de gecombineerde periode van ziekte en WGA (dus in totaal twaalf jaar).

Gerelateerd

Aanpassing voorkomt strategisch overstappen WGA
Circa 150.000 mensen onterecht in de WGA
Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodragen WGA

Geplaatst op Woensdag 2 december 2015© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment