IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Zorgwekkende achterstand UWV bij herkeuringen WGA

Werkgevers en werknemers zijn afhankelijk van UWV voor WIA-beoordelingen en -herbeoordelingen. In september kwam echter aan het licht dat UWV forse werkachterstanden heeft bij diverse werkzaamheden, waaronder de herbeoordelingen WGA. Dit kan werkgevers veel geld kosten en de re-integratie van (ex-) werknemers vertragen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt daarom maatregelen aan.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher dat de huidige achterstanden niet alleen zorgelijk zijn, maar ook dat ze zonder ingrijpen verder zullen oplopen. Hij heeft laten weten op het gebied van de WGA-dienstverlening in ieder geval maatregelen te treffen. Het gaat hierbij om herbeoordelingen van WGA-uitkeringen en re-integratietaken van UWV. Deze zijn van belang voor werkgevers die direct of indirect de kosten van de WGA-uitkeringen dragen. In veel gevallen leidt herbeoordeling tot verlaging of stopzetten van de WGA-uitkering, of tot toekenning van een IVA-uitkering.

Herbeoordelingen aanvragen

UWV geeft bij herbeoordelingen voorrang aan zogenoemde vraaggestuurde herbeoordelingen. Deze kunnen worden aangevraagd door de uitkeringsgerechtigden zelf. Als hun gezondheidssituatie is gewijzigd, zijn ze verplicht dit door te geven. Maar ook werkgevers die hierbij financieel gebaat zijn, kunnen een herbeoordeling aanvragen. Dit is voor werkgevers een belangrijk instrument om de kosten van arbeidsongeschiktheid te drukken. Wie in de eerste vijf jaar van de WGA-uitkering geen aangevraagde herbeoordeling heeft gekregen, wordt opgeroepen voor een periodieke herbeoordeling.

WGA-verzekeraars zorgen voor stijgende vraag

Eind 2014 bedroeg de achterstand 11.500 herbeoordelingen voor alle arbeidsongeschikten. In 2015 wordt die achterstand naar verwachting iets teruggebracht naar 9.500. Daarna zou de achterstand echter weer oplopen. De reden is dat het aantal aanvragen flink is gestegen. Dit komt onder andere doordat verzekeraars van het WGA eigenrisicodragen meer werk maken van activering en re-integratie van WGA-gerechtigden. Het aanvragen van herbeoordelingen maakt hier onderdeel van uit. Asscher kondigt onder meer aan dat UWV 50 fte extra kan inzetten om de achterstanden in te lopen. Hij geeft wel aan dat de achterstanden in 2016 naar verwachting niet volledig verdwijnen.

Meer lezen

Lees de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer.

Geplaatst op Woensdag 2 december 2015© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment