IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Belastingdienst maakt flinke fout in premiebeschikking Whk

Opnieuw zijn er fouten geslopen in de premiebeschikking Whk. In de beschikking voor 2015 is de Belastingdienst uitgegaan van een te laag premieloon in 2013. Dit kan werkgevers zowel een hogere als een lagere premie opleveren. Wie een te lage premie betaalt, heeft geluk: de Belastingdienst mag de beschikking niet op eigen initiatief aanpassen. Wie te veel betaalt, kan wel verzoeken om een herziening. Geregeld komen fouten in de premiebeschikking Whk naar voren. Zo worden bijvoorbeeld onterecht WGA- of ZW-uitkeringen aan een werkgever toegerekend. In dit geval heeft de Belastingdienst echter een structurele fout gemaakt. Bij het vaststellen van het premieloon ontbrak volgens de Belastingdienst het tijdvak oktober (bij maandlonen) of het tiende of elfde tijdvak (bij vierwekenloon). Dit heeft de fiscus aangegeven in een brief aan werkgevers.

Effect op de WGA-premies

Deze fout kan twee effecten hebben op de WGA-premies en de ZW-premie: - Werkgevers worden onterecht als kleiner aangemerkt dan ze zijn. Een middelgrote werkgever kan bijvoorbeeld nu als kleine werkgever zijn aangemerkt, of een grote werkgever als middelgrote. Dit heeft gevolgen voor het soort premies dat de werkgever betaalt: grote werkgevers betalen individuele premies, kleine werkgevers sectorpremies en middelgrote werkgevers een gewogen combinatie van de twee. Of premies door de fout stijgen of dalen, hangt af van de vraag of de individuele premie hoger is dan de sectorpremie of omgekeerd. - De fout heeft ook invloed op de hoogte van de individuele premies. Het premieloon over 2009-2013 is namelijk een factor bij de berekening daarvan. Door met een lager premieloon te rekenen, kunnen de premiepercentages hoger uitvallen.

Adviseurs moeten scherp blijven

De Belastingdienst mag niet op eigen initiatief de beschikkingen aanpassen. De reden is dat de fiscus wel degelijk beschikte over de juiste gegevens. Werkgevers kunnen zelf wel vragen om een herziening. Het ligt voor de hand om dit alleen te doen als de premie hoger uitvalt door het lagere premieloon. Het is zaak dat WIA-adviseurs scherp blijven op dit soort fouten in beschikkingen en dat ze de gevolgen ervan voor de werkgever doorrekenen. Zo kunnen ze mogelijk helpen om de premielasten in 2015 verder te beperken.

Meer weten?

Lees alles over de premiesystematiek WGA en de uitdagingen voor adviseurs in ons whitepaper Maak van risico’s nieuwe kansen.

Gerelateerd

- Eigenrisicodragen WGA-flex pas in 2017 - WGA-prikkel om meer te werken blijkt effectief - Weer fouten in de beschikking Werkhervattingskas - Verbond: verzekeraars dupe van ongelijke concurrentie WGA

Geplaatst op Woensdag 13 mei 2015© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment