IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

Werk aan de winkel: de Quotumwet is aangenomen!

De kogel is door de kerk: de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aangenomen. Dit betekent voor werkgevers een flinke stok achter de deur. Ze moeten echt werk gaan maken van het creëren van banen voor arbeidsbeperkten. Maar ook gemeenten moeten nu aan de slag. Zij moeten de arbeidsbeperkten onder de Participatiewet immers gaan matchen met werkgevers die de banen aanbieden.

De banenafspraak geldt niet voor de volledige doelgroep van de Participatiewet. Het gaat specifiek om de mensen die niet in staat zijn om zelf minstens het minimumloon te verdienen: de zogenoemde arbeidsbeperkten. Zij hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten gaan onder meer deze groep werkzoekenden ondersteunen bij hun zoektocht naar een reguliere baan. Op die manier helpen ze werkgevers om te voldoen aan de banenafspraak – en het individuele quotum als dat wordt opgelegd. Iedereen die tot de doelgroepen van de banenafspraak behoort, wordt opgenomen in het doelgroepenregister.

Samenwerking leidt tot succes

De Quotumwet houdt in dat als werkgevers in een bepaald jaar minder banen voor arbeidsbeperkten creëren dan is afgesproken, zij een quotum krijgen opgelegd. Grotere werkgevers moeten dan ieder een bepaald percentage aan banen creëren voor arbeidsbeperkten. Voldoet een individuele werkgever niet aan het quotum, dan krijgt hij een boete opgelegd: de quotumheffing. Het doel van deze wet is werkgevers stimuleren om de benodigde banen te creëren. Om dit succesvol te kunnen doen, moeten ze optimaal samenwerken met hun gemeente.

Aan de slag

Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor uitvoering van de Participatiewet. De gemeentelijke klantmanagers moeten de doelgroep van de Participatiewet gaan matchen met werkgevers. Zij spelen dus een belangrijke rol bij het slagen van de banenafspraak. Wordt het quotum desondanks ingevoerd, dan zullen werkgevers een beroep doen op de kennis en het netwerk van de klantmanagers om de quotumheffing te voorkomen. Om klantmanagers van gemeenten te helpen deze rol optimaal te vervullen, biedt IVA Opleiding & Training de opleiding Participatiedeskundige. Klantmanagers krijgen in zes dagdelen alle benodigde handvatten om succesvol aan de slag te gaan met de Participatiewet.

Meer weten?

– Lees het aangenomen wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
– Of lees ons whitepaper over de rol van gemeenten en de klantmanager bij uitvoering van de Participatiewet.

Geplaatst op Dinsdag 16 juni 2015© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment