IVA Opleidingen heeft een

klanttevredenheid van 96% volgens Cedeo

De Cedeo-Erkenning staat voor inzicht in de kwaliteit
van ons aanbod aan opleidingen.

Wil je graag persoonlijk advies?

Nieuws

Blijf op de hoogte

VNG organiseert gemeentelijke voorzieningen Participatiewet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met UWV afspraken gemaakt over het organiseren van bepaalde voorzieningen die gemeenten gaan aanbieden in het kader van de Participatiewet. Het gaat om de intermediaire doventolk en meeneembare voorzieningen. Daarmee worden nog meer voorzieningen voor de doelgroep van de Participatiewet gelijkgetrokken. Deze landelijke aanpak kan de gemeenten heel wat werk schelen. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk van arbeidsbeperkten die onder de Participatiewet vallen. Ze kunnen heel wat instrumenten inzetten om de mogelijkheden van arbeidsbeperkten om bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan, te vergroten. Voor sommige instrumenten, zoals een tolk en meeneembare voorzieningen, is de doelgroep echter klein. Om de regeldruk te beperken, hebben de gemeenten daarom de VNG gevraagd om deze voorzieningen landelijk uit te voeren.

Pakket maatregelen voor participatie

Eerder is al afgesproken dat er per 1 januari 2016 een basispakket aan maatregelen komt. Zowel UWV als alle gemeenten gaan dan minstens deze drie maatregelen aanbieden: - de no-riskpolis; - de mobiliteitsbonus; - de jobcoach. Hoewel de doventolk en de meeneembare voorzieningen niet in dit basispakket zijn opgenomen, is nu afgesproken dat ook deze maatregelen door de gemeenten worden aangeboden. De VNG organiseert dit en besteedt de uitvoering ervan uit aan UWV.

Afspraken over uitvoering

In twee landelijke regelingen zijn afspraken over onder meer beoordeling van aanspraken, uitvoering en kosten vastgelegd. Zo is dit ook voor alle gemeenten gelijkgetrokken. Voor de gemeentelijke klantmanagers bieden deze afspraken meer duidelijkheid over wat ze werkzoekenden binnen de Participatiewet kunnen bieden. Dit helpt om de werkzoekenden te matchen met werkgevers, wat een belangrijke nieuwe taak van gemeenten is.

Meer weten?

- Download de inhoud van de regelingen voor tolkdiensten en meeneembare voorzieningen op vng.nl - Of geef u op de opleiding Participatiedeskundige van IVA Opleiding & Training.

Gerelateerd

- Nieuwe cao’s hebben aandacht voor doelgroep Participatiewet - Werk aan de winkel: de Quotumwet is aangenomen - Duidelijkheid over ondersteuning Participatiewet - Nog weinig vacatures voor doelgroep Participatiewet

Geplaatst op Vrijdag 1 mei 2015© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment