Vacatures bij IVA Opleidingen

IVA Opleidingen blijft in ontwikkeling en daarom zijn er nu twee leuke vacatures voor zowel de opleiding tot arbeidsdeskundige (32 uur) als voor de opleiding casemanager verzuim (24 uur). Als programmamanager ben jij verantwoordelijk voor het succesvol opleiden van goede professionals en alles wat daarbij komt kijken. Meer weten? Zie ook de bijlage Vacature programmamanager opleiding arbeidsdeskundige Vacature programmamanager opleiding …

Wordt oordeel bedrijfsarts leidend bij riv-toets?

Bij (langdurig) ziekteverzuim moet de werkgever naast de verplichte loondoorbetaling samen met de zieke werknemer zo spoedig mogelijk een re-integratietraject starten. Een traject, gebaseerd op de belastbaarheid zoals die door de bedrijfsarts is vastgesteld. Werkgever en werknemer moeten op dat oordeel kunnen vertrouwen. Maar wat als de WIA-aanvraag is ingediend en de verzekeringsarts van UWV het niet eens is met …

Audit voor opleiding tot arbeidsdeskundigen positief afgerond

IVA Opleidingen heeft de audit voor de opleiding tot arbeidsdeskundigen op 14 januari met positief gevolg afgerond. In februari volgt het uitgebreide rapport. Voor nu konden de auditoren zich vinden in het goed en gedegen uitgewerkte curriculum, de vele contactmomenten die afgewisseld worden met praktijkdagen en praktische werkopdrachten. Ook de modulaire opzet en de goede begeleiding tijdens de opleiding werden …

Thuiswerken, het nieuwe normaal?

Met de huidige pandamie blijkt dat – naast alle tegenslagen – de veerkracht van de samenleving groot te zijn en de digitale wereld helpt een handje. Het thuiswerken is herontdekt en lijkt het ‘nieuwe normaal’ te worden. Zou dit een nieuwe trend kunnen zijn? En aan welke voorwaarden dient een thuiswerkplek te voldoen? En is dit dan echt het einde …

Verbetering Poortwachter: De (on)zin van het protocol

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijkheid voor het verzuim(beleid) – met de overheid in een toezichthoudende rol. Dit beleid ontwikkelde zich destijds na het echec van de WAO met bijna een miljoen arbeidsongeschikten. Lessons learned! De invoering van financiële prikkels was (en is) daarbij een effectief middel om die verantwoordelijkheid vorm te geven. Een van die prikkels is de verplichte …

Frequent (kort) ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim, een hoofdpijndossier voor menig werkgever (en werknemer). Uiteindelijk kan het leiden tot een beëindiging van het dienstverband. Er moet dan wel sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Van de werkgever wordt bovendien verwacht dat deze er alles aan heeft gedaan om tot een oplossing te komen, zoals herplaatsing binnen het bedrijf in ander werk (eventueel met …

De haperende no-riskpolis

Nederland is (niet meer) ziek De gedachte achter onze huidige wetgeving is dat financiële prikkels werkgevers en werknemers stimuleren om ziekteverzuim te beheersen of – nog beter – te voorkomen. Na het echec van de WAO, de voorganger van de Wet WIA, met destijds bijna één miljoen uitkeringen op nog geen vijf miljoen arbeidsplaatsen, moest het roer definitief om. “Nederland …

Van procesbegeleiding naar verzuimbegeleiding

Professionalisering van de casemanager Bij langdurige ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht een casemanager aan te wijzen. In veel organisaties bewaakt deze functionaris vooral het proces van re-integratie van de werknemer. Dit is zeker belangrijk. Maar een casemanager kan veel méér toegevoegde waarde bieden als hij zijn rol professioneel uitvoert en actief meedenkt over de re-integratie. Dit vraagt …

Nieuwsbrief sociale wetgeving december 2019

Inhoud nieuwsbrief december 2019 Voorlichtingscampagne WAB / overzicht van de belangrijke punten Herziening leidraad casemanagement bedrijfsartsen Herbeoordeling ook net voor einde wachttijd mogelijk Participatiewet Kanker en no-riskpolis Te kort aan bedrijfsartsen vraagt stevige aanpak IOAW verlengd met vier jaar Uitkomsten experiment no-riskpolis Voorlichtingscampagne Rijksoverheid over de Wab Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor …

Frequent (kort) ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim, een hoofdpijndossier voor menig werkgever (en werknemer). Uiteindelijk kan het leiden tot een beëindiging van het dienstverband. Er moet dan wel sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Van de werkgever wordt bovendien verwacht dat deze er alles aan heeft gedaan om tot een oplossing te komen, zoals herplaatsing binnen het bedrijf in ander werk (eventueel met …

IVA Opleidingen ontvangt positief advies voor registratie voor beide opleidingen tot casemanagement

Vandaag heeft IVA Opleidingen de audit van HOBEON SKO voor de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager en Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM) met goed gevolg afgerond. HOBEON SKO geeft aan dat beide opleidingen tot casemanager (arbeidsdeskundig casemanager en Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)) voldoen aan alle standaarden om in aanmerking te komen voor de registers CROV en RCCM. Hobeon SKO gaf naast haar …

Examenstress – een blog van een student aan de opleiding tot arbeidsdeskundige

Column Karin Baggerman: examenstress Vorig jaar besloot ik te starten met een opleiding. Wat volgde was een jaar met iets van veel ballen en hooghouden. In april  was eindelijk het moment aangebroken al mijn opgedane kennis te toetsten met een examen in de vorm van een praktijkassessment. Een vreemde ervaring om ongeveer 25 jaar na het behalen van mijn diploma …