Navigeren tussen ziekte, uitkeringen tot aan je AOW-leeftijd

Stel, je bent 59 jaar en je wordt ziek. Zo ziek dat je je werk niet meer kunt doen. Na twee jaar ziekte vraag je een WIA-uitkering aan. Die wordt geweigerd omdat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Als je geen nieuw werk vindt, kun je weinig anders doen dan een WW-uitkering aanvragen. Maar die is maximaal 24 maanden. Wat doe je in de periode daarna tot aan je AOW-leeftijd?! Natascha Schenk zocht het uit:

IOW-uitkering

Als je op de eerste WW-dag minimaal 60 jaar en 4 maanden oud was, en een WW-uitkering kreeg van tenminste 3 maanden, dan kun je na het eindigen van de WW-uitkering een IOW-uitkering krijgen.

Die uitkering kun je aanvragen bij het UWV. Je krijgt de uitkering niet automatisch! De uitkering is nooit hoger dan het sociaal minimum dat voor alleenstaanden geldt (€ 1.266,29 bruto per maand) en duurt tot je AOW-leeftijd. Bij deze uitkering wordt er niet gekeken naar het vermogen dat je hebt. Spaargeld, auto en de waarde van je huis etc. blijven buiten beschouwing.

IOAW-uitkering

Wat een pech als je net géén 60 jaar en 4 maanden was op de eerste WW-dag! Dan kun je geen IOW-uitkering krijgen. Maar misschien wel een IOAW-uitkering. Voor die uitkering moet je geboren zijn vóór 1 januari 1965. De IOAW vult het gezinsinkomen aan tot aan het sociaal minimum en duurt tot de AOW-leeftijd. Je vraagt hem aan bij het UWV en die stuurt de aanvraag door naar de gemeente waar je woont.

PAWW

Vroeger was de WW-uitkering maximaal 38 maanden. Toen dit werd verlaagd naar 24 maanden is afgesproken dat werkgevers deze versobering kunnen repareren. Daarvoor is de Stichting PAWW in het leven geroepen. Werkgevers kunnen zich daarbij aansluiten. Heeft jouw werkgever dat gedaan? Dan kun je na het eindigen van de WW-uitkering nog een PAWW-uitkering krijgen. Die uitkering is net zo hoog als de WW-uitkering en duurt maximaal 14 maanden.

Tip!

Voor al deze uitkeringen geldt dat je ze zelf moet aanvragen. Doe je niets? Dan krijg je ook de uitkering niet. Laat je dus goed informeren!

De Centrale Raad oordeelde recent in een zaak waarbij de IOAW-uitkering pas enkele weken na het eindigen van de WW-uitkering werd aangevraagd. De IOAW werd toegekend per de aanvraagdatum en dus niet vanaf het einde van de WW.

De Centrale Raad vond niet dat het UWV hem had moeten wijzen op de mogelijkheden van de IOAW en oordeelt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van betrokkene om zich te laten informeren over zijn uitkeringsrechten.

Deze post schreef Natascha Schenk naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad over de late IOAW-aanvraag: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:1437