IVA Opleidingen ontvangt positief advies voor registratie voor beide opleidingen tot casemanagement

Vandaag heeft IVA Opleidingen de audit van HOBEON SKO voor de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager en Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM) met goed gevolg afgerond.

HOBEON SKO geeft aan dat beide opleidingen tot casemanager (arbeidsdeskundig casemanager en Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)) voldoen aan alle standaarden om in aanmerking te komen voor de registers CROV en RCCM. Hobeon SKO gaf naast haar advies IVA Opleidingen de volgende mooie woorden mee:

IVA Opleidingen heeft als pluspunt een goed onderbouwde visie met een sterke aansluiting op de praktijk als groot goed.
De ervaring vanuit de opleiding voor arbeidsdeskundigen is omgezet naar een kwalitatief goede opleiding voor casemanagers. De individuele begeleiding welke in de arbeidsdeskundige opleiding als meerwaarde wordt genoemd, komt ook in dit programma aan de orde.
Dezelfde thema’s komen aan bod, met een ander perspectief en opzet, wat moed vraagt. IVA Opleidingen vaart haar eigen vaste koers, wat meer dan prima is.”…