IVA Opleidingen erkend door NRTO

IVA Opleidingen is per 5 januari toegelaten als erkend opleider door het NRTO. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Zij treden onder meer op als belangenbehartiger van private opleiders als de gesprekspartner van de overheid, ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners, maatschappelijke organisaties als de SER en de Stichting van de Arbeid en de media. Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. De NRTO staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod realiseren.

 

Met deze erkenning kan IVA Opleidingen haar opleidingen aanmelden bij het DUO. DUO is verantwoordelijk voor de registratie en het inzichtelijk maken van de voor STAP-budget erkende scholingsactiviteiten. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers zelf de regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vanaf 1 maart 2022 kan men het STAP-budget aanvragen. Vrijwel iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (en een EU-nationaliteit, EER en Zwitserland) kan een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen met een maximum van € 1.000,- per jaar. Het STAP-budget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te dekken. UWV verzorgt het aanvraag- en afhandelingsproces van het STAP-budget.