Corona protocol

Hoe geven wij les?

Dit protocol biedt duidelijkheid aan personeel en studenten van IVA Opleidingen over verantwoord een opleiding verzorgen of volgen tijdens de coronacrisis. De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, de richtlijnen van het RIVM en het Samen veilig doorwerken protocol van de Rijksoverheid.

Doel van dit protocol is alle betrokkenen informatie verstrekken op welke wijze opleidingen kunnen worden uitgevoerd zodanig dat deelnemers op een veilige wijze binnen de richtlijnen weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij lessen / trainingen /bijscholingen. Dit protocol is een aanvulling op of alternatief voor regulering door de overheid. Het spreekt voor zich dat de maatregelen die zijn genomen door het Kabinet en de richtlijnen van het RIVM altijd moeten worden opgevolgd door alle betrokkenen. Dit protocol zal indien noodzakelijk ook worden aangepast aan nieuwe richtlijnen.

Hoe geven wij les? Update 17 januari 2022

Alle bijscholingen vinden vooralsnog alleen online plaats.

Voor de opleiding tot arbeidsdeskundige en de opleidingen voor casemanagers bieden wij de lessen zowel fysiek als online aan. In de online omgeving staat welke lessen fysiek of online doorgang zullen vinden.

Bij de fysieke lessen ben je welkom, tenzij:

• Heb je zelf klachten, of is je gezinslid ziek? Dan bieden wij de mogelijkheid om de les online te volgen. De interactie is lager dan bij een fysieke les, omdat je via Zoom meekijkt en meeluistert. Je kan dit aanvragen door een verzoek voor een online uitnodiging per mail aan te vragen via de info-mail.

Wij hebben het lokaal ingericht volgens de richtlijnen

• Bij de ingang worden de handen ontsmet
• Bij het lopen en tijdens de les is het gebruik van een mondkapje verplicht
• De zaal is voldoende groot om per student aan één tafel te zitten, waarbij er onderlinge afstand van 1,50 meter gehouden kan worden. De tafels staan los van elkaar en er is of voldoende loopruimte én / of eenrichtingsverkeer
• Bij binnenkomst wordt een presentielijst ondertekend en dient aangegeven worden dat je klachtenvrij bent. Heb je klachten? Dan mag je helaas weer terug naar huis om de les online bij te gaan wonen

De lessen die online gegeven worden, gaan door met dezelfde lestijden.

Er is een afwisselend programma met diverse (online) werkvormen.

• Voor de opleidingen arbeidsdeskundige en casemanagement staan de inlogcodes in de leeromgeving
• Deelnemers van de bijscholing ontvangen een uitnodiging van de inlog voor Zoom per mail

Hygiëne en veiligheid

Algemeen; zie ook https://www.rijksoverheid.nl
De RIVM-richtlijnen zijn leidend en gelden voor iedereen. Dat betekent:

 • we houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de deelnemers
 • we wassen onze handen vaak en goed
 • we schudden geen handen
 • we hoesten en niezen in onze elleboog
 • we zitten niet aan ons gezicht
 • we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.
 • we gebruiken geen eigen zakdoeken maar papieren zakdoekjes die u na gebruik weggooit

Geef het goede voorbeeld op onze leslocatie en houd je aan de richtlijnen. Zo zorgen we samen voor elkaars veiligheid en gezondheid.

Triage

(checkgesprek, zie ook https://checkgesprek.nl/assets/vragenlijst.pdf )

Voorafgaand aan een opleidingsdag word je mogelijk als student gebeld of gemaild door de lesgevende docent met de volgende vragen:

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment milde klachten: neusverkouden, hoesten en/of koorts (vanaf 38 graden)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is het coronavirus de afgelopen 7 dagen bij je vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot waarbij het coronavirus de afgelopen 7 dagen is vastgesteld?
 • Heb je de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Wanneer men één vraag met "JA" beantwoordt kan men niet deelnemen aan de opleidingsdag. De deelnemer dient dan zijn /haar afwezigheid door te geven per e-mail aan info@ivaopleidingen.nl IVA Opleidingen doet een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid voor zichzelf en de veiligheid van anderen en wijst bij aanvang nogmaals op de algemene RIVM-richtlijnen zoals hierboven genoemd. De docent vraagt op de lesdag de studenten nog eens extra of ze geen klachten hebben (hoesten, benauwdheid, koorts) zoals de vragen uit het checkgesprek.

Student met gezondheidsklachten

Wanneer uit het checkgesprek of gedurende de lesdag(en) blijkt dat iemand corona-gerelateerde klachten heeft dan wordt deze persoon dringend verzocht thuis te blijven/naar huis te gaan. Als een student dit weigert dan is de docent bevoegd om de student de toegang tot de les te ontzeggen.

Ziek na de training?

Als je in de 2 weken na de les corona-gerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelt, dan rekenen we erop dat je dit doorgeeft aan IVA Opleidingen en aan de GGD. Mocht je zelf of iemand uit jouw gezin positief getest worden op corona dan rekenen wij er ook op dat je dit aan IVA Opleidingen laat weten. In overleg met elkaar kijken we dan hoe we de communicatie naar andere studenten aanpakken.

Op de leslocatie in Apeldoorn – Utrecht – Den Bosch

We zijn verplicht om ons te houden aan de RIVM-richtlijnen met betrekking tot hygiëne en 1,5 meter afstand. Daar waar het lastig is om de 1,5 meter afstand te bewaren hebben we een verplichte looprichting aangegeven. Bijvoorbeeld op de gangen en in de lesruimte. Tevens hebben we smalle doorgangen (bijv. deuropeningen) voorzien van een voorrangsregeling. Verder laten we zoveel mogelijk deuren open staan zodat de deurknoppen niet gebruikt hoeven te worden. Indien je lessen op een van de andere locaties volgt, dienen de maatregelen zoals die in deze locatie gelden, in acht te worden genomen.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

 • Het zal op de locatie anders zijn dan je gewend bent.
 • Iedereen houdt zich aan de geldende maatregelen van de locatie.
 • Al onze ruimtes, zowel in de algemene ruimtes als de zaal waar lesgegeven wordt, worden zoveel als mogelijk ingericht op de 1,5 meter social-distancing norm.
 • Op sommige plekken binnen de locatie zijn daardoor restricties zijn ingevoerd.
 • Er zijn regels over bijvoorbeeld looprichting of looproutes waar iedereen zich aan dient te houden.
 • Beperk het aantal bewegingen op de locatie om te voorkomen dat het ergens te druk wordt.
 • Er zal constant geventileerd worden d.m.v openstaande ramen.

Hygiëne

We hebben de volgende hygiënemaatregelen getroffen:

 • IVA Opleidingen heeft op de opleidingslocatie desinfecterende handgel, zeep, papieren handdoekjes, latex handschoenen en oppervlaktesprays beschikbaar.
 • Maak gebruik van hygiëne (en of desinfectie) materialen zoals aangeboden op locatie.
 • Bij de ingang staat een zuil met desinfectiemiddel. Iedereen die het lokaal binnenkomt is verplicht de handen te desinfecteren met desinfecterende gel.
 • Wat het sanitair gebruik betreft is er geen onderscheid in heren- of damestoiletten, om spreiding over de toiletgroepen te stimuleren.

Handhaving

Medewerkers en docenten van IVA Opleidingen handhaven de geldende maatregelen op de opleidingslocatie en zijn bevoegd om mensen die zich niet aan de voorgelegde maatregelen houden de toegang tot het pand/de les te ontzeggen.

Begin- en eindtijden van de trainingsdagen

 • We vragen je om op tijd, maar niet eerder dan max. een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn zodat je tijd hebt de maatregelen op de opleidingslocatie tot je te nemen en eventuele vragen zo snel mogelijk te bespreken met de docent of medewerkers van IVA Opleidingen.
 • Reis bij voorkeur alleen.

Pauzes

 • Hierbij geldt net als overal in publieke ruimtes: vermijd drukte en beperk het aantal bewegingen op de opleidingslocatie.
 • Natuurlijk mag je de lesruimte uitlopen en een luchtje scheppen maar houd rekening met bovenstaande punt.
 • Iedere student kan zelf de lunch ophalen en nuttigen op de eigen plek in het leslokaal of buiten het gebouw.

Lesruimte (opstelling)

 • Er is zorgvuldig gekeken naar een passende opstelling in de lesruimte. Hierbij is in ieder geval zoveel mogelijk rekening gehouden met 1,5 meter afstand van stoel tot stoel en indien mogelijk meer.
 • In sommige gevallen betekent dit dat men bij het lopen van of naar de stoel even binnen de 1,5 meter van een ander kan komen.
 • We vragen je als student om hier vooraf afspraken over te maken met de groep (zie onderdeel gedragsregels in de zaal).
 • In de meeste gevallen is het wenselijk dat de docent aangeeft waar de binnenkomende student het beste kan gaan zitten zodat men elkaar zo min mogelijk hoeft te passeren bij het plaatsnemen in de zaal.

Gedragsregels in de zaal (en op locatie)

 • Bewaar zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Afhankelijk van de zaalgrootte, indeling en groepsgrootte is het (net als in de supermarkt) niet altijd mogelijk om elkaar te passeren op 1,5 meter afstand. Blijf dan ook rekening houden met elkaar en probeer deze momenten te beperken terwijl je zoveel mogelijk afstand tot elkaar bewaart.
 • Als je van je plaats af wil/moet dan maak je dit kenbaar zodat degene die je passeert ruimte kan maken voor bewegen (door zelf ook weg te lopen).
 • Maak afspraken met elkaar hoe jullie in deze situatie willen handelen zodat iedereen zich veilig voelt.
 • Bespreek bij start van de les de gedragsregels en vraag commitment aan de groep.

Werkvormen

De docent houdt zich tijdens de diverse werkvormen uiteraard ook aan de 1,5 meter afstandsnorm. Niet alleen tijdens de les en opdrachten in subgroepen maar ook tijdens het gebruiken van maaltijden. Subgroepen kunnen alleen plaatsnemen in het leslokaal.

Oproep

We doen hierbij een beroep op ieders solidariteit om samen zorg te dragen voor een veilige, fijne en hygiënische omgeving, neem je eigen verantwoordelijkheid, zo bescherm je jezelf en de ander.

Samenvatting belangrijkste punten uit dit protocol

 1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten klachten heeft of kort geleden heeft gehad.
 2. Heeft u of iemand uit het gezin/huisgenoten corona-gerelateerde klachten? Blijf thuis!
 3. Neem alle inmiddels bekende hygiënemaatregelen in acht.
 4. Houd voldoende afstand in de lesruimte, maar ook in algemene ruimten.
 5. Volg de aanwijzingen op van docenten, medewerkers en let op de markeringen.
 6. Maak samen afspraken over hoe te handelen tijdens de cursus, zodat iedereen zich veilig voelt

Kun je niet komen?

Het kan zijn dat je om redenen niet fysiek aanwezig kunt zijn tijdens jouw eerstvolgende module. Ook bij zogenaamde onderliggende ziektes (risicogroepen) kan het raadzaam zijn om niet naar de opleidingslocatie te komen maar de lessen digitaal te volgen. Alle begrip daarvoor. Bel of mail in die gevallen dan even met ons kantoor op 085-0773610 of info@ivaopleidingen.nl Samen bedenken we een (digitale) oplossing.

Iedereen bij IVA Opleidingen kijkt er enorm naar uit om jullie (weer) te mogen ontvangen.

Hartelijke groet,

IVA Opleidingen