Onze sprankelende nieuwe huisstijl en website!

We zijn ontzettend enthousiast om jou ons vernieuwde document te presenteren, waarin we graag de veranderingen in onze huisstijl en branding met je delen. In 2023 hebben we besloten om onze visuele identiteit compleet om te gooien. Maar waarom eigenlijk? In dit document willen we je graag meenemen in het avontuur dat we hebben beleefd. Een huisstijl is belangrijk omdat …

Navigeren tussen ziekte, uitkeringen tot aan je AOW-leeftijd

Stel, je bent 59 jaar en je wordt ziek. Zo ziek dat je je werk niet meer kunt doen. Na twee jaar ziekte vraag je een WIA-uitkering aan. Die wordt geweigerd omdat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Als je geen nieuw werk vindt, kun je weinig anders doen dan een WW-uitkering aanvragen. Maar die is maximaal 24 maanden. Wat …

Verzuim en verlof, hoe zit dat precies?

De vakantieperiode komt er weer aan, wie kijkt er niet naar uit? Maar hoe zit het als het vakantieplezier abrupt eindigt door ziekte? Wat zijn de voorwaarden waaraan de werknemer zich moet houden? En wat gebeurt er met de aanspraken op verlof tijdens langdurig verzuim? Vragen die niet altijd eenduidig zijn te beantwoorden. Wettelijk en bovenwettelijk verlof Elke werknemer heeft …

IVA Opleidingen erkend door NRTO

IVA Opleidingen is per 5 januari toegelaten als erkend opleider door het NRTO. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Zij treden onder meer op als belangenbehartiger van private opleiders als de gesprekspartner van de overheid, ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners, …

Verzuim en verlof, hoe zit dat precies?

De zomervakantie is achter de rug en de herfstvakantie gaat bijna beginnen. Wie kijkt er – na alle coronaperikelen – niet naar uit? Maar hoe zit het als het vakantieplezier abrupt eindigt door ziekte? Wat zijn de voorwaarden waaraan de werknemer zich moet houden? En wat gebeurt er met de aanspraken op verlof tijdens langdurig verzuim? Vragen die niet altijd …

Wordt oordeel bedrijfsarts leidend bij riv-toets?

Bij (langdurig) ziekteverzuim moet de werkgever naast de verplichte loondoorbetaling samen met de zieke werknemer zo spoedig mogelijk een re-integratietraject starten. Een traject, gebaseerd op de belastbaarheid zoals die door de bedrijfsarts is vastgesteld. Werkgever en werknemer moeten op dat oordeel kunnen vertrouwen. Maar wat als de WIA-aanvraag is ingediend en de verzekeringsarts van UWV het niet eens is met …

Audit voor opleiding tot arbeidsdeskundigen positief afgerond

IVA Opleidingen heeft de audit voor de opleiding tot arbeidsdeskundigen op 14 januari met positief gevolg afgerond. In februari volgt het uitgebreide rapport. Voor nu konden de auditoren zich vinden in het goed en gedegen uitgewerkte curriculum, de vele contactmomenten die afgewisseld worden met praktijkdagen en praktische werkopdrachten. Ook de modulaire opzet en de goede begeleiding tijdens de opleiding werden …

Thuiswerken, het nieuwe normaal?

Met de huidige pandamie blijkt dat – naast alle tegenslagen – de veerkracht van de samenleving groot te zijn en de digitale wereld helpt een handje. Het thuiswerken is herontdekt en lijkt het ‘nieuwe normaal’ te worden. Zou dit een nieuwe trend kunnen zijn? En aan welke voorwaarden dient een thuiswerkplek te voldoen? En is dit dan echt het einde …

Verbetering Poortwachter: De (on)zin van het protocol

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijkheid voor het verzuim(beleid) – met de overheid in een toezichthoudende rol. Dit beleid ontwikkelde zich destijds na het echec van de WAO met bijna een miljoen arbeidsongeschikten. Lessons learned! De invoering van financiële prikkels was (en is) daarbij een effectief middel om die verantwoordelijkheid vorm te geven. Een van die prikkels is de verplichte …

Frequent (kort) ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim, een hoofdpijndossier voor menig werkgever (en werknemer). Uiteindelijk kan het leiden tot een beëindiging van het dienstverband. Er moet dan wel sprake zijn van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Van de werkgever wordt bovendien verwacht dat deze er alles aan heeft gedaan om tot een oplossing te komen, zoals herplaatsing binnen het bedrijf in ander werk (eventueel met …

De haperende no-riskpolis

Nederland is (niet meer) ziek De gedachte achter onze huidige wetgeving is dat financiële prikkels werkgevers en werknemers stimuleren om ziekteverzuim te beheersen of – nog beter – te voorkomen. Na het echec van de WAO, de voorganger van de Wet WIA, met destijds bijna één miljoen uitkeringen op nog geen vijf miljoen arbeidsplaatsen, moest het roer definitief om. “Nederland …

Van procesbegeleiding naar verzuimbegeleiding

Professionalisering van de casemanager Bij langdurige ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht een casemanager aan te wijzen. In veel organisaties bewaakt deze functionaris vooral het proces van re-integratie van de werknemer. Dit is zeker belangrijk. Maar een casemanager kan veel méér toegevoegde waarde bieden als hij zijn rol professioneel uitvoert en actief meedenkt over de re-integratie. Dit vraagt …