Casemanagement als ambacht 

Het gaat over jouw betekenisvolle meerwaarde

Jouw persoonlijkheid en kijk op processen waardoor je waarde toevoegt

 

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 9 dagen
Datum: do, 9 apr 2020 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 3.950,00 BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 9 dagen
Datum: do, 10 dec 2020 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 3.950,00 BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)

Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de twee-module-opleidingen. De twee module-opleidingen samen vormen de halfjaarlijkse opleiding tot casemanager. 

De functie van casemanager arbeid en inzetbaarheid is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op casemanagement(opleidingen) vormen de fundering van deze opleiding. Een intensieve opleiding waarin het vak en de visie op waarde gedreven casemanagement op een unieke manier worden samengebracht.

De Opleiding casemanager arbeid en inzetbaarheid is bedoeld voor mensen die op zowel individueel als op bedrijfsniveau casemanagement (gaan) uitvoeren. De opleiding tot casemanager arbeid en inzetbaarheid van IVA Opleidingen is een Post hbo-opleiding, met als titel RCCM. De opleiding is geaccrediteerd door zowel HOBEON SKO als het CPION en erkend door de beroepsvereniging RNVC. 

In de beschrijving van de Opleiding casemanager wordt toegelicht hoe IVA Opleidingen inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op waarde gedreven casemanagement. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en begeleiding, de motivatie van het team en de faciliteiten.

De opleiding tot casemanager arbeid en inzetbaarheid van IVA Opleidingen is een Post hbo-opleiding, erkend door het RNVC. De opleiding is geaccrediteerd door HOBEON SKO en CPION en leidt op tot de titel RCCM. De opleiding casemanager arbeid en inzetbaarheid is bedoeld voor mensen die op zowel individueel als op bedrijfsniveau casemanagement (gaan) uitvoeren.  

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Competenties van de Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)
 • Tactisch en strategisch adviseren
 • Sociale wetgeving
 • Communicatie
 • Bedrijfsprocessen
 • Ethiek
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Financiële aspecten
Lees meer

Wie jij bent is belangrijk voor je opleidingskeuze

Het vak van casemanager arbeid en inzetbaarheid is een ambacht waarin mens – werk – inkomen centraal staan. Casemanagement kan volgens IVA Opleidingen op vele manieren inhoud gegeven worden. Ben je als casemanager arbeid en inzetbaarheid blij als je de vlaggetjes keurig gevolgd hebt en daarmee de dossiers op orde zijn? Of wil je als naar werknemer, werkgever en/of bedrijfsarts graag ook extra betekenisvolle meerwaarde toevoegen?

IVA Opleidingen vindt het essentieel dat potentiele deelnemers de juiste en passende casemanagement opleiding kiezen. Passend bij hun persoonlijkheid: Wie ben je, wat drijft je, waar krijg je energie van? Een keuze die voor ieder individu verschillend is. Vaak zullen wat meer procesgerichte mensen meer vreugde behalen bij het op orde brengen van de dossiers. Anderen willen in het proces juist ook graag van meer betekenis zijn voor de verschillende doelgroepen, zonder dat het extra tijd kost of dat men in de medische wereld stapt.

IVA Opleidingen heeft de ervaring dat meerwaarde in het proces aanbrengen leidt tot duurzame en rendementvolle verzuimoplossingen. Dat is dan ook de reden dat ons curriculum daarop volledig is ingericht en we de opleiding de naam hebben meegegeven: waarde gedreven casemanager arbeid en inzetbaarheid.

Duurzame en rendementvolle verzuimoplossingen door waarde gedreven casemanagement.

Op ons fundament van theorie en praktijk ontwikkelen we jouw waarde gedreven casemanagement. We rusten je toe met persoonlijk ontwikkeld vermogen om binnen het verzuim en re-integratieproces je werkgever en haar werknemers te ondersteunen bij complexe vraagstukken, financiële processen en vanuit de cijfers te adviseren over verzuim- en arbodienstverlening. Maar ook een providerboog op te stellen en beleid te maken voor duurzame inzetbaarheid van personeel.  

Uiteraard ontvang je van ons de kennis van de wet- en regelgeving en het werkterrein. Door ons 100% specialisme en vooraanstaande positie in de sector zijn we in staat jou de meest actuele in- en outs van het vak te leren met een naadloze aansluiting op de praktijk.

Om jouw markante meerwaarde te kunnen laten floreren wordt er tijdens onze opleiding ruimschoots aandacht besteed aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties zoals: communicatie, analyse, reflectie, empathisch vermogen, helicopterview, creativiteit, visieontwikkeling en verslaglegging. Ook geven we je het noodzakelijke inzicht in de verschillende organisatiemodellen, bedrijfsculturen en menstypologieën. Al deze kennis en vaardigheden ga je inzetten om in je dagelijks werk zelfverzekerd inhoud te geven aan waarde gedreven casemanagement. Zo word je onderscheidend ten opzichte van andere casemanagers. Casemanagers opgeleid door IVA Opleidingen worden niet voor niets zo herkend in en gevraagd door de markt.   

Ons team begeleid je tijdens de opleiding hierbij individueel en nauwgezet. Waarde gedreven casemanagement wordt jouw manier van denken en handelen.  

De toetsingen en het centraal assessment

De vooraanstaande positie van IVA Opleidingen in de sector is in de afgelopen 15 jaar met veel zorg opgebouwd. Een positie die onze deelnemers veel extra biedt. Om die kwalitatieve positie te behouden heeft IVA Opleidingen een nauwgezet toetsingskader opgesteld. Een mix van professionele toetsingsvormen om de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de studie optimaal te beoordelen en waar nodig bij te stellen. De toetsingsvormen die gedurende het opleidingsjaar worden ingezet bestaan uit: Kennistoetsen, werkopdrachten en toetsing van professioneel gedrag. Daarnaast heb je tijdens je studie ten minste twee persoonlijke gesprekken met je mentor. Op deze manier zijn wij in staat onderscheidende casemanagers op te leiden die zelfverzekerd en met meerwaarde hun plaats in de sector zullen innemen.

Aan het einde van de opleiding tot casemanager arbeid en inzetbaarheid vindt een eindopdracht plaats waarbij zowel een schriftelijke als de mondelinge adviesvaardigheden getoetst worden. De voorwaarde voor toelating tot eindtoets is dat alle disciplines binnen de opleiding met een voldoende zijn afgesloten.

Voor de Opleiding waarde gedreven casemanager arbeid en inzetbaarheid (RCCM) gelden de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt minder dan 1 jaar geleden de Opleiding arbeidsdeskundig casemanager bij IVA Opleidingen gevolgd. Zo niet dan is het noodzakelijk dat je eendaagse bijscholing volgt, waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid en het casemanagement worden behandeld;
 • Heb je het CROV-diploma bij een ander opleidingsinstituten behaald kun je na het volgen van een tweedaagse aansluiting-module deelnemen aan de opleiding;
 • Heb je een alternatief hbo-opleiding op het gebied van verzuim kun je na het volgen van een (verkorte) opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager inclusief toelatingsexamen deelnemen aan de opleiding;
 • Hbo-diploma.

We leveren maatwerkoplossingen, ook waar het de toelatingseisen betreft. Dus neem gerust contact met ons op om naar een passende oplossing te zoeken. 

Lestijden

De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les.

Studiebelasting

De opleiding waardegedreven casemanager arbeid en inzetbaarheid bestaat uit een modules van negen lesdagen en twee intervisiedagen verdeeld over een periode van drie maanden. Naast de lesdagen is de studiebelasting 8-12 uren per week. 

Deelname aan de opleiding tot casemanager arbeid en inzetbaarheid (RCCM) vraagt een investering van € 3.950,- all-in. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Intervisiedagen
 • Individuele mentorbegeleiding  
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Verlengde studieduur conform voorwaarden
 • Toetsingen en examen

Fiscale aftrek van studiekosten

Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaald door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

Lees meer

Onze belofte aan jou

Geen deelnemer is gelijk. IVA Opleidingen ziet elke deelnemer als een uniek iemand, met zijn of haar eigen persoonlijkheid, achtergrond, motivatie en dus behoeften. Juist daarom hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. We willen graag jouw drijfveren en omstandigheden weten om daarop maximaal te kunnen anticiperen. Onze deur staat altijd open: vooraf bij de keuze van de opleiding of het instituut en tijdens de opleiding. Het is aan jou om binnen te komen of te bellen en het gesprek aan te gaan.     

Als 100% specialist en grondlegger van arbeidsdeskundige opleidingen heeft IVA Opleidingen ruim 15 jaar een vooraanstaande positie in het arbeidsdeskundig domein in Nederland. Een positie die ons inspireert, waarop we trots zijn en die verantwoordelijkheid vraagt. En dat typeert onze identiteit die jij vanaf de eerste minuut zult ervaren. Alle kennis en energie binnen IVA Opleidingen is erop gericht om jou passievol op te leiden en intensief te begeleiden. Dit om van jou een krachtig en gewaardeerd casemanager te maken. Die belofte aan jou en aan de sector dagelijks waarmaken voelen wij als onze missie en verantwoordelijkheid.


Inschrijven
Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)
Utrecht, Vechtsebanen, 9 april 2020
Inschrijven
Casemanager Arbeid en inzetbaarheid (RCCM)
Utrecht, Vechtsebanen, 10 december 2020
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment