Casemanagement als ambacht 

Het gaat over jouw betekenisvolle meerwaarde

Jouw persoonlijkheid en kijk op processen waardoor je waarde toevoegt

 

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 9 dagen
Datum: do, 24 sep 2020 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 3750,00 BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Arbeidsdeskundig casemanager (CROV)

Arbeidsdeskundig casemanager (CROV)

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de twee-module-opleidingen. De twee module-opleidingen samen vormen de halfjaarlijkse opleiding tot casemanager. 

De Opleiding arbeidsdeskundig casemanager (CROV) is bedoeld voor professionals die op individueel werknemersniveau casemanagement (gaan) uitvoeren. De opleiding is geaccrediteerd als post-HBO opleiding door zowel HOBEON SKO als het CPION en erkend door de beroepsvereniging RNVC als CROV-opleiding. 

In de beschrijving van de Opleiding casemanager wordt toegelicht hoe IVA Opleidingen inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op waarde gedreven casemanagement. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en begeleiding, de motivatie van het team en de faciliteiten.

Tijdens de module arbeidsdeskundig casemanagement komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Competenties van de arbeidsdeskundig casemanager (CROV)
 • Huis van werkvermogen
 • Items van de FML
 • Sociale wetgeving
 • Communicatieve vaardigheden
 • Organisatie en bedrijfscultuur
 • Re-integratie en loonwaarde
 • Samenwerken bedrijfsarts
 • Richtlijnen verzuim en opbouwschema’s
 • Financiële aspecten
Lees meer

Opleiding arbeidsdeskundig casemanager (CROV)

Tijdens de Opleiding arbeidsdeskundig casemanager (CROV) bij IVA Opleidingen wordt daarnaast ruim aandacht besteed aan:

 • De verbinding van de theorie aan de praktijk. Door ons 100% specialisme en vooraanstaande positie in de sector zijn we in staat jou de meest actuele in- en outs van het vak te leren met een naadloze aansluiting op de praktijk;
 • De daadwerkelijke borging en internalisering van geleerde vaardigheden. Nieuwe vaardigheden internaliseren betekent dat wij ervoor zorgen dat jij deze ook daadwerkelijk direct in de praktijk kunt toepassen. Dat leren we jou, keer op keer, waarbij ons team je hierbij individueel begeleidt. IVA Opleidingen realiseert die borging en internalisering door:
  • De veelvuldige toepassing van de nieuwe vaardigheden tijdens praktijkopdrachten;
  • Tijdens de opleiding organiseert IVA Opleidingen intervisiedagen waarbij groepjes deelnemers de geleerde vaardigheden met elkaar oefenen en samen huiswerkopdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld het uitwerken van casuïstiek met elementen als het aanvragen van een deskundigenoordeel, screenen van een Poortwachter toets, de analyse van de problematiek om tot een plan van aanpak te komen en onderzoek naar financiële aspecten;

Tijdens de opleiding wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties zoals: communicatie, analyse, reflectie, empathisch vermogen, helicopterview en verslaglegging. Ook geven we je het noodzakelijke inzicht in de verschillende organisatiemodellen, bedrijfsculturen en menstypologieën. Al deze kennis en vaardigheden ga je inzetten om in je dagelijks werk zelfverzekerd en met veel draagvlak inhoud te geven aan je functie als arbeidsdeskundig casemanager (CROV). Ons team begeleid je tijdens de opleiding hierbij individueel en nauwgezet.   

Tijdens de vervolgopleiding casemanager arbeid en inzetbaarheid (RCCM) wordt waarde gedreven casemanagement volledig inhoud gegeven. IVA Opleidingen gelooft in een geheel andere aanpak die leidt tot duurzame en rendementvolle verzuimoplossingen. We nodigen je dan ook uit om ook de opleidingstekst van de casemanager arbeid en inzetbaarheid te lezen.

De toetsingen en het centraal assessment

De vooraanstaande positie van IVA Opleidingen in de sector is in de afgelopen 15 jaar met veel zorg opgebouwd. Een positie die onze deelnemers veel extra biedt. Om die kwalitatieve positie te behouden heeft IVA Opleidingen een nauwgezet toetsingskader opgesteld. Een mix van professionele toetsingsvormen om de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de studie optimaal te beoordelen en waar nodig bij te stellen. De toetsingsvormen die gedurende het opleidingsjaar worden ingezet bestaan uit: Kennistoetsen, werkopdrachten en toetsing van professioneel gedrag. Daarnaast heb je tijdens je studie ten minste twee persoonlijke gesprekken met je mentor. Op deze manier zijn wij in staat onderscheidende casemanagers op te leiden die zelfverzekerd en met meerwaarde hun plaats in de sector zullen innemen.

Aan het einde van de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager (CROV) vindt een schriftelijke toetsing plaats.  Een opdracht wat bestaat uit een casus waarin de student laat zien welke meerwaarde hij kan geven in zijn adviezen. De voorwaarde voor toelating tot eindtoets is dat alle disciplines binnen de opleiding met een voldoende zijn afgesloten.

Voor de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager (CROV) gelden de volgende toelatingseisen:

 • Werkervaring in de Arbo-, verzuim- en/of re-integratiedienstverlening binnen de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Hbo-diploma.

Heb je geen recente of relevante werkervaring adviseren wij je voorafgaand aan de opleiding de tweedaagse aanvang-module te volgen. Of neem contact met ons op om naar een passende oplossing te zoeken. 

Lees meer

Tweedaagse aanvang-module

Deze module bestaat uit de basistraining tot casemanager en is bedoeld om (HR)professionals, (MKB)werkgevers, accountmanagers meer inzicht te geven in de processen binnen verzuim en re-integratie.

De module is verplicht indien er geen relevante werkervaring is als casemanager en de student wil deelnemen aan de volledige opleiding tot casemanager of de module arbeidsdeskundig casemanager (CROV). 

In deze tweedaagse training wordt de wet- en regelgeving rondom Wet verbetering Poortwachter en WIA uitgelegd. Dit wordt afgewisseld met communicatieve vaardigheden voor het voeren van verzuimgesprekken.

Lestijden

De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les.

Studiebelasting

De opleiding arbeidsdeskundig casemanager (CROV) bestaat uit een modules van negen lesdagen en twee intervisiedagen verdeeld over een periode van drie maanden. Naast de lesdagen is de studiebelasting 8-12 uren per week. 

Deelname aan de opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager (CROV) vraagt een investering van € 3.750,00 all-in. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Intervisiedagen
 • Individuele mentorbegeleiding  
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Verlengde studieduur conform voorwaarden
 • Toetsingen en examen

Fiscale aftrek van studiekosten
Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaald door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

Lees meer

Onze belofte aan jou

Geen deelnemer is gelijk. IVA Opleidingen ziet elke deelnemer als een uniek iemand, met zijn of haar eigen persoonlijkheid, achtergrond, motivatie en dus behoeften. Juist daarom hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. We willen graag jouw drijfveren en omstandigheden weten om daarop maximaal te kunnen anticiperen. Onze deur staat altijd open: vooraf bij de keuze van de opleiding of het instituut en tijdens de opleiding. Het is aan jou om binnen te komen of te bellen en het gesprek aan te gaan.     

Als 100% specialist en grondlegger van arbeidsdeskundige opleidingen heeft IVA Opleidingen ruim 15 jaar een vooraanstaande positie in het arbeidsdeskundig domein in Nederland. Een positie die ons inspireert, waarop we trots zijn en die verantwoordelijkheid vraagt. En dat typeert onze identiteit die jij vanaf de eerste minuut zult ervaren. Alle kennis en energie binnen IVA Opleidingen is erop gericht om jou passievol op te leiden en intensief te begeleiden. Dit om van jou een krachtig en gewaardeerd casemanager te maken. Die belofte aan jou en aan de sector dagelijks waarmaken voelen wij als onze missie en verantwoordelijkheid.


Inschrijven
Arbeidsdeskundig casemanager (CROV)
Utrecht, Vechtsebanen, 24 september 2020
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment