Terug naar het aanbod
Duur: 1/2 jaar
Datum: do, 1 okt 2020 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € €7.500,00 BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Neem contact op

Casemanager (CROV & RCCM)

De functie van arbeidsdeskundig casemanager is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op casemanagement(opleidingen) vormen de fundering van deze opleiding. Een intensieve opleiding waarin het vak, de wereld van verzuim en de visie op casemanagement op een unieke manier worden samengebracht.

De Opleiding waardegedreven casemanager is bedoeld voor professionals die zowel op individueel als op bedrijfsniveau casemanagement (gaan) uitvoeren. De opleiding sluit aan bij de visie van de MKB verzuim ontzorg verzekeringen en de rol van casemanager daarbij. 

De opleiding tot arbeidsdeskundig casemanager van IVA Opleidingen is een Post hbo-opleiding en geaccrediteerd door HOBEN SKO en CPION. 
De volledige opleiding tot casemanager bestaat uit twee modules.

De twee modules zijn ook als separate opleiding te volgen.

IVA Opleidingen ziet arbeidsdeskundig casemanagement als een ambacht waarin vakkennis, maar zeker ook jouw persoonlijkheid en vaardigheden cruciaal zijn: het is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op casemanagement(opleidingen) vormen de fundering van deze opleiding. Een intensieve opleiding waarin het vak, de wereld van verzuim en de visie op casemanagement op een unieke manier worden samengebracht. Een manier die ertoe leidt dat de theorie en nieuw aangeleerde vaardigheden ook daadwerkelijk worden geborgd en geïnternaliseerd, tijdens de opleidingstijd en daarna.

Lees meer

Uiteraard ontvang je van ons de kennis van de wet- en regelgeving en het werkterrein. Maar je krijgt meer bij IVA Opleidingen. Casemanagers opgeleid door IVA Opleidingen hebben geleerd anders te kijken en te handelen. Traditioneel casemanagement is vooral gericht op de ‘proceskant’ en op de kennis van wet- en regelgeving.

Tijdens de opleiding wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties zoals: communicatie, analyse, reflectie, empathisch vermogen, helicopterview en verslaglegging. Ook geven we je het noodzakelijke inzicht in de verschillende organisatiemodellen, bedrijfsculturen en menstypologieën. Al deze kennis en vaardigheden ga je inzetten om in je dagelijks werk zelfverzekerd en met veel draagvlak inhoud te geven aan je functie als arbeidsdeskundig casemanager. Ons team begeleid je tijdens de opleiding hierbij individueel en nauwgezet.   

Onze kenmerken rond leren

Leren bij IVA Opleidingen wordt ervaren als: Intensief, persoonlijk, zelf ontwikkelend, diepgaand en praktijkgericht. Om de hoge kwaliteit van de opleiding voor elk individu te waarborgen werkt IVA Opleidingen tijdens de gehele opleiding volgens de bijzondere methode van het Persoonlijk Competentie Leer Dossier (PCLD). Opleiden volgens deze methode betekent dat elke deelnemer maatwerk, ontwikkeling en optimaal persoonlijke aandacht ontvangt. Ons idee daarbij is dat het team van docenten, praktijkbegeleiders en je mentor alles uit de kast halen om maximaal betekenisvol voor jou te zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid die we dagelijks voelen. Dit kunnen wij waarmaken door onze intrinsieke motivatie en het feit dat onze ervaren teamleden didactisch zeer vaardig zijn en dagelijks werkzaam zijn in de casemanagement praktijk.

De functie van casemanager is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op casemanagement(opleidingen) vormen de fundering van deze opleiding. Een intensieve opleiding waarin het vak, de wereld van verzuim en de visie op casemanagement op een unieke manier worden samengebracht.

Onze visie op casemanagement ligt opgesloten in het curriculum van de opleidingen waarde gedreven casemanagement.  Onderstaand een toelichting op de modules:

Lees meer

De arbeidsdeskundig casemanager - titel CROV 

De Opleiding arbeidsdeskundig casemanager is bedoeld voor professionals die op individueel werknemersniveau casemanagement (gaan) uitvoeren. Deze opleiding is geaccrediteerd als post-HBO opleiding door zowel HOBEON SKO als het CPION en erkend door de beroepsvereniging RNVC als CROV-opleiding. 

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Competenties van de arbeidsdeskundig casemanager
 • Huis van werkvermogen
 • Items van de FML
 • Sociale wetgeving
 • Communicatieve vaardigheden
 • Organisatie en bedrijfscultuur
 • Re-integratie en loonwaarde
 • Samenwerken bedrijfsarts
 • Richtlijnen verzuim en opbouwschema’s
 • Financiële aspecten

De casemanager arbeid en inzetbaarheid - titel RCCM

De Opleiding casemanager arbeid en inzetbaarheid is bedoeld voor mensen die op zowel individueel als op bedrijfsniveau casemanagement (gaan) uitvoeren. De opleiding is geaccrediteerd als post-HBO opleiding door zowel HOBEON SKO als het CPION en erkend door de beroepsvereniging RNVC als RCCM-opleiding. Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Competenties van de adviserend casemanager
 • Tactisch en strategisch adviseren
 • Sociale wetgeving
 • Communicatie
 • Bedrijfsprocessen
 • Ethiek
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Financiële aspecten

Voor de volledige opleiding tot casemanager gelden de volgende toelatingseisen:

 • Werkervaring in de Arbo-, verzuim- en/of re-integratiedienstverlening binnen de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Hbo-diploma.

Heb je geen recente of relevante werkervaring adviseren wij je voorafgaand aan de opleiding de tweedaagse aanvang-module te volgen. Of neem contact met ons op om naar een passende oplossing te zoeken. 

Lees meer

Tweedaagse aanvang-module

Deze module bestaat uit de basistraining tot casemanager en is bedoeld om (HR)professionals, (MKB)werkgevers, accountmanagers meer inzicht te geven in de processen binnen verzuim en re-integratie.

De module is verplicht indien er geen relevante werkervaring is als casemanager en de student wil deelnemen aan de volledige opleiding tot casemanager of de module arbeidsdeskundig casemanager. 

In deze tweedaagse training wordt de wet- en regelgeving rondom Wet verbetering Poortwachter en WIA uitgelegd. Dit wordt afgewisseld met communicatieve vaardigheden voor het voeren van verzuimgesprekken.

Lestijden

De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit twee modules van ieder negen lesdagen en twee intervisiedagen verdeeld over een half jaar. Naast de lesdagen is de studiebelasting 8-12 uren per week. 

Deelname aan de volledige opleiding tot casemanager vraagt een investering van €7.500,00 all-in. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Intervisiedagen
 • Individuele mentorbegeleiding  
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Verlengde studieduur conform voorwaarden
 • Toetsingen en examen

Fiscale aftrek van studiekosten
Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaald door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

Lees meer

Onze belofte aan jou

Geen deelnemer is gelijk. IVA Opleidingen ziet elke deelnemer als een uniek iemand, met zijn of haar eigen persoonlijkheid, achtergrond, motivatie en dus behoeften. Juist daarom hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. We willen graag jouw drijfveren en omstandigheden weten om daarop maximaal te kunnen anticiperen. Onze deur staat altijd open: vooraf bij de keuze van de opleiding of het instituut en tijdens de opleiding. Het is aan jou om binnen te komen of te bellen en het gesprek aan te gaan.     

Als 100% specialist en grondlegger van arbeidsdeskundige opleidingen heeft IVA Opleidingen ruim 15 jaar een vooraanstaande positie in het arbeidsdeskundig domein in Nederland. Een positie die ons inspireert, waarop we trots zijn en die verantwoordelijkheid vraagt. En dat typeert onze identiteit die jij vanaf de eerste minuut zult ervaren. Alle kennis en energie binnen IVA Opleidingen is erop gericht om jou passievol op te leiden en intensief te begeleiden. Dit om van jou een krachtig en gewaardeerd casemanager te maken. Die belofte aan jou en aan de sector dagelijks waarmaken voelen wij als onze missie en verantwoordelijkheid.

Casemanager (CROV & RCCM)Utrecht, Vechtsebanen, 1 oktober 2020
Inschrijven
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment