Casemanagement als ambacht 

Het gaat over jouw betekenisvolle meerwaarde

Jouw persoonlijkheid en kijk op processen waardoor je waarde toevoegt

 

Wil je graag persoonlijk advies?

Casemanager verzuim

Jouw functie en de omgeving

Als arbeidsdeskundig casemanager vervul je de regiefunctie in het verzuimproces. Je draagt actief bij  aan het voorkomen of beperken van schadelast. Je bent de spin in het web in het verzuimproces op casusniveau: daarbij heb je het doel de zieke werknemer zo snel en duurzaam mogelijk te laten integreren. Je zorgt voor een goede informatievoorziening naar en optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en mogelijk andere betrokkenen, waarbij soms uiteenlopende belangen spelen. Tot slot draag je bij aan het verbeteren van verzuimbeleid en bevorder je de duurzame inzetbaarheid.

Lees meer over onze visie op casemanagement

Lees meer

IVA Opleidingen ziet arbeidsdeskundig casemanagement als een ambacht waarin vakkennis, maar zeker ook jouw persoonlijkheid en vaardigheden cruciaal zijn: het is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op casemanagement(opleidingen) vormen de fundering van deze opleiding. Een intensieve opleiding waarin het vak, de wereld van verzuim en de visie op casemanagement op een unieke manier worden samengebracht. Een manier die ertoe leidt dat de theorie en nieuw aangeleerde vaardigheden ook daadwerkelijk worden geborgd en geïnternaliseerd, tijdens de opleidingstijd en daarna.

Ons aanbod

Opleidingen casemanagement

Ons aanbod

Bij- en nascholing

Onze garanties

  • Startgarantie
  • Enige erkend post-HBO opleider voor zowel CROV als RCCM
  • Meeste contacturen: zowel lesdagen als praktijkdagen
  • Wij voegen communicatie toe aan CROV- en RCCM-opleiding
  • Wij voegen arbeidsdeskundige expertise toe aan CROV- en RCCM-opleiding
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment