Inschrijving gesloten

1 dagdeel

€ 225,- BTW-vrij

2 accreditatiepunten


Wo, 28 okt 2020 13:00

Apeldoorn


Geriet van de Vis Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Stuur een mail

Ontslag tijdens ziekte en meer juridische / arbeidsrechtelijke vraagstukken over ziekte en re-integratie

Veel arbeidsgeschillen houden verband met ziekte en re-integratie van werknemers. In deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij de wederzijdse verplichtingen van werkgevers en werknemers in geval van ziekte, de mogelijk te treffen maatregelen en de juridische (on)mogelijkheden tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Programma:

  • Loondoorbetaling: wanneer stopzetten of opschorten
  • Slapende dienstverbanden
  • Ontslag(on)mogelijkheden tijdens ziekte

en ook:

  • re-integratie en wederzijdse verplichtingen, hoe zit dit nu precies?
  • loondoorbetalingen: hoeveel moet er nu worden betaald?

Over de trainer: Als senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht verleent Pascal Besselink al ruim 20 jaar (proces-)rechtsbijstand aan zowel werkgevers als werknemers op het brede terrein van het arbeidsrecht en pensioenrecht. Daarnaast publiceer en doceert hij en wordt Pascal regelmatig door landelijke en regionale media benaderd over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Pascal is lid van de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht, nam deel aan rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer over de WWZ en de Wab en gaf als lid van de VAAN-VvA werkgroep internetconsultatie Wab juridisch commentaar op enkele onderdelen van het concept wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Via @PascalBesselink tweet hij dagelijks over het arbeidsrecht.