Inschrijven

1 dagdeel

€ 295,- BTW-vrij

2 accreditatiepunten


Wo, 07 juli 2021 12:30

Den Bosch, Bruistensingel


Geriet van de Vis Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Stuur een mail

Jurisprudentie binnen de AOV

In 2019 heeft ErikJan Wervelman deze bijeenkomst voor IVA Opleidingen verzorgd. Op verzoek wordt deze nu opnieuw aangeboden, waarbij casuïstiek zal worden aangevuld met recente ontwikkelingen.  Arbeidsdeskundige beoordelingen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vinden plaats binnen het contractuele kader dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en de verzekeringnemer met elkaar zijn overeengekomen. Deze training gaat nader in op de diverse wettelijke en contractuele elementen die voor arbeidsdeskundigen van belang zijn rondom AOV. 

Tijdens de scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inleiding AOV verzekeringsrecht
  • Juridische aspecten voor arbeidsdeskundigen bij claimbehandeling
  • Arbeidsdeskundigen in de civiele en tuchtrechtelijke jurisprudentie bij AOV
  • Omgaan met persoonsgegevens binnen AOV 

Over de trainer: Mr. dr. E.J. (Erik-Jan) Wervelman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1995 is hij als advocaat gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht. Hij promoveerde in 2004 op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aan de Erasmus Universitiet te Rotterdam bij prof. mr. J.H. Wansink. Hij is thans werkzaam bij Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten te Utrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA. Hij verzorgt veel lezingen op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en publiceert regelmatig over dit onderwerp.