Inschrijven

1 dagdeel

€ 225,- BTW-vrij

2 accreditatiepunten


Di, 10 nov 2020 16:00

Utrecht, Vechtsebanen


Geriet van de Vis Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Stuur een mail

Een introductie in TA: Transactionele analyse

Transactionele Analyse

Geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse (TA). De TA biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jou zelf, jouw relaties en de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. TA-professionals vooronderstellen en zoeken die autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. TA is een effectief instrument voor coaching, professionele begeleiding, persoonlijke groei ontwikkeling en het creëren van een klimaat waarbij autonomie bevorderen centraal staat.

Contractuele methode

TA hecht veel waarde aan de autonomie van mensen en aan de gelijkwaardigheid tussen mensen. Die gelijkwaardigheid geldt altijd, ook in de werk relatie leidinggevende – medewerker, in de relatie medewerker- klanten, in de relaties professioneel begeleider en klant/cliënt. Wat betreft de autonomie gaan we ervan uit dat mensen – mits ze over voldoende Volwassen informatie beschikken -zelf in staat zijn te beslissen wat ze nodig hebben en wat ze willen in hun leven. Om te bevorderen dat de partijen in een samenwerkingsrelatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen, ‘ieder hun deel’ doen en eigenaarschap concreet wordt gemaakt, werkt TA met contracten. Een contract is ‘een expliciete wederzijdse overeenkomst met duidelijke (werk)afspraken over doelen, resultaten, rollen en taken’.

Programma

  • Kennismaking, contact
  • Introductie en filosofische uitgangspunten Transactionele Analyse,TA
  • Reflectie met deze uitgangspunten op jezelf, je rol en je werkcontext
  • Theorie contract en contracteren; aandacht voor de drie lagen in het contract
  • Oefening contracteren in je werk
  • Uitleg driehoekscontracten en psychologische afstand
  • Onderzoek met behulp van een miniopstelling
  • Conclusies en besluiten

Over de spreker
Lies de Bruijn Lies de Bruijn is directeur- eigenaar van TA academie. Zij werkt als gecertificeerd TA* opleider en supervisor. Binnen de TA academie is haar werk gericht op het opleiden van studenten tot TA professional binnen de context van hun leven en werk. Daarnaast werkt zij als trainer, coach en supervisor voor bedrijven en organisaties aan het bevorderen van de professionele autonomie van mensen, effectief leiderschap en teamontwikkeling. Zij heeft een ruime ervaring in de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid in diverse rollen. “In al mijn werkzaamheden werk ik met het TA denk- en handelingskader. Ik ervaar TA als krachtig instrument om persoonlijke groei en professionele ontwikkeling richting te geven. De heldere theorie en beeldende concepten, bieden handvatten om creatieve werkvormen en ervaringsgericht leren invulling te geven. TA is daarmee in de ontwikkeling van mensen en organisaties een belevenis die steeds iets toevoegt aan de autonomie van mensen. Het inspireert om steeds een stap verder te durven gaan, in contact met jezelf en met de mensen met wie je leeft en samenwerkt. Het draagt positief bij aan het oppakken van rollen en gezonde helende (werk)relaties, de sleutel tot succes!” www.ta-academie.nl Verdiept, Verrijkt, Verrast *Transactionele Analyse