Voor meer informatie over data, tijden, PE-punten, locatie en kosten: Klik door op ons

vanaf €299,-

Inschrijven

Geriët van de Vis – Meijer
Stuur een mail

Algemene vragen: 085-0773610
Opleidingsvragen: 06-81089782

De arbeidsdeskundige binnen de Letselschade

De positie als arbeidsdeskundige binnen het werkvelden van Letselschade is complex. Niet alleen lever je een bijdrage aan een optimale re-integratie van je cliënt, ook probeer je de omstandigheden zodanig te optimaliseren dat de cliënt weer kan functioneren als "daarvoor". Ben jij startend in dit werkveld of wil je gaan starten in dit werkveld? Wil jij meer weten over de rol van arbeidsdeskundigen binnen de letselschade? Kijk dan welke training voor jou aansluit, in het opleidingsportaal kan je alle informatie vinden over data en kosten.

Opleidingen - letselschade: 
1. De rol van medisch adviseur - Paul Draaijer
2. De rol van de arbeidsdeskundige binnen de letselschade - Peter vd Ham, Edith van Gulden, Leon Dobbelaar
3. Coachen naar perspectief - Erwin van de Vis
4. Juridische posities binnen de letselschade - ErikJan Wervelman
5. Re-integratie, arbeidsdeskundige en letselschade - Erwin Audenaerde

1. De rol van de medisch adviseur - Paul Draaijer

De rol van medisch adviseur binnen de letselschade of AOV is echt een andere als binnen de WvP. In deze workshop van een dag, wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

• rol van arts / medisch adviseur binnen AOV en letsel
• leeftijd in relatie tot klachten (en schade)
• somatiseren van klachten
• causaliteit en pre-existentie

2. De rol van de arbeidsdeskundig binnen de letselschade 
Leon Dobbelaar, Edith van Gulden, Peter van der Ham,

De positie als arbeidsdeskundige binnen het werkvelden van Letselschade is complex. Niet alleen lever je een bijdrage aan een optimale re-integratie van je cliënt, ook probeer je de omstandigheden zodanig te optimaliseren dat de cliënt weer kan functioneren als "daarvoor". Ben jij startend in dit werkveld of wil je gaan starten in dit werkveld? Wil jij meer weten over de rol van arbeidsdeskundigen binnen de letselschade? Dan is deze basisopleiding Letselschade een goede start.

Dag 1: Het werkveld en de stakeholders
> De deelnemer kent het speelveld en de belangen die hier spelen
Onderwerpen zijn: speelveld, interventies, communicatie (mondeling/ schriftelijk) casuïstiek

Dag 2: Begeleiden binnen de letselschade
> De deelnemer kan een einddoel voor re-integratie vaststellen, waarbij hij weet dat en waarom dit einddoel anders kan zijn dan de setting binnen WvP
Onderwerpen zijn: re-integratie bij studenten, werknemers en zelfstandigen. Re-integratie bij huishoudelijke taken

Dag 3: Beoordelen binnen de letselschade
> De deelnemer is in staat om een inschatting te maken van het verlies aan verdienvermogen van de klant.
Onderwerpen zijn: verlies aan verdienvermogen vaststellen voor studenten (would-be), werknemers, zelfstandigen. Lezen van jaarcijfers (vervangingskosten), vaststellen hulpbehoefte huishoudelijke hulp (Gitta)

3. Coachen naar perspectief - Erwin van de Vis

Door letsel/arbeidsongeschiktheid kan je cliënt zijn of haar huidige baan niet meer uitvoeren. Ontdek wat er allemaal mogelijk is om jouw cliënt vanuit die situatie weer te motiveren om aan de slag te gaan. Krijg antwoord op de volgende vragen: Hoe geef je aandacht en ruimte voor rouw, zonder erin te verzanden? Hoe ontdek je de passie, energie, en wil van je cliënt om weer aan het werk te gaan? Hoe neem de drempels weg die je cliënt ervaart? En hoe doe je dit op een coachende manier?

In deze opleiding van twee dagen zijn de belangrijkste onderwerpen:

 • Omgaan met rouw door verlies van baan/werk
 • Inzicht verkrijgen in de drie gebieden die belangrijk zijn voor passend werk:
  • Wie ben je?
  • Wat kan je?
  • Wat wil je?
 • Belemmerende overtuigingen ontdekken en omdraaien
 • Aanzetten tot concrete actie
4. Juridische posities binnen de letselschade - Erik Jan Wervelman

Als arbeidsdeskundige is het essentieel om inzicht te hebben in de regelgeving die van toepassing zijn op de werkzaamheden binnen de letselschade. Tijdens de scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Bespreking toepasselijke regelgeving (o.a. BW, GBL en Medische Paragraaf, AVG, GVPV, Gedragscode SRA, Handleiding Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen, Rv., Leidraad gerechtelijk deskundigen)

 • “Spelers”, soorten opdrachten (eenzijdig, beide partijen, rechterlijke Instelling?) en gebreken aan rapporten

 • Verwerken van persoonsgegevens anno 2022

5. Re-integratie, arbeidsdeskundige en letselschade - Erwin Audenaerde

Re-integratie binnen de letselschade kent een bijzonder uitgangspunt. Niet alleen heb je te maken met verschillende definities van passende arbeid in verschillende wetgevingen, maar ook heb je te maken met diverse belangen. In deze vier dagen word je meegenomen in de (wettelijke) kaders, als ook het leren oppakken van je rol als arbeidsdeskundige binnen de re-integratie.

Dag 1: Juridisch kader en recht van de arbeidsdeskundige binnen de letselschade

 • Basisbeginselen aansprakelijkheidsrecht: de onrechtmatige daad, de wam, werkgeversaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid en overige vormen van aansprakelijkheid
 • Partijen/ soorten opdrachtgevers
 • Rol van instituten, zoals de Letselschaderaad, Nivre en Nis
 • Belang van richtlijnen
 • Rol van regresregelingen
 • Uitkeringen Zw, Wia, Wajong, Participatiewet in relatie tot het aansprakelijkheidsrecht

Dag 2: Re-integratie

 • Vraagstelling, rol en positie van de arbeidsdeskundige
 • Eisen aan rapportages
 • Vraagstelling
 • Financiële middelen
 • Welke financiële middelen staan je ter beschikking
 • Werken i.r.t gezondheid: invloed privé op herstelgedragSucces beperkende factoren bij de re-integratie
 • Niet aangeboren hersenaandoening

Dag 3: Zorg

 • Zorgregelingen Wlz, WMO, Zvw en andere regelingen ten aanzien van voorzieningen
 • Handreiking zorgschade
 • Inventarisatie zorgbehoefte
 • Hoe ga je om met voorzieningen en vergoedingen?ADL/ Zorg, Wonen, Mobiliteit, Huishouden, Hobby's
 • Samenwerking met andere disciplines, architect, bouwkundige en ergotherapeut

Dag 4: Beoordelaar

 • Uitvoering would-be opdrachten
 • Samenwerking met de rekenkundige
 • Berekenen van verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp, et cetera.

Toelating
Voor deze bijscholing heb je een diploma tot Arbeidsdeskundige of ergotherapeut nodig.

Fiscale aftrek van studiekosten

Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek/ STAP-budget

Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaald door de werkgever, kunnen een STAP-budget aanvragen: zie ook: www.stapuwv.nl

Wil je hiervan gebruik maken? Dat kan als:

 •  je de opleiding als "burger", dus particulier betaald en dit dus niet vergoed krijgt vanuit je werkgever.
 • STAP-budget is niet toegankelijk voor abonnementen, alle bijscholingen, modules en opleidingen van IVA Opleidingen komen wel in aanmerking
 • het budget kan alleen worden aangevraagd voor scholingen die 4 weken ná de aanvraagperiode starten, maar binnen 3 maanden na de aanvraagperiode.

Dit zijn de STAP-budget voorwaarden:
➜Je moet tenminste 18 jaar zijn en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben
➜Je mag geen andere onderwijs gerelateerde financiering of tegemoetkoming, zoals studiefinanciering ontvangen
➜Je bent in de afgelopen 2 jaar voor minstens 6 maanden in Nederland verzekerd geweest voor de volksverzekeringen
➜Je mag maar 1 keer per kalenderjaar een opleiding volgen waarbij je STAP-budget subsidie hebt ontvangen of aangevraagd
➜Het STAP-budget mag niet op zijn bij het UWV
➜De training of opleiding die je wilt volgen geregistreerd is in het scholingsregister van DUO. Dat zijn onze opleidingen!🎉
➜Je moet minimaal 80% aanwezig zijn bij je training of opleiding en de training/ opleiding met goed gevolg afronden

Je leest alle voorwaarden ook terug op rijksoverheid.nl