Voor meer informatie over data, tijden, PE-punten, locatie en kosten: Klik door op ons

vanaf € 299,- BTW-vrij

Inschrijven

Geriët van de Vis – Meijer
Stuur een mail

Algemene vragen: 085-0773610
Opleidingsvragen: 06-81089782

De arbeidsdeskundige binnen de AOV

De positie als arbeidsdeskundige binnen het werkveld AOV is bijzonder. Niet alleen lever je een bijdrage aan een optimale re-integratie van je cliënt, ook probeer je de schadelast te beperken of zelfs te voorkomen. Wil jij meer weten over het vaststellen van arbeidsongeschiktheid, re-integratie of de duurzame inzetbaarheid specifiek van ondernemers? Kijk dan welke training voor jou aansluit, in het opleidingsportaal kan je alle informatie vinden over data en kosten.

Opleidingen - AOV: 
1. De rol van medisch adviseur - Paul Draaijer
2. De rol van de arbeidsdeskundige binnen de AOV 
3. Coachen naar perspectief - Erwin van de Vis
4. Juridische posities binnen de AOV - ErikJan Wervelman
5. Re-integratie, arbeidsdeskundige en AOV

1. De rol van de medisch adviseur - Paul Draaijer

De rol van medisch adviseur binnen de letselschade of AOV is echt een andere als binnen de WvP. In deze workshop van een dag, wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

• rol van arts / medisch adviseur binnen AOV en letsel
• leeftijd in relatie tot klachten (en schade)
• somatiseren van klachten
• verzwijging / medische historie

2. Arbeidsdeskundige, ondernemers en AOV 

De positie als arbeidsdeskundige binnen het werkveld van AOV is anders dan binnen de Wet verbeterde Poortwachter. Je hebt niet te maken met de processen en tijdslijnen van de WvP: veelal is de polis en vooral de duurzame re-integratie het uitgangspunt. Wie is die ondernemer? Wat is zijn bedrijf?

Dag 1: Het werkveld en de stakeholders
> De deelnemer kent het speelveld en de belangen die hier spelen
Onderwerpen zijn: speelveld, rechtsvormen en verzekerbaar belang, interventies, second opinion communicatie (mondeling/ schriftelijk) casuïstiek. Op pad zonder medisch profiel, wat is de oorzaak van medisch klachten: welke rol speelt werk, ondernemerschap, privé en arbeidsomstandigheden daarbij?

Dag 2: Begeleiden binnen AOV
> De deelnemer kan een einddoel voor re-integratie vaststellen, waarbij hij weet dat en waarom dit einddoel anders kan zijn dan de setting binnen WvP
Onderwerpen zijn: bedrijfskundig aspect, ondernemerschap, arbeidsmethoden en (technische) hulpmiddelen, taakverschuiving en schaalvergroting, re-integratie, voorkomen recidive

Dag 3: Beoordelen binnen de AOV
> De deelnemer is in staat om een inschatting te maken van het verlies aan verdienvermogen van de klant.
Onderwerpen zijn: inkomensschade, wat heeft de ondernemer nodig om (weer) te kunnen ondernemen. Lezen van jaarcijfers/ jaarrekeningen, fiscale heffingen).

3. Coachen naar perspectief - Erwin van de Vis

Door letsel/arbeidsongeschiktheid kan je cliënt zijn of haar huidige baan niet meer uitvoeren. Ontdek wat er allemaal mogelijk is om jouw cliënt vanuit die situatie weer te motiveren om aan de slag te gaan. Krijg antwoord op de volgende vragen: Hoe geef je aandacht en ruimte voor rouw, zonder erin te verzanden? Hoe ontdek je de passie, energie, en wil van je cliënt om weer aan het werk te gaan? Hoe neem de drempels weg die je cliënt ervaart? En hoe doe je dit op een coachende manier?

In deze opleiding van twee dagen zijn de belangrijkste onderwerpen:

 • Omgaan met rouw door verlies van baan/werk
 • Inzicht verkrijgen in de drie gebieden die belangrijk zijn voor passend werk:
  • Wie ben je?
  • Wat kan je?
  • Wat wil je?
 • Belemmerende overtuigingen ontdekken en omdraaien
 • Aanzetten tot concrete actie
4. Juridische posities binnen de AOV - Erik Jan Wervelman

Arbeidsdeskundige beoordelingen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vinden plaats binnen het contractuele kader dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en de verzekeringnemer met elkaar zijn overeengekomen. Deze training gaat nader in op de diverse wettelijke en contractuele elementen die voor arbeidsdeskundigen van belang zijn rondom AOV. Tijdens de scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gedragsregels SRA , rol arbeidsdeskundige binnen AOV
 • Oriënterend onderzoek en onderzoek op basis van belastbaarheid?
 • Onderscheid schade – en sommenverzekeringen
 • Criteria van arbeidsongeschiktheid? Hoe komt dit terug in de polisvoorwaarden?
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid, met en zonder taakverschuivingsclausule
 • Passende arbeid

5. Creëren van passende (eigen) arbeid binnen de AOV

Ondernemers zijn niet voor niets ondernemer geworden. De passie voor het bedrijf en de wens om hierin van betekenis te blijven is veelal groot. In deze module wordt dieper ingegaan op de systeemkunde en functie-taak analyse met als doel om te kijken naar taakverschuiving en schaalvergroting.

Dag 1: Systeemkunde en functie-taak analyse voor ondernemers

 • Input, proces, output: waar zitten de mogelijkheden?
 • Functie-taak analyse en het creëren van aangepast werk

Dag 2: Arbeidsmethoden en technische hulpmiddelen

 • Kosten- batenanalyse
 • Wat is aanpasbaar/ oplosbaar?
 • Netwerk van interventies en aanpassingen
 • Opbouwschema's bij ondernemers

Dag 3: Op pad bij de ondernemer

 • In een dag ga je op bezoek bij de ondernemer, om vervolgens in de middag dit uit te werken in een arbeidsdeskundig adviesrapport.
 • Wat betekent dit voor de schadelast?

Lesdagen en tijden

Zie ons opleidingsportaal: https://ivaopleidingen.opleidingsportaal.nl/aanbod

Toelating

Voor de basisopleiding heb je een diploma tot Arbeidsdeskundige nodig.

Fiscale aftrek van studiekosten

Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek/ STAP-budget

Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaald door de werkgever, kunnen een STAP-budget aanvragen: zie ook: www.stapuwv.nl

Wil je hiervan gebruik maken? Dat kan als:

 •  je de opleiding als "burger", dus particulier betaald en dit dus niet vergoed krijgt vanuit je werkgever.
 • STAP-budget is niet toegankelijk voor abonnementen, alle bijscholingen, modules en opleidingen van IVA Opleidingen komen wel in aanmerking
 • het budget kan alleen worden aangevraagd voor scholingen die 4 weken ná de aanvraagperiode starten, maar binnen 3 maanden na de aanvraagperiode.

Dit zijn de STAP-budget voorwaarden:
➜Je moet tenminste 18 jaar zijn en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben
➜Je mag geen andere onderwijs gerelateerde financiering of tegemoetkoming, zoals studiefinanciering ontvangen
➜Je bent in de afgelopen 2 jaar voor minstens 6 maanden in Nederland verzekerd geweest voor de volksverzekeringen
➜Je mag maar 1 keer per kalenderjaar een opleiding volgen waarbij je STAP-budget subsidie hebt ontvangen of aangevraagd
➜Het STAP-budget mag niet op zijn bij het UWV
➜De training of opleiding die je wilt volgen geregistreerd is in het scholingsregister van DUO. Dat zijn onze opleidingen!🎉
➜Je moet minimaal 80% aanwezig zijn bij je training of opleiding en de training/ opleiding met goed gevolg afronden

Je leest alle voorwaarden ook terug op rijksoverheid.nl