Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 3 maanden
Datum: do, 9 apr 2020 09:00
Locatie: Apeldoorn, IVA Opleidingen
Investering: € 3990 BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 3 maanden
Datum: di, 16 jun 2020 09:00
Locatie: Apeldoorn, IVA Opleidingen
Investering: € 3990 BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Module Arbeidsdeskundige als preventie adviseur

Arbeidsdeskundige als preventie adviseur

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de drie module-opleidingen. De drie module-opleidingen samen vormen de jaaropleiding tot arbeidsdeskundige.

De opbouw van de jaaropleiding in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is. Elke fase is als aparte module-opleiding te volgen en bestaan uit:

 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als beoordelaar in werk
 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie
 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als adviseur bij het beïnvloeden van verzuim(kosten)

Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als adviseur in werk

In de beschrijving van de Opleiding Arbeidsdeskundige wordt toegelicht hoe IVA Opleiding en Training inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en stage, de motivatie van het team en de faciliteiten.

De arbeidsdeskundige in de rol van adviseur heeft als doel om toekomstige problemen bij werknemers te voorkomen. Duurzame continuering van werk om uitval te voorkomen staat centraal. Dit wordt gerealiseerd door de kenmerken van overbelasting vanuit het individu te vertalen naar de consequenties voor een bredere doelgroep. Ook leert de deelnemer om aan de hand van de methodiek van de Werkscan individuele werknemers te screenen die tot een mogelijke risicogroep behoren.

Om werknemers en werkgevers optimaal te kunnen ondersteunen is arbeidsdeskundig leiderschap noodzakelijk. Dit wordt inhoud gegeven door verregaande professionalisering van de adviesvaardigheden en inzicht in individuele kenmerken van mensen. Op die manier is de arbeidsdeskundige in staat om creatief, weloverwogen en professioneel onderbouwd te adviseren. Daarbij wordt actief geleerd de samenwerking te zoeken met andere professionals.

Lees meer

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Leren wat de normaalwaarde is voor gezond werken en de manieren hoe opdrachtgevers daarover te informeren en te adviseren;
 • Inzicht verschaffen in de kennis en het werkterrein van arbeidsdeskundige en de verrijking ervan door samenwerking met overige deskundigen;
 • Vanuit preventief oogpunt duurzame inzetbaarheid realiseren en behouden;
 • Hoe klachten kunnen worden voorkomen door op alternatieve wijze om te gaan met de arbeidsomstandigheden of belastbaarheid van het individu;
 • De daadwerkelijke problematiek analyseren en rapporteren om van daaruit oplossingsgericht te kunnen werken;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Arbowetgeving;
 • Beïnvloeden van de financiële aspecten van het verzuim;
 • Werkscans;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Fysieke belasting en ergonomie;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Professioneel rapporteren;
 • Intervisie.

De startkwalificaties en het diploma
Om deel te nemen aan de module-opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.
 • Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau middels een HBO-diploma of een erkend EQF-6 assesment.

Na een geslaagde afronding van de module-opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleiding is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Bij afronding van alle 3 module-opleidingen ontvangt je een door het NVvA erkend diploma tot arbeidsdeskundige. Een HBO-diploma is daarbij vereist voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige.

De deelnemers aan de module-opleiding hoeven niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. IVA Opleidingen garandeert via haar moederorganisatie (Elabo Arbeidskundig Adviesbureau) unieke stageplaatsen in de verschillende relevante werkvelden. Door de exclusiviteit van deze stages kan het voorkomen dat een stagedag in eenzelfde week valt als de lesdag.

De exclusieve stages
De exclusieve stages bestaan bij de module-opleiding uit groepsstages. De begeleiding vanuit IVA Opleidingen tijdens de stages wordt door de deelnemers beschreven als: ultiem leerzaam en persoonlijk. Deze waardering komt voort uit het feit dat de ervaren begeleiders zelf werkzaam zijn in het arbeidsdeskundig landschap. En dat IVA Opleidingen als enige opleider in Nederland exclusieve stageplaatsen bij cruciale organisaties in de sector heeft.

Lees meer

De groepsstages
Tijdens de groepsstages van deze module-opleiding beleef je de arbeidsdeskundige praktijk in de werkvelden van onder andere een ergonomisch adviesbureau en een instituut voor blinden en slechtzienden. De stages zijn te typeren als interactief en met een optimale realiteitszin. Je krijgt verregaand inzicht in de mogelijkheden die dergelijke organisaties bieden. Maximaal realistisch ga je ervaren hoe het is om slechtziend te zijn: een ervaring die je leert hoe belangrijk communicatie en hulpmiddelen zijn. Ook worden professionele rollenspelen tussen werkgevers en werknemers geobserveerd, geoefend en beschreven. Er wordt veel aandacht besteed aan jouw adviesvaardigheden en professioneel sturend vermogen. Op een bijzondere wijze wordt de deelnemer geleerd om op alternatieve manieren, buiten de gebaande paden, naar verzuim, re-integratie en naar de inzet in werk te kijken.

De praktijkopdrachten
Na de groepsstages voer je praktijkopdrachten uit. Er wordt tijdens deze praktijkopdrachten veel aandacht besteed aan analyses op basis van de RI&E en het Huis van Werkvermogen. En aan het schrijven van arbeidsdeskundige rapportages.

De module-opleiding bestaat uit 9 lesdagen en ten minste 2 praktijkdagen, verdeeld over een periode van drie maanden. De studiebelasting is gemiddeld één dag per week, waarbij de vakanties zijn uitgeroosterd. Per lesdag wordt gemiddeld 8 – 12 uur studiebelasting voor de voorbereiding en uitwerking gerekend. De totale studiebelasting komt daarmee op 265 uren verspreid over een periode van drie maanden.

Lestijden
De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les. De stagedagen worden naast de lesdagen gepland. Naast de les- en stagetijden is de studiebelasting 8-12 uren per week.

Lees meer

De toetsingen
De vooraanstaande positie van IVA Opleidingen in de sector is in de afgelopen 15 jaar met veel zorg opgebouwd. Een positie die onze deelnemers veel extra biedt. Om die kwalitatieve positie te behouden heeft IVA Opleidingen een nauwgezet toetsingskader opgesteld. Een mix van professionele toetsingsvormen om de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de studie optimaal te beoordelen en waar nodig bij te stellen. In de module-opleiding vindt toetsing plaats door werkopdrachten. De kennis van de sociale wetgeving wordt beoordeeld door een open boek tentamen. Kandidaten die de drie module-opleidingen separaat volgen en in aanmerking willen komen voor het diploma arbeidsdeskundige dienen een zogenaamde werkplekbeoordeling af te leggen.

Deelname aan de module Arbeidsdeskundige als beoordelaar van werk vraagt een investering van € 3.990 all-in voor zowel zakelijke als de particuliere gebruikers. Het bedrag is vrijgesteld van BTW.

In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Stagedagen: volgen van praktijkdagen bij het UWV en een tweede werkveld.
 • Individuele mentorbegeleiding
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Certificaat van deelname
Lees meer

Fiscale aftrek van studiekosten
Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaalt door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.


Inschrijven
Arbeidsdeskundige als preventie adviseur
Apeldoorn, IVA Opleidingen, 9 april 2020
Inschrijven
Arbeidsdeskundige als preventie adviseur
Apeldoorn, IVA Opleidingen, 16 juni 2020
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment