Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 3 maanden
Datum: wo, 5 jun 2019 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen, er zijn nog vier plekken beschikbaar
Investering: € 3.950 BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Module Arbeidsdeskundige als begeleider

Arbeidsdeskundige als begeleider

De module-opleiding: Arbeidsdeskundige in de rol van begeleider bij verzuim en re-integratie

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de drie module-opleidingen. De drie module-opleidingen samen vormen de jaaropleiding tot arbeidsdeskundige.

De opbouw van de jaaropleiding in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is. Elke fase is als aparte module-opleiding te volgen en bestaan uit:

 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als beoordelaar in werk
 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie
 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als adviseur bij het beïnvloeden van verzuim(kosten)

Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie

In de beschrijving van de Opleiding Arbeidsdeskundige wordt toegelicht hoe IVA Opleiding en Training inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en stage, de motivatie van het team en de faciliteiten.

Arbeidsdeskundige in de rol van begeleider bij verzuim en re-integratie
Het is voor een arbeidsdeskundige binnen het werkveld van verzuim en re-integratie van grote betekenis om optimale waarde toe te voegen in belasting van het werk in relatie tot de individuele belastbaarheid. Daarom leert de deelnemer in deze module-opleiding het proces van casemanagement en re-integratiebegeleiding, en deze toe te passen. Er wordt concreet inzicht verschaft en geholpen hoe aan de slag te gaan met verzuim en re-integratie en hoe de loonwaarde daarvan vast te stellen. Re-integratie en verzuim zijn uiteraard sterk verweven met de kaders en richtlijnen vanuit de wetgeving.

De toepassing van alleen deze kaders en richtlijnen staan volgens IVA Opleidingen niet garant voor succesvol verzuimbeleid en re-integratie. Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt meer. Daarom leert IVA Opleidingen haar deelnemers professionele beïnvloeding- en interventietechnieken succesvol toe te passen. Dat maakt een arbeidsdeskundige in de praktijk krachtig en onderscheidend. Op die manier wordt maximale waarde toegevoegd en draagvlak gecreëerd naar de verschillende belanghebbenden. De diepgaande ervaring van onze docenten en praktijkbegeleiders zijn daarbij cruciale voorwaarden. 

Lees meer

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Een re-integratieplan vormgeven en uitvoeren;
 • Het proces van re-integratie regisseren op basis van de kennis van de lokale arbeidsmarkt en overige relevante invloeden en omgevingsfactoren;
 • Kennis en inzicht over hoe de sociale wetgeving zowel een doel als een middel kan zijn bij de bevordering van verzuim en re-integratie voor werknemer en werkgever;
 • Een advies te geven over de mogelijkheden voor inzet in passend werk;
 • Het vaststellen van de loonwaarde;
 • Op basis van arbeidsongeschiktheidspolissen komen tot een werkbaar advies voor re-integratie en daarmee de beïnvloeding van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ethiek en richtlijnen privacy;
 • Tijdscontingent versus klachtencontingent re-integreren;
 • Re-integratie in spoor 1, 2 en 3;
 • Sociale zekerheid;
 • Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Passende arbeid en loonwaarde;
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Professioneel rapporteren.

De startkwalificaties en het diploma
Om deel te nemen aan de module-opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.
 • Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau middels een HBO-diploma of een erkend EQF-6 assesment.

Na een geslaagde afronding van de module-opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleiding is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Bij afronding van alle 3 module-opleidingen ontvangt je een door het NVvA erkend diploma tot arbeidsdeskundige. Een HBO-diploma is daarbij vereist voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige.

De deelnemers aan de module-opleiding hoeven niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. IVA Opleidingen garandeert via haar moederorganisatie (Elabo Arbeidskundig Adviesbureau) unieke stageplaatsen in de verschillende relevante werkvelden. Door de exclusiviteit van deze stages kan het voorkomen dat een stagedag in eenzelfde week valt als de lesdag.

De exclusieve stages
De exclusieve stages bestaan bij de module-opleiding uit groepsstages. De begeleiding vanuit IVA Opleidingen tijdens de stages wordt door de deelnemers beschreven als: ultiem leerzaam en persoonlijk. Deze waardering komt voort uit het feit dat de ervaren begeleiders zelf werkzaam zijn in het arbeidsdeskundig landschap. En dat IVA Opleidingen als enige opleider in Nederland exclusieve stageplaatsen bij cruciale organisaties in de sector heeft.

Lees meer

De groepsstages
Tijdens de groepsstages van deze module-opleiding beleef je de arbeidsdeskundige praktijk in de werkvelden van onder andere een AOV-verzekeraar en/of een arbodienstverlener en re-integratiebedrijf. De stages zijn te typeren als interactief en met een optimale realiteitszin.

Arbeidsdeskundige rapportages vanuit de verschillende werkvelden worden met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt inzicht gegeven en geleerd hoe de arbeidsdeskundige binnen de verschillende werkvelden komt van beeldvorming tot besluitvorming. De deelnemers leren een inschatting te maken en de consequenties te overzien van de mate van investering in geld en energie van wel/niet verdere re-integratie. Deze vertalen zij vervolgens concreet naar een strategie en advies voor werknemer en werkgever. Ook worden professionele rollenspelen geobserveerd en geoefend. Er wordt veel aandacht besteed aan jouw adviesvaardigheden en professioneel sturend vermogen.

Op een bijzondere wijze wordt de deelnemer geleerd om op alternatieve manieren, buiten de gebaande paden, naar verzuim, re-integratie en naar de inzet in werk te kijken.

De praktijkopdrachten
Na de groepsstages voer je praktijkopdrachten uit. Een belangrijke opdracht tijdens deze module-opleiding is het leren opstellen van een plan van aanpak voor de re-integratie van een casus met psychische klachten. Het toepassen van je kennis van de sociale wetgeving en de afweging van de arbeidsmogelijkheden van de klant met verminderde psychische belastbaarheid komen hierbij ruimschoots aan bod. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het schrijven van een arbeidsdeskundig rapport.

De module-opleiding bestaat uit 9 lesdagen en ten minste 2 praktijkdagen, verdeeld over een periode van drie maanden. De studiebelasting is gemiddeld één dag per week, waarbij de vakanties zijn uitgeroosterd. Per lesdag wordt gemiddeld 8 – 12 uur studiebelasting voor de voorbereiding en uitwerking gerekend. De totale studiebelasting komt daarmee op 265 uren verspreid over een periode van drie maanden.

Lestijden
De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les. De stagedagen worden naast de lesdagen gepland. Naast de les- en stagetijden is de studiebelasting 8-12 uren per week.

Lees meer

De toetsingen

De vooraanstaande positie van IVA Opleidingen in de sector is in de afgelopen 15 jaar met veel zorg opgebouwd. Een positie die onze deelnemers veel extra biedt. Om die kwalitatieve positie te behouden heeft IVA Opleidingen een nauwgezet toetsingskader opgesteld. Een mix van professionele toetsingsvormen om de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de studie optimaal te beoordelen en waar nodig bij te stellen. In de module-opleiding vindt toetsing plaats door werkopdrachten. De kennis van de sociale wetgeving wordt beoordeeld door een open boek tentamen. Kandidaten die de drie module-opleidingen separaat volgen en in aanmerking willen komen voor het diploma arbeidsdeskundige dienen een zogenaamde werkplekbeoordeling af te leggen.

Deelname aan de module Arbeidsdeskundige als beoordelaar van werk vraagt een investering van € 3.950 all-in voor zowel zakelijke als de particuliere gebruikers. Het bedrag is vrijgesteld van BTW.

In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Stagedagen: volgen van praktijkdagen bij het UWV en een tweede werkveld.
 • Individuele mentorbegeleiding
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Certificaat van deelname
Lees meer

Fiscale aftrek van studiekosten
Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaalt door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.


Inschrijven
Arbeidsdeskundige als begeleider
Utrecht, Vechtsebanen, er zijn nog vier plekken beschikbaar, 5 juni 2019
© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment