Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 3 maanden
Datum: wo, 4 maa 2020 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 3.990 BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Module Arbeidsdeskundige als beoordelaar

Arbeidsdeskundige als beoordelaar

Voor professionals die hun expertise op een specifiek terrein willen verdiepen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan één van de drie module-opleidingen. De drie module-opleidingen samen vormen de jaaropleiding tot arbeidsdeskundige.

De opbouw van de jaaropleiding in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is. Elke fase is als aparte module-opleiding te volgen en bestaan uit:

 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als beoordelaar in werk
 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie|
 • Module-opleiding: De arbeidsdeskundige als adviseur bij het beïnvloeden van verzuim(kosten)

In de beschrijving van de Opleiding Arbeidsdeskundige wordt toegelicht hoe IVA Opleiding en Training inhoud geeft aan de borging van de kwaliteit, de aansluiting van theorie en praktijk en haar visie op arbeidsdeskundig leiderschap. Deelnemers aan deze module-opleiding zijn gegarandeerd van dezelfde kwaliteit van opleiding en stage, de motivatie van het team en de faciliteiten.

De module-opleiding is sterk praktijkgericht. De jarenlange ervaring van IVA Opleiding en Training in het opleiden van verschillende rollen van arbeidsdeskundigen heeft geleidt tot een curriculum waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten en versterken.

Als beoordelaar geeft de arbeidsdeskundige advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van de uitkering en de mogelijkheden voor de inzet in alternatief werk. Tijdens deze module-opleiding wordt de belastbaarheid van de cliënt vertaalt naar potentiele perspectieven. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij het in kaart brengen van de belasting in het werk, de functie en de taken. Belangrijk onderdeel van deze module-opleiding is om op basis van protocollen en methoden de arbeidsmogelijkheden en loonwaarde te beoordelen. Het is echter onze visie dat arbeidsdeskundig leiderschap veel meer vraagt dan alleen deze beoordeling. Als deelnemers aan de module-opleiding word je constant geleerd te denken in alternatieve oplossingen. Het onderscheidend verschil maken. Je wordt bij de werk- en praktijkopdrachten sterk gestimuleerd om steeds weer creatieve ideeën aan te dragen.

Lees meer

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Inzicht te krijgen welk effect beperkingen en ervaren belemmeringen kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een werknemer of ondernemer;
 • Inzichtelijk te maken wat de belasting in de functie en de taken is en in welke mate dit van invloed is op het functioneren;
 • Aan de hand van de kaders van de sociale wetgeving tot een gefundeerd en werkbaar advies te komen voor de vaststelling van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Bewustwording van de invloed van organisatieculturen op verzuim en re-integratie en de alternatieve manieren hoe hiermee om te gaan;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en de fysieke en mentale belastbaarheid;
 • Het kennisniveau van mensen vaststellen;
 • Sociale wetgeving;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Systeemkunde en jobcarving (opsplitsen van bestaande functies);
 • Analyse functie en belasting in de taken;
 • Belasting - Belastbaarheid in de praktijk;
 • Professioneel rapporteren.
 • De startkwalificaties en het diploma

Om deel te nemen aan de module-opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.
 • Aantoonbaar HBO-werk en denkniveau middels een HBO-diploma of een erkend EQF-6 assesment.

Na een geslaagde afronding van de module-opleiding ontvang de deelnemer een certificaat. De opleiding is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Bij afronding van alle 3 module-opleidingen ontvangt de deelnemer een door het NVvA erkend diploma tot arbeidsdeskundige. Een HBO-diploma is daarbij vereist voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige.

De deelnemers aan de module-opleiding hoeven niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. IVA Opleidingen garandeert via haar moederorganisatie (Elabo Arbeidskundig Adviesbureau) unieke stageplaatsen in de verschillende relevante werkvelden. Door de exclusiviteit van deze stages kan het voorkomen dat een stagedag in eenzelfde week valt als de lesdag.

Exclusieve stages
De exclusieve stages bestaan bij de module-opleiding uit groepsstages. De begeleiding vanuit IVA Opleidingen tijdens de stages wordt door de deelnemers beschreven als: ultiem leerzaam en persoonlijk. Deze waardering komt voort uit het feit dat de ervaren begeleiders zelf werkzaam zijn in het arbeidsdeskundig landschap. En dat IVA Opleidingen als enige opleider in Nederland exclusieve stageplaatsen bij cruciale organisaties in de sector heeft.

Lees meer

De groepsstages
Tijdens de groepsstages van deze module-opleiding beleef je de arbeidsdeskundige praktijk in de werkvelden van onder andere Elabo (Arbeidsdeskundig Adviesbureau) en/of de gezondheidszorg/revalidatie. De stages zijn te typeren als interactief en met een optimale realiteitszin. Het SOLK model wordt bestudeerd aan de hand van vragen op basis van realistische verhalen van patiënten. Arbeidsdeskundige rapportages vanuit de verschillende werkvelden worden met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt inzicht gegeven en geleerd hoe de arbeidsdeskundige binnen

de verschillende werkvelden komt van beeldvorming tot besluitvorming. Ook worden professionele rollenspelen tussen werkgevers en werknemers geobserveerd en beschreven. Er wordt veel aandacht besteed aan jouw adviesvaardigheden en professioneel sturend vermogen. Op een bijzondere wijze wordt de deelnemer geleerd om op alternatieve manieren, buiten de gebaande paden, naar verzuim, re-integratie en naar de inzet in werk te kijken.

De praktijkopdrachten
Na de groepsstages voer je praktijkopdrachten uit. Voor een van deze opdrachten heeft IVA Opleidingen een eigen model ontwikkelt: Het Functielab. Een uniek praktijkgericht ervaringsmodel dat voor de deelnemer de leidraad vormt bij de analyse van werk. Hiermee ga je concreet aan de slag bij het opzetten van professionele taak/functieanalyses. In tegenstelling tot verouderde methodes wordt bij het Functielab niet de functie beoordeeld maar de taken binnen de functie. Het Functielab heeft als uitgangspunt om juist de mogelijkheden van iemand te beoordelen in plaats van uit te gaan van de uitsluitingen. Een ultieme manier die concrete handvatten biedt om inzicht te krijgen en te leren denken in alternatieve oplossingen. Tijdens de module-opleiding bezoek je een bijzondere locatie om in te zien en te leren wat daadwerkelijk fysieke belasting betekent. Met deze kennis en ervaring leer je een arbeidsdeskundige visie uit te werken. Ook het schrijven van een arbeidsdeskundig rapport komt hierbij ruim aan de orde.

De module-opleiding bestaat uit 9 lesdagen en ten minste 2 praktijkdagen, verdeeld over een periode van drie maanden. De studiebelasting is gemiddeld één dag per week, waarbij de vakanties zijn uitgeroosterd. Per lesdag wordt gemiddeld 8 – 12 uur studiebelasting voor de voorbereiding en uitwerking gerekend. De totale studiebelasting komt daarmee op 265 uren verspreid over een periode van drie maanden.

Lestijden
De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les. De stagedagen worden naast de lesdagen gepland. Naast de les- en stagetijden is de studiebelasting 8-12 uren per week.

Lees meer

De toetsingen
De vooraanstaande positie van IVA Opleidingen in de sector is in de afgelopen 15 jaar met veel zorg opgebouwd. Een positie die onze deelnemers veel extra biedt. Om die kwalitatieve positie te behouden heeft IVA Opleidingen een nauwgezet toetsingskader opgesteld. Een mix van professionele toetsingsvormen om de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de studie optimaal te beoordelen en waar nodig bij te stellen. In de module-opleiding vindt toetsing plaats door werkopdrachten. De kennis van de sociale wetgeving wordt beoordeeld door een open boek tentamen. Kandidaten die de drie module-opleidingen separaat volgen en in aanmerking willen komen voor het diploma arbeidsdeskundige dienen een zogenaamde werkplekbeoordeling af te leggen.

Deelname aan de module Arbeidsdeskundige als beoordelaar van werk vraagt een investering van € 3.990 all-in voor zowel zakelijke als de particuliere gebruikers. Het bedrag is vrijgesteld van BTW.

In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Stagedagen: volgen van praktijkdagen bij het UWV en een tweede werkveld.
 • Individuele mentorbegeleiding
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Certificaat van deelname
 • Fiscale aftrek van studiekosten
Lees meer

Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaalt door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.


Inschrijven
Arbeidsdeskundige als beoordelaar
Utrecht, Vechtsebanen, 4 maart 2020
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment