Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 1 dagdeel
Datum: wo, 15 sep 2021 13:00
Locatie: Zwolle
Investering: € 295 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 2

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Arbeidsconflicten en ziekte vanuit het perspectief van een arbeidsjurist

Het komt veel voor: ziek als gevolg van een arbeidsconflict of een arbeidsconflict na een ziekmelding. Wat is de rol van de arbodienst en het UWV? Welke (re-integratie) verplichtingen gelden er over en weer? Wanneer mogen welke arbeidsrechtelijke maatregelen worden getroffen en hoe zit het met ontslag bij arbeidsongeschiktheid?

In een dagdeel bijscholing zal het belangrijkte onderwerp zijn: arbeidsconflict en ziekte. Daarnaast zullen actuele varia worden besproken zoals de stand van zaken rondom de slapende dienstverbanden, corona in het arbeidsrecht en actuele rechtspraak rondom ziekte, loondoorbetaling, re-integratie en ontslag.

Over de docent: Als senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht verleent Pascal Besselink al ruim 20 jaar (proces-)rechtsbijstand aan zowel werkgevers als werknemers op het brede terrein van het arbeidsrecht en pensioenrecht. Daarnaast publiceert en doceert hij en wordt Pascal regelmatig door landelijke en regionale media benaderd over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Pascal is lid van de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht, nam deel aan rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer over de WWZ en de Wab en gaf als lid van de VAAN-VvA werkgroep internetconsultatie Wab juridisch commentaar op enkele onderdelen van het concept wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Via @PascalBesselink tweet hij dagelijks over het arbeidsrecht.

© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment