Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 3 dagen van 9.00 - 17.00 uur
Datum: do, 6 feb 2020 09:00
Locatie:
Investering: € 1550 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 10

Inschrijving gesloten.
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Driedaagse opleiding loonwaarde Dariuz binnen preventie, verzuim en re-integratie: Word een loonwaarde expert! - Raymond Laenen

DATA: 

1e lesdag 6 februari 2020
2e lesdag 7 februari 2020
3e lesdag 13 maart 2020

  • In samenwerking met Dariuz® en CS Opleidingen
  • Opleiding tot gecertificeerd Loonwaarde Expert
  • Door NVvA als bij-of nascholingsactiviteit gewaardeerd met tien punten

In de opleiding leert u te werken met de Dariuz® loonwaardemeting. Deze methode wordt het meest toegepast in Nederland en is gevalideerd door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) en Blik Op Werk (BOW). Dariuz onderscheidt zich door te werken met een competentiestelsel dat door TNO is ontwikkeld. Omdat het naast de arbeidsprestatie de vereiste en aanwezige competenties in beeld brengt, is de methode bij uitstek geschikt om een verbetertraject te onderbouwen.

Let op: Deze driedaagse opleiding is speciaal samengesteld voor CS Opleidingen en IVA Opleidingen en heeft de Wet Verbetering Poortwachter en letselschade als referentiekader. Het betreft een andere opleiding dan de vierdaagse opleiding van Dariuz, die met name gericht is op loonwaardemetingen in het kader van de Participatiewet en de Wajong.

Certificering

Ná de opleiding kunt u zich certificeren tot Loonwaarde Expert op basis van onderzoek in de praktijk. Een onafhankelijke Loonwaarde Expert beoordeelt hierbij of u het AKC begrippenkader en de Dariuz-methodiek correct toepast. Het trainingsprogramma bereidt u hierop voor. De rollen van trainer en beoordelaar zijn dus gescheiden. Aan de certificeringsprocedure zijn aanvullende kosten verbonden, die door Dariuz aan u in rekening worden gebracht. 

Als u als gecertificeerde gebruik gaat maken van de Loonwaarde-methodiek van Dariuz wordt er jaarlijks (pro-rata) een bedrag van € 490,- door Dariuz  aan u in rekening gebracht. Dit bedrag voorziet in de toegang tot de helpdesk en een jaarlijkse opfriscursus om op de hoogte te worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en het in stand houden van de certificering. Per gedane loonwaardemeting wordt € 60,- voor de licentie in rekening gebracht.

Voor wie?

U beschikt over een HBO werk- en denkniveau of hoger. Als professional heeft u ervaring opgedaan in het domein van sociale zekerheid. U beschikt over basiskennis van bedrijven en voorkomende functies.

De loonwaardemeting heeft zijn waarde in de praktijk bewezen. Het is een onmisbaar instrument om grip te krijgen op (dis)functioneren, de WIA-prognose te onderbouwen en duidelijke keuzes te maken bij re-integratie. Als gecertificeerd Loonwaarde Expert mag u zelf loonwaardemetingen doen. Zo kunt u een gedegen advies geven over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van een plaatsing.

Diverse toepassingen

De loonwaardebepaling is al enige tijd een begrip in de Participatiewet en Wajong. Maar ook bij bedrijven wordt loonwaardemeting steeds vaker toegepast: bijvoorbeeld bij re-integratie en disfunctioneren. Naar verwachting zal de loonwaardemeting steeds meer een basistool voor ontwikkeling en beoordeling worden.

In een scheefgegroeide arbeidsverhouding biedt het instrument een basis om te komen tot een nieuw evenwicht in eisen en verwachtingen. Bij disfunctioneren kan worden onderzocht hoe een medewerker in huidig of ander werk beter presteert. Het (dis)functioneren wordt geobjectiveerd en u krijgt concrete handvatten aangereikt voor een verbetertraject (WWZ). Door de arbeidsprestatie vast te stellen in eigen of ander werk wordt duidelijk of dit werk een realistische optie is voor re-integratie en is er een financiële onderbouwing om te voorspellen of de werknemer in de WIA komt. Bij letselschade biedt de loonwaardemeting een onafhankelijk advies om de restcapaciteit te bepalen.

In samenwerking met CS Opleidingen

Deze opleiding bieden wij aan in samenwerking met CS Opleidingen. De opleiding vindt plaats op de leslocatie van CS opleidingen, Horapark 2, 6717 LZ Ede. 

© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment