Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 1 dagdeel
Datum: do, 2 jul 2020 16:00
Locatie: Utrecht
Investering: € 295 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 2

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Ontslag tijdens ziekte en meer juridische / arbeidsrechtelijke vraagstukken over ziekte en re-integratie

Veel arbeidsgeschillen houden verband met ziekte en re-integratie van werknemers. In deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij de wederzijdse verplichtingen van werkgevers en werknemers in geval van ziekte, de mogelijk te treffen maatregelen en de juridische (on)mogelijkheden tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Programma

  • Loondoorbetaling: wanneer stopzetten of opschorten
  • Slapende dienstverbanden
  • Ontslag(on)mogelijkheden tijdens ziekte

en ook:

  • re-integratie en wederzijdse verplichtingen, hoe zit dit nu precies?
  • loondoorbetalingen: hoeveel moet er nu worden betaald?

Over de trainer: Als senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht verleent Pascal Besselink al ruim 20 jaar (proces-)rechtsbijstand aan zowel werkgevers als werknemers op het brede terrein van het arbeidsrecht en pensioenrecht. Daarnaast publiceer en doceert hij en wordt Pascal regelmatig door landelijke en regionale media benaderd over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Pascal is lid van de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht, nam deel aan rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer over de WWZ en de Wab en gaf als lid van de VAAN-VvA werkgroep internetconsultatie Wab juridisch commentaar op enkele onderdelen van het concept wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. Via @PascalBesselink tweet hij dagelijks over het arbeidsrecht.

© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment