Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 1 dagdeel
Datum: wo, 1 jul 2020 13:00
Locatie: Apeldoorn
Investering: € 295 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 2

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Loonwaarde: hoe te komen tot een eerste taxatie

In deze training wordt ingegaan op de basisbegrippen loonwaarde en de vraag hoe een eerste taxatie te maken. De basisbegrippen loonwaarde worden voor 1 december 2019 in opdracht van SZW door een werkgroep geactualiseerd onder voorzitterschap van AKC. U maakt kennis met het vernieuwde stelsel van begrippen: wat valt wel onder de loonwaarde en wat niet? De Output, de arbeidsprestatie, wordt verklaard volgens het geactualiseerde begrippenkader.  

Met behulp van een Excelbestand wordt een praktische rekenmethode aangeboden om aspecten die van invloed zijn op de loonwaarde te kwantificeren. Aan de hand van concrete casuïstiek maakt u zelf de eerste berekeningen. 

Kortom: naast de uitleg van de begrippen om tot loonwaarde te komen, wordt ook ingegaan op aspecten die deze verklaren. Lees ter voorbereiding op deze bijeenkomst het advies van de Werkgroep dat op 1 december 2019 is aangeboden.

 

Over de docent: drs. Raymond Laenen is initiatiefnemer van Loonwaarde-expert en mede-initiatiefnemer van Dariuz. Al vanaf 2003 bouwt hij aan meetinstrumenten om de loonwaarde zo objectief mogelijk vast te stellen. Sinds 2008 doet hij dit in samenwerking met TNO. Hij was zowel betrokken bij het eerste landelijk begrippenkader loonwaarde (AKC Cahier 13 A) als het geactualiseerde kader loonwaarde waartoe SZW in 2019 aan AKC opdracht heeft verstrekt.Hij is auteur van meerdere artikelen over het onderwerp die onder meer zijn gepubliceerd in AD Visie en Binnenlands Bestuur  

© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment