Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 1 dagdeel
Datum: wo, 20 nov 2019 16:00
Locatie: Utrecht
Investering: € 295 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 2

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet brengt enkele wijzigingen aan op de Wet werk en zekerheid. Wijzigingen die voor werkgevers en werknemers van essentieel belang zijn om er kennis van te nemen.

In deze bijscholing zal stil worden gestaan bij de aandachtspunten die van belang zijn. Ook wordt in november het rapport verwacht van de commissie Regulering van Werk. Deze commissie zal een advies uitbrengen ten aanzien van een fundamentele herziening van het arbeidsrecht waarbij aandacht zal worden gegeven aan zaken als de platformeconomie en de positie van de zzp’er. Mocht dit rapport al verschenen zijn dan zal de trainer hier ook aandacht aan geven.

Programma

- Wijziging regelgeving oproepkrachten
- Wijziging concurrentiebeding
- Wijziging ketenregeling
- Introductie nieuwe ontslaggrond
- Wijziging opbouw en berekening transitievergoeding
- Wijziging regelgeving rondom payrolling
- Invoering premiedifferentiatie in de WW

Over de trainer: Monique van de Graaf is in het dagelijks leven werkzaam als arbeidsjurist/sociaal-verzekeringsexpert. Ze ondersteunt zowel werkgevers als werknemers. Ook ondersteunt ze op interim basis HR afdelingen. Ze is tevens auteur van de boeken: - “Arbeidsrecht voor de professional” en - “Sociale zekerheid voor de professional”. Deze boeken worden door diverse HBO-opleidingen en arbeidsdeskundigenopleidingen voorgeschreven. Daarnaast schrijf zij mee aan: - De Kleine Gids voor Sociale Zekerheid, - De Grote Almanak, - Praktische Informatie over Sociale Zekerheid - Het Handboek voor de Flexbranche. Zij is een veelgevraagd docent en spreker op congressen. Verder is zij voorzitter van verschillende klachtencommissies en gecertificeerd vertrouwenspersoon.

© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment