Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 3 dagen van 9.00 - 17.00 uur
Datum: wo, 5 jun 2019 09:00
Locatie: Apeldoorn
Investering: € 1550 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 12

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Driedaagse opleiding loonwaarde Dariuz binnen preventie, verzuim en re-integratie: Word een loonwaarde expert! - Raymond Laenen

DATA: 

1e lesdag 5 juni
2e lesdag 11 juni
3e lesdag 12 juni

 • Ben je lang bezig met het vaststellen van loonwaarde?
 • Is privacy een struikelblok bij het kunnen bepalen van inzet in werk?
 • Vind je het lastig om functioneren en inzet op juiste manier te begeleiden?
 • Kost het bepalen van inzet in werk meer energie dan je wil?
 • Wordt er in de praktijk weinig gedaan met je adviezen?

Met de training van Dariuz krijg je een structuur om de loonwaarde te bepalen én een visie te geven over de passendheid op competentieniveau. Je weet wat je doet en kan op basis van goede argumenten duidelijkheid geven over de passendheid van werk en loonwaarde.

Bepaal de passendheid en de loonwaarde van het werk

Je gaat aan de slag met een rekenmethode voor loonwaarde en krijgt een tool aangereikt om snel tot een onderbouwd advies te komen voor inzet in (passend) werk. De training wordt gegeven door Dariuz en IVA Opleidingen. De Dariuz-methode is ontwikkeld in samenspraak met TNO.

De training is bedoeld voor arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten werkzaam binnen Wet Verbetering Poortwachter en / of letselschade, of een ieder die geïnteresseerd is in loonwaarde en passende arbeid.

Opbrengst:

 • Toepassen rekenregels landelijk begrippenkader loonwaarde met rekentool
 • Snellere keuzes herplaatsing spoor 1 en 2
 • Aanvulling op arbeidsdeskundig advies Werkwijzer Poortwachter 65% loonwaarde
 • Certificering PRO-Werk en PRO-Advies
 • Visie op het preventief verlenen van Arbodiensten

Programma:

Het vaststellen van loonwaarde draait om twee dingen: het plaatsen in een passende functie met een duurzaam resultaat en het belang van het vaststellen van een juiste loonwaarde.

Met de basistraining loonwaarde en preventie maakt u kennis met zowel het landelijk begrippenkader loonwaarde opgesteld door AKC als Dariuz. Tijdens de driedaagse trainingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Er wordt een rekentool in Excel aangereikt waarmee in de basis een eerste berekening loonwaarde kan worden gemaakt volgens AKC.
 • U maakt kennis met competenties die inzicht geven in de functiematch.
 • U leert de preventieve tool PRO-Werk toepassen. Deze verschaft inzicht in werkplezier, werkprestatie en ontwikkelmogelijkheden van de werknemer. Werknemer en leidinggevende worden direct betrokken in de werkwijze waardoor de tool dialoog op de werkvloer verbreedt en verdiept.
 • U kan een concreet Plan van Aanpak optstellen.

Na de training verkrijgt u toegang tot Dariuz PRO – Werk. PRO-Werk wordt toegepast in de HR cyclus, bij frequent kortdurend verzuim en voor de Probleemanalyse.

© 2019 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment