Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar het aanbod
Duur: 1 jaar
Datum: ma, 26 okt 2020 09:00
Locatie: Den Bosch. Er zijn nog 5 plekken beschikbaar
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: wo, 28 okt 2020 00:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen. Inschrijven alleen in overleg nog mogelijk
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: di, 15 dec 2020 09:00
Locatie: Apeldoorn, IVA Opleidingen. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar.
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: di, 12 jan 2021 00:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen. Er zijn nog 2 plekken beschikbaar
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: wo, 3 feb 2021 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: ma, 8 feb 2021 09:00
Locatie: Zuid
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: do, 8 apr 2021 09:00
Locatie: Zwolle
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: di, 20 apr 2021 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: ma, 10 mei 2021 09:00
Locatie: Zuid
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Duur: 1 jaar
Datum: wo, 19 mei 2021 09:00
Locatie: Utrecht, Vechtsebanen
Investering: € 10.990,- BTW-vrij

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Neem contact op

Opleiding arbeidsdeskundige

De functie van arbeidsdeskundige is een ervaringsvak. Die wetenschap samen met onze visie op arbeidsdeskundig leiderschap vormen de fundering van deze opleiding. Een intensieve opleiding waarin het vak, de praktijk in de diverse werkvelden en de ontwikkeling tot arbeidsdeskundig leiderschap op een unieke manier worden samengebracht.

De opbouw van de jaaropleiding (27 lesdagen) in drie fases komt overeen met de rollen waarin een arbeidsdeskundige werkzaam is:

De drie modules zijn ook als separate opleiding te volgen.

De arbeidsdeskundige vakkennis: naadloze aansluiting van theorie en praktijk

Het vak van arbeidsdeskundige is een ambacht waarin mens – werk – inkomen centraal staan. Het is een ambacht dat om actuele en relevante theorie vraagt met een naadloze aansluiting op en voeding uit de praktijk. Door ons 100% specialisme en vooraanstaande positie in de sector zijn we in staat jou de meest actuele in- en outs van het vak te leren en exclusieve stageplaatsen aan te bieden. Als enige opleider in Nederland kan IVA Opleidingen haar deelnemers concreet ervaring laten opdoen in alle relevante werkvelden. Dit betekent dat jij de diversiteit van de werkvelden letterlijk gaat ervaren en daardoor goed inzicht krijgt in welke terreinen het beste bij jou passen.

De theorie is gebaseerd op de visie van IVA Opleidingen op arbeidsdeskundig leiderschap. De basis wordt gevormd door de kennis vanuit de belasting die het werk van mensen vraagt te koppelen aan beleid van duurzame inzetbaarheid. Je ontvangt de kennis over de relatie tussen sociale wetgeving en de werkende mens. Ook krijg je inzicht in de beperkingen die voortkomen uit ziekte. Je leert functieanalyses te maken en deze te vertalen naar de loonwaarde en arbeidsdeskundige methodieken concreet toe te passen. IVA Opleidingen heeft hiervoor een eigen theorie en instrumenten ontwikkeld m.b.t. bijvoorbeeld het analyseren van een functie.

De opleiding tot arbeidsdeskundige is een Post HBO opleiding. Na een geslaagde afronding ontvang je het door de NVvA erkende diploma. De opleiding voldoet aan de certificeringseisen van de NVvA en is getoetst door Hobéon SKO en is Cedeo erkend.

Hiermee kun jij zowel binnen verzuim, re-integratie als in beoordelend werk een maximaal objectief advies geven over de inzet in werk en de waarde van deze inzet.  

Lees meer

Tijdens de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden zoals communicatie, advies, besluitvorming en rapportage. Op een praktische en unieke manier leren we jou de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen tijdens stages en praktijkopdrachten. Ons team begeleidt je hierbij individueel en nauwgezet.  

De borging van kwaliteit
Om de hoge kwaliteit van de opleiding voor elk individu te waarborgen werkt IVA Opleidingen tijdens de gehele opleiding volgens de bijzondere methode van het Persoonlijk Competentie Leer Dossier (PCLD). Opleiden volgens deze methode betekent dat elke deelnemer maatwerk, ontwikkeling en optimaal persoonlijke aandacht ontvangt. Ons idee daarbij is dat het team van docenten, praktijkbegeleiders en je mentor alles uit de kast halen om maximaal betekenisvol voor jou te zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid die we als geen ander voelen. Dit kunnen wij waarmaken door onze intrinsieke motivatie en het feit dat onze ervaren teamleden didactisch vaardig zijn en dagelijks werkzaam zijn in de arbeidsdeskundige praktijk.

Geen deelnemer is gelijk. IVA Opleidingen ziet elke deelnemer als een uniek iemand, met zijn of haar eigen persoonlijkheid, achtergrond, motivatie en dus behoeften. Juist daarom hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. We willen graag jouw drijfveren en omstandigheden weten om daarop maximaal te kunnen anticiperen. De motivatie om deel te nemen aan de opleiding kan zeer divers zijn. Hoe anders is de context voor iemand die zich verder wil professionaliseren of juist wil omscholen omdat beëindiging van het huidig dienstverband actueel is. Onze deur staat altijd open: vooraf bij de keuze van de opleiding of het instituut en tijdens de opleiding. Het is aan jou om binnen te komen en het gesprek aan te gaan. Die houding typeert onze denkwijze: Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt om initiatief en diepgang.    

Voorsprong door arbeidsdeskundig leiderschap
Op ons fundament van theorie en praktijk ontwikkelen we jouw arbeidsdeskundig leiderschap. We rusten je toe met persoonlijk ontwikkeld vermogen om professioneel te kunnen analyseren, creatieve oplossingen te ontwikkelen en strategische keuzes te maken. We maken jou krachtig door je te leren autonoom en natuurlijk de regierol in te nemen in een veld met sterk tegenstrijdige belangen. Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt veel meer dan de beoordeling volgens protocollen en methoden tot welke werkzaamheden iemand nog in staat is en de case beschouwelijk te beschrijven.

Arbeidsdeskundigen opgeleid door IVA Opleidingen leren anders te kijken. Ze leren het werk grondig te analyseren en te beoordelen welke taken van cruciale invloed zijn op het functioneren van iemand. Op die manier wordt de feitelijke belasting en belastbaarheid zuiver inzichtelijk. We leren jou om van daaruit creatieve oplossingen te bedenken en de juiste aanpak te bepalen en deze zelfverzekerd uit te dragen naar de belanghebbende partijen. Op die manier oefen je daadkrachtig invloed uit, maak je het verschil en weet je maximaal draagvlak te creëren. Zo wordt je onderscheidend ten opzichte van andere arbeidsdeskundigen. Arbeidsdeskundigen van IVA Opleidingen worden niet voor niets zo ook herkend in en gevraagd door de markt.   

De startkwalificaties en het diploma
Om deel te nemen aan de opleiding moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De beschikking hebben over een erkend HBO-diploma of een aangetoond EQF-6 werk- en denkniveau, als een vereiste voor certificering en registratie als arbeidsdeskundige;
 • Stevige affiniteit hebben met mensen en communicatie in relatie tot werk. Alleen op basis hiervan kan IVA Opleidingen arbeidsdeskundigen volgens haar maatstaven opleiden.

De opleiding is sterk praktijkgericht. Uiteindelijk is de functie van arbeidsdeskundige een ervaringsvak. De jarenlange ervaring van IVA Opleidingen in het opleiden van arbeidsdeskundigen heeft geleid tot een curriculum waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Onderstaand een toelichting op de modules en de stages.

Lees meer

Module 1: De arbeidsdeskundige in de rol van beoordelaar van werk
Als beoordelaar geeft de arbeidsdeskundige advies over de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van de uitkering en de mogelijkheden voor de inzet in alternatief werk. Tijdens deze module wordt de belastbaarheid van de cliënt vertaald naar potentiële perspectieven. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij het in kaart brengen van de belasting in het werk, de functie en de taken. Belangrijk onderdeel van deze module is om op basis van protocollen en methoden de arbeidsmogelijkheden en loonwaarde te beoordelen. Het is echter onze visie dat arbeidsdeskundig leiderschap veel meer vraagt dan alleen deze beoordeling. Deelnemers aan onze opleiding worden constant geleerd te denken in alternatieve oplossingen. Het onderscheidend verschil maken. Ze worden bij de werk- en praktijkopdrachten sterk gestimuleerd om steeds weer creatieve ideeën aan te dragen.  

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Inzicht te krijgen welk effect beperkingen en ervaren belemmeringen kunnen hebben op het dagelijks functioneren van een werknemer of ondernemer;
 • Inzichtelijk te maken wat de belasting in de functie en de taken is en in welke mate dit van invloed is op het functioneren;
 • Aan de hand van de kaders van de sociale wetgeving tot een gefundeerd en werkbaar advies te komen voor de vaststelling van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Bewustwording van de invloed van organisatieculturen op verzuim en re-integratie en de alternatieve manieren hoe hiermee om te gaan;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en de fysieke en mentale belastbaarheid;
 • Het kennisniveau van mensen vaststellen;
 • Sociale wetgeving;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Systeemkunde en jobcarving (opsplitsen van bestaande functies);
 • Analyse functie en belasting in de taken;
 • Belasting - Belastbaarheid in de praktijk;
 • Professioneel rapporteren.

Module 2: De rol van arbeidsdeskundige als begeleider bij verzuim en re-integratie

Het is voor een arbeidsdeskundige binnen het werkveld van verzuim en re-integratie van grote betekenis om optimale waarde toe te voegen in belasting van het werk in relatie tot de individuele belastbaarheid.  Daarom leert de deelnemer in deze module-opleiding  het proces van casemanagement en re-integratiebegeleiding en deze toe te passen.  Er wordt  concreet inzicht verschaft en geholpen hoe aan de slag te gaan met verzuim en re-integratie en hoe de loonwaarde daarvan vast te stellen. Re-integratie en verzuim zijn uiteraard sterk verweven met de kaders en richtlijnen vanuit de wetgeving.
De toepassing van alleen deze kaders en richtlijnen staan volgens IVA Opleidingen niet garant voor succesvol verzuimbeleid en re-integratie. Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt meer. Daarom leert IVA Opleidingen haar deelnemers professionele beïnvloeding- en interventietechnieken succesvol toe te passen. Dat maakt een arbeidsdeskundige in de praktijk krachtig en onderscheidend. Op die manier wordt maximale waarde toegevoegd en draagvlak gecreëerd naar de verschillende belanghebbenden. De diepgaande ervaring van onze docenten en praktijkbegeleiders zijn daarbij cruciale voorwaarden.

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Een re-integratieplan vormgeven en uitvoeren;
 • Het proces van re-integratie regisseren op basis van de kennis van de lokale arbeidsmarkt en overige relevante invloeden en omgevingsfactoren;
 • Kennis en inzicht over hoe de sociale wetgeving zowel een doel als een middel kan zijn bij de bevordering van verzuim en re-integratie voor werknemer en werkgever;
 • Een advies te geven over de mogelijkheden voor inzet in passend werk;
 • Het vaststellen van de loonwaarde;
 • Op basis van  arbeidsongeschiktheidspolissen  komen tot een werkbaar advies voor re-integratie en daarmee tot beïnvloeding van de mate van arbeid(on)geschiktheid;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Ethiek en richtlijnen privacy;
 • Tijdscontingent versus klachtencontingent re-integreren;
 • Re-integratie in spoor 1, 2 en 3;
 • Sociale zekerheid;
 • Psychische arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Passende arbeid en loonwaarde;  
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Professioneel rapporteren.

Module 3: De arbeidsdeskundige in de rol van adviseur van verzuim(kosten)
De arbeidsdeskundige in de rol van adviseur heeft als doel om toekomstige problemen bij werknemers te voorkomen. Duurzame continuering van werk om uitval te voorkomen staat centraal. Dit wordt gerealiseerd door de kenmerken van overbelasting vanuit het individu te vertalen naar de consequenties voor een bredere doelgroep. Ook leert de deelnemer om aan de hand van de methodiek van de Werkscan individuele werknemers te screenen die tot een mogelijke risicogroep behoren.
 
Om werknemers en werkgevers optimaal te kunnen ondersteunen is arbeidsdeskundig leiderschap noodzakelijk. Dit wordt inhoud gegeven door professionalisering van de adviesvaardigheden en inzicht in individuele kenmerken van mensen. Op die manier is de deelnemer in staat om creatief, weloverwogen en professioneel onderbouwd te adviseren. Daarbij wordt actief geleerd de samenwerking te zoeken met andere professionals.  

De voornaamste leerdoelen zijn:

 • Leren wat de normaalwaarde is voor gezond werken en de manieren hoe opdrachtgevers daarover te informeren en te adviseren;
 • Inzicht verschaffen in de kennis en het werkterrein van arbeidsdeskundige en de verrijking ervan door samenwerking met overige deskundigen;
 • Vanuit preventief oogpunt duurzame inzetbaarheid realiseren en behouden;
 • Hoe klachten kunnen worden voorkomen door op alternatieve wijze om te gaan met de arbeidsomstandigheden of belastbaarheid van het individu;
 • De daadwerkelijke problematiek analyseren en rapporteren om van daaruit oplossingsgericht te kunnen werken;
 • Het leren en toepassen van adviesvaardigheden.

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Professionaliseren van arbeidsdeskundige competenties;
 • Arbowetgeving;
 • Beïnvloeden van de financiële aspecten van het verzuim;
 • Werkscans;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Fysieke belasting en ergonomie;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Communicatieve adviesvaardigheden;
 • Professioneel rapporteren;
 • Intervisie.

De exclusieve stages bestaan uit groepsstages, individuele stages en praktijkopdrachten. De begeleiding vanuit IVA Opleidingen tijdens de stages wordt door de deelnemers beschreven als: ultiem leerzaam en persoonlijk. Deze waardering komt voort uit het feit dat de ervaren begeleiders zelf werkzaam zijn in het arbeidsdeskundig landschap. En doordat IVA Opleidingen
als enige opleider in Nederland exclusieve stageplaatsen bij cruciale organisaties in de sector heeft. Dit betekent dat jij de diversiteit van de werkvelden letterlijk gaat ervaren en daardoor optimaal inzicht krijgt voor de latere keuze van je werkveld. Onderdeel van de afspraken over de exclusieve stages is dat de deelnemers van IVA Opleidingen niet ‘meelopen’ tijdens de stages maar met live concrete cases aan de slag gaan.

Lees meer

De groepsstages
Tijdens de groepsstages beleven de deelnemers de arbeidsdeskundige praktijk in de werkvelden van onder meer de A.O.V., de gezondheidszorg/revalidatie, een arbodienstverlener, een re-integratiebedrijf en het UWV. De stages zijn te typeren als interactief en met een optimale realiteitszin. Het SOLK-model wordt bestudeerd aan de hand van vragen op basis van realistische verhalen van patiënten. Arbeidsdeskundige rapportages vanuit de verschillende werkvelden worden met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt inzicht gegeven en geleerd hoe de arbeidsdeskundige binnen de verschillende werkvelden komt van beeldvorming tot besluitvorming. Ook worden professionele rollenspelen tussen werkgevers en werknemers geobserveerd en beschreven. De deelnemers leren een inschatting te maken en de consequenties te overzien van de mate van investering in geld en energie van wel/niet verdere re-integratie. Deze vertalen zij vervolgens concreet naar een strategie en advies voor werknemer en werkgever. Er wordt veel aandacht besteed aan adviesvaardigheden en professioneel sturend vermogen.  

Op een bijzondere wijze wordt de deelnemer geleerd om op alternatieve manieren, buiten de gebaande paden, naar verzuim, re-integratie en naar inzet in werk te kijken. IVA Opleidingen biedt samen met het UWV als enige opleider in Nederland haar deelnemers inzage in de CBBS-beoordelingsmethodiek. Een geautomatiseerd programma waarmee het percentage arbeidsongeschiktheid en de WIA-uitkering wordt vastgesteld op basis van de inschatting van belastbaarheid. Ook worden re-integratieverslagen (de RIV-toetsing) en het deskundigen oordeel (DO) bestudeerd: Toetsingen om te beoordelen of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben gepleegd om het werk te kunnen hervatten.

De individuele stages
Na de groepsstages vinden de individuele stages plaats. Deelnemers aan de opleiding beschikken tijdens de individuele stages fulltime over een individuele praktijkbegeleider. Een professional die het vak als geen ander kent en maximaal gemotiveerd is de kennis en vaardigheden over te dragen. Het is het doel van IVA Opleidingen om deelnemers en praktijkbegeleiders zoveel mogelijk te ‘koppelen’ in de regio van de deelnemer.  

De individuele stages zijn zeldzaam omdat:

 • Ze in exclusieve werkvelden plaatsvinden;
 • De ervaren arbeidsdeskundige praktijkbegeleider tijdens de gehele individuele stage als adviseur en begeleider één op één aan de slag is met de deelnemer. Geen coach op afstand maar een metgezel die maatwerk levert en aanwezig is;
 • De deelnemer niet ‘meeloopt en toekijkt’ maar daadwerkelijk aan de slag gaat met actuele dossiers van werkgevers en werknemers.

De stage is voor een belangrijk deel gericht op inzicht verkrijgen en ervaring opdoen m.b.t. analyse, oordeelsvorming en besluitvorming. Arbeidsdeskundig leiderschap vraagt namelijk om actieve en creatieve strategiebepaling en om professionele rapportage. Door de grote realiteitszin van de opdrachten worden theorie en praktijk op een bijzondere krachtige manier met elkaar verbonden. Een voorbeeld van waarheidsgetrouwe ‘vlieguren’ maken.

Praktijkopdrachten
Na de groepsstages en voor de individuele stages voert de deelnemer praktijkopdrachten uit. Voor deze opdrachten maakt IVA Opleidingen gebruik van een eigen model: Functielab. Een uniek praktijkgericht ervaringsmodel dat voor de deelnemer de leidraad vormt bij de analyse van werk. Hiermee gaat de deelnemer concreet aan de slag bij het opzetten van professionele taak/functieanalyses. In tegenstelling tot verouderde methodes wordt bij Functielab niet de functie beoordeeld maar de taken binnen de functie. Functielab heeft als uitgangspunt om juist de mogelijkheden van iemand te beoordelen in plaats van uit te gaan van de uitsluitingen. Een ultieme manier die concrete handvatten biedt om inzicht te krijgen en te leren denken in alternatieve oplossingen. 

Lestijden
De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen afhankelijk van de lesstof tussen 16.00 en 17.00 uur. De startdag van de module is tevens de vaste lesdag in de week. Met uitzondering van de vakantieperiodes is er iedere week les. De stagedagen worden naast de lesdagen gepland. Naast de les- en stagetijden is de studiebelasting 8-12 uren per week. 

De opleiding bestaat uit 27 lesdagen en 10 praktijk- en stagedagen (exclusief examen) verdeeld over een jaar. De studiebelasting is gemiddeld één dag per week, waarbij de vakanties zijn uitgeroosterd.

De toetsingen en het centraal assessment
De vooraanstaande positie van IVA Opleidingen in de sector is in de afgelopen 15 jaar met veel zorg opgebouwd. Een positie die onze deelnemers veel extra's biedt. Om die kwalitatieve positie te behouden heeft IVA Opleidingen een nauwgezet toetsingskader opgesteld. Een mix van professionele toetsingsvormen om de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de studie optimaal te beoordelen en waar nodig bij te stellen. De toetsingsvormen die gedurende het opleidingsjaar worden ingezet bestaan uit: Kennistoetsen, werkopdrachten, werkplekbeoordeling en toetsing van professioneel gedrag. Daarnaast heb je tijdens je studie ten minste drie persoonlijke gesprekken met je mentor. Op deze manier zijn wij in staat onderscheidende arbeidsdeskundigen op te leiden die zelfverzekerd en succesvol hun plaats in de sector zullen innemen.

Aan het einde van het opleidingsjaar wordt een centraal assessment afgenomen. Een examen dat bestaat uit een assessment waarin de competenties (kennis, vaardigheden en houding) definitief worden getoetst. De voorwaarde voor toelating tot dit assessment is dat alle disciplines binnen de opleiding met een voldoende zijn afgesloten.

Lees meer

Studiebelasting

Per lesdag wordt gemiddeld 8 – 12 uur studiebelasting voor de voorbereiding en uitwerking van de lesdagen gerekend. De studiebelasting voor praktijk- en stageopdrachten bedraagt 120 uur. De totale studiebelasting komt daarmee op 800 uur verspreid over een jaar.

De deelnemers aan de opleiding hoeven niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats. IVA Opleidingen garandeert via haar moederorganisatie (Elabo Arbeidskundig Adviesbureau) unieke stageplaatsen in de verschillende relevante werkvelden. Door de exclusiviteit van deze stages kan het voorkomen dat een stagedag in eenzelfde week valt als de lesdag.

Deelname aan de Opleiding Arbeidsdeskundige vraagt een investering van € 10.990 all-in voor zakelijke gebruikers. De investering voor particulieren bedraagt € 9.990 all-in. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW.
In de prijs is inbegrepen:

 • Studiebijeenkomsten inclusief koffie, thee en lunch
 • Boeken en literatuur
 • Stagedagen: groep- en individuele stages
 • Individuele mentorbegeleiding én praktijkbegeleiding
 • Gebruik van online studentenomgeving
 • Verlengde studieduur conform voorwaarden
 • Toetsingen en centraal assessment
 • Erkend post-HBO diploma

Fiscale aftrek van studiekosten
Studeren op kosten van je werkgever
Veel werkgevers stimuleren werknemers een opleiding te volgen en nemen de studiekosten voor hun rekening. Deze studiekosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Particuliere studiekostenaftrek
Particulieren die een opleiding voor hun toekomstig beroep volgen, niet betaald door de werkgever, kunnen de studiekosten fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt slechts een drempel van € 250,-. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen het inkomen belast is en bedraagt minimaal 36,55% en maximaal 52%.

ArbeidsdeskundigeDen Bosch. Er zijn nog 5 plekken beschikbaar, 26 oktober 2020
InschrijvenArbeidsdeskundigeUtrecht, Vechtsebanen. Inschrijven alleen in overleg nog mogelijk, 28 oktober 2020
InschrijvenArbeidsdeskundigeApeldoorn, IVA Opleidingen. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar., 15 december 2020
InschrijvenArbeidsdeskundigeUtrecht, Vechtsebanen. Er zijn nog 2 plekken beschikbaar, 12 januari 2021
InschrijvenArbeidsdeskundigeUtrecht, Vechtsebanen, 3 februari 2021
InschrijvenArbeidsdeskundigeZuid, 8 februari 2021
InschrijvenArbeidsdeskundigeZwolle, 8 april 2021
InschrijvenArbeidsdeskundigeUtrecht, Vechtsebanen, 20 april 2021
InschrijvenArbeidsdeskundigeZuid, 10 mei 2021
InschrijvenArbeidsdeskundigeUtrecht, Vechtsebanen, 19 mei 2021
Inschrijven
© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment