Meer dan het leren van een vak

Het gaat over jouw ontwikkeling

Jouw authentiek leiderschap en over de rol die jou krachtig
en onderscheidend maakt

Wil je graag persoonlijk advies?

Terug naar aanbod
Duur: 1 dagdeel
Datum: do, 5 sep 2019 13:00
Locatie: Apeldoorn
Investering: € 295 BTW-vrij
Accreditatiepunten: 2

Inschrijven
Geriët van de Vis – Meijer
Tel: 06-81089782
Mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl

Wil je graag persoonlijk advies?

Ons aanbod

Taakdelegatie: kansen en oplossingen voor verzuimbegeleiding

Nederland kampt met een groot tekort aan bedrijfsartsen. In het NIVEL-rapport ‘Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg’ uit 2018 valt te lezen dat door pensionering en andere vertrekredenen de populatie werkzame bedrijfsartsen (bij ongewijzigd beleid) in 2028 gehalveerd zal zijn en tot 2036 zelfs verder terug loopt tot één-derde. Een nieuwe wervingscampagne zorgt weer voor meer instroom in de bedrijfsartsenopleiding, maar dat is nog steeds niet voldoende om de huidige en te verwachten tekorten te compenseren. Het tekort aan bedrijfsartsen heeft een negatieve invloed op verzuimbegeleiding. Steeds meer arbodienstverleners kiezen daarom voor taakdelegatie. Een deel van de taken van de bedrijfsarts worden daarbij in opdracht en onder toezicht van bedrijfsartsen door andere professionals uitgevoerd; arbeidsdeskundigen kunnen hier een mooie rol in spelen.

In de training wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • Taakdelegatie in perspectief: aanscherping van privacyregels en verschuivingen in de arbodienstverlening vragen om een andere invulling van verzuimbegeleiding.
  • Voor taakdelegatie gelden strikte (wettelijke) voorwaarden; wat zijn de belangrijkste vereisten en hoe kan een arbodienst of bedrijfsarts daar invulling aan geven?
  • Taakdelegatie biedt kansen voor zowel de bedrijfsarts als de ‘gedelegeerden’. Een goede rolverdeling zet alle betrokkenen in hun kracht, maar het is vooral de samenwerking die voor krachtige dienstverlening zorgt.
  • De bedrijfsarts mag op basis van bekwaamheid taken delegeren. Arbeidsdeskundigen hebben een interessant profiel om in delegatie te kunnen werken, maar wat vraagt het concreet van je?

Over de trainer:
Jurgen van der Baan is als adviseur dagelijks betrokken bij de implementatie van taakdelegatie bij arbodienstverleners. Als senior casemanager kent hij de praktijk bij zowel werkgevers, verzekeraars als arbodienstverleners. Zijn kennis, ervaring en kritische blik deelt hij in artikelen in onder andere TBV en BG magazine en zijn blogs op verschillende platformen. Daarnaast geeft Jurgen regelmatig trainingen en presentaties over taakdelegatie, verzuimbegeleiding en de rol van privacy in re-integratie. Jurgen is werkzaam bij bij TriageExpert.

© 2020 - IVA Opleidingen B.V. CodeOn Webdevelopment